Frej: Kontrol alene kan ikke fjerne den manglende tillid til fødevaresikkerheden

DEBAT: Mens kineserne i stor stil indkøber danske fødevarer på grund af den høje fødevaresikkerhed, får danskerne støt mindre tillid til selvsamme. Og den udfordring kan kontrol alene ikke løse, skriver Iben Krog Rasmussen.

Af Iben Krog Rasmussen
Medstifter og debatansvarlig, Tænketanken Frej

Jeg bor på ydre Nørrebro. Alligevel lader jeg altid mine cykellygter sidde på cyklen. Jeg går ofte forbi barnevogne, der står uden for caféer og butikker med et barn, der sover trygt, mens forældrene er indenfor.

Og når jeg tager toget, efterlader jeg min computer på sædet, hvis jeg skal på toilettet. Vi danskere er kendt for vores tillid til hinanden, til politikerne og til myndighederne.

Når Folketinget snart skal til at blive enige om et nyt fødevareforlig, der sætter rammerne for fødevarekontrollen de kommende år, er det vigtigt, at de husker denne tillid.

Danskerne bliver mere mistroiske
I Tænketanken Frej har vi det sidste år turneret rundt i vores lille land og holdt oplæg for både landmænd og forbrugere om relationen mellem fødevareproducent og forbruger.

Når vi holder oplæg for landmænd, starter vi altid med at spørge: "Hvad er dansk landbrugs største styrke?". Om vi holder oplæg i Herning eller Herlufmagle, er der hver gang en landmand, der rejser sig stolt og siger: "Dansk landbrugs største styrke er vores fødevaresikkerhed".

Det kan landmanden have ret i. Både forskere og politikere er enige om, at dansk landbrug er kendetegnet ved at have en fødevaresikkerhed, der er en af verdens højeste. Det er med andre ord sundhedsmæssigt sikkert at spise danskproducerede fødevarer.

Det har som bekendt medført, at Danmark som det første land i verden har fået lov til at sælge forarbejdet grisekød som for eksempel pepperoni til kineserne.

Nu skal dette ikke lyde som en skåltale for dansk landbrug – det er Landbrug & Fødevarer gode nok til at holde selv. Men det er et spændende paradoks, at mens kineserne stoler på og efterspørger danske fødevarer, så bliver den danske befolkning støt mere og mere mistroisk over for den danske fødevareproduktion.

En rundspørge foretaget af Danske Svineproducenter viser blandt andet, at hele 70 procent af 1143 adspurgte danskere ikke er overbeviste om, at den danske svineproduktion udviser ansvarlighed i brugen af medicin.

Samtidig har der det seneste år raset en debat om dansk landbrugs brug af pesticider, og en rundspørge fra Danmarks Naturfredningsforening viser, at hver tredje dansker ikke har tillid til, at myndighederne sikrer os borgere mod uønskede pesticider.

Mere kontrol genskaber ikke tillid
Det er vigtigt at påpege, at den mindskede tillid til fødevarer ikke er opstået ud af det blå. Vi danskere har lille eller ingen relation til dem, der producerer vores fødevarer.

Vi er blevet fremmedgjort fra produktionen af vores mad. Og når mediebilledet er præget af skandaleoverskrifter om MRSA og pesticidrester i drikkevand, hvordan skal vi borgere så gøre andet end at miste tilliden?

Den mindskede tillid på fødevareområdet er ikke blot en udfordring for erhvervet. Det er en udfordring for hele vores samfund, der skal tages dybt seriøst.

Kontrol af vores fødevarer er vigtigt, men tillidsudfordringen på fødevareområdet kan ikke alene løses gennem mere kontrol.

Samtidig med kontrol skal vi have mere viden om både fødevarer og drikkevand. Her menes ikke kun, at forskerne skal have mere viden. Vi borgere skal have mere viden om, hvordan vores fødevarer produceres. Samtidig er viden ej heller nok til at skabe tillid til produktionen af fødevarer.

Slår man op i ordbogen definereres tillid som:
"Tillid er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt".

Tillid handler altså ikke om hverken kontrol eller viden. Det handler om følelser.

At genskabe tilliden på fødevareområdet er både en opgave for det kommende fødevareforlig, for myndigheder og for producenter. Men sidst, men ikke mindst, er det også en opgave for os borgere.

Hvis myndigheder og producenter sikrer kontrol og viden om vores fødevarer, må vi arbejde med vores følelse af tillid. For kun ved at turde at vise vores tillid, har fødevareproducenterne mulighed for at leve op til den.

Forrige artikel L&F: Digital kontrol skal fremtidssikre Danmarks førertrøje i fødevaresikkerhed L&F: Digital kontrol skal fremtidssikre Danmarks førertrøje i fødevaresikkerhed Næste artikel V: Danske varer og fødevaresikkerhed er lige så uadskillelige som æg og bacon V: Danske varer og fødevaresikkerhed er lige så uadskillelige som æg og bacon