Pernille Weiss: Der er store muligheder i Crispr-teknologien

DEBAT: Crispr giver muligheder, og vi bør tage en fornyet debat om, hvordan EU’s heldigvis meget strikse godkendelsessystem måske bør moderniseres, skriver Pernille Weiss (K).

Af Pernille Weiss (K) 
Medlem af Europa-Parlamentet

Midt i en coronatid, hvor det meste af verden er lukket ned af en ukendt virus, af dødsangst, af frygt for at miste overblik og kontrol, af fokus på os selv og vore nærmeste og stort set uden evne til at huske verden før coronaen, bliver jeg bedt om at skrive om GMO, genmodificering.

Herlig katapult op i helikopteren, hvorfra man bør kunne se hele landkortet af verdens problemer, der fortjener at opleve, at vi er en politikergeneration, der gerne vil jonglere med mere end alt for få bolde i luften ad gangen. 

Derfor tak til Altinget for at sætte GMO-debatten i gang, så vi måske kan komme lidt nærmere de muligheder, der ligger for i fremtiden at kunne brødføde den voksende befolkning fra et landbrugsareal, som formentligt kun bliver mindre.

Verden befinder sig nemlig i et modbydeligt krydsfelt mellem en stigende befolkning og en klode, hvis ydekraft til fødevareproduktion rent klimamæssigt befinder sig på bristepunktet.

Den ligning skal vi have til at gå op, hvis ikke enten hungersnød eller klimakatastrofer skal vælte verden med en slagkraft langt voldsommere end covid-19.

Her byder kølvandsforskningen fra GMO-pionertiden på noget interessant, som jeg gerne vil være med til at give plads til at blive foldet ud og måske blive integreret i måderne, vi producerer fødevarer på fremover.

Ikke verdens nemmeste debat
Det er dog ikke verdens nemmeste debat. For vi er mange, som ikke er ældre, end at vi kan huske fåret Dolly (opkaldt efter den geniale sangerinde med efternavnet Parton), som i årene, hvor jeg selv blev mor, kom til verden ud af et laboratorium og ikke, som jeg var vant til det hjemme på gården.

Hvor min mor ofte havde ligget på knæ og trukket lammene ud af brølende får, mens vædderen dovent og åndsfraværende gnavede i græsset ude på marken. Hvis altså ikke naturen gik helt sin egen gang.

Dolly revolutionerede vores forståelse af, at liv kun kan skabes af en ægcelle og en sædcelle. Det laboratorieskabte lam var blevet skabt af en enkelt celle fra hendes ‘mors’ yver.

Store etiske kvababbelser
Siden da har verden delt sig meget sort eller hvidt over for GMO, og det har sat et meget kategorisk præg på den politiske debat om emnet. En debat, som derfor sjældent tages.

De fleste lande i Europa er imod. Herunder Danmark. Sverige er for. Ligesom Belgien og UK. Det er der for så vidt ikke noget at sige til.

De store meningsforskelle, skyldes, at 'human GMO' - altså på væv fra mennesker - vækker store etiske kvababbelser, som jeg personligt er meget enig i.

Som kristen giver det for mig at se ingen mening og der findes i min optik intet argument for, at vi tosse-mennesker skal gribe ind i den del af skaberværket.

Store muligheder i Cripsr
Men ser vi på GMO-forskningens efterkommer, Crispr, så er der altså store muligheder, som vi bør invitere ind til en fornyet debat om, hvordan EU’s meget strikse (heldigvis) godkendelsessystem måske bør moderniseres.

Crispr - som vist nok også kaldes GME (genmodificerende editering) - er genredigering, hvor man redigerer i generne ved at klippe i materialet uden at tilføre andre organismers gener udefra. Herved kan afgrøden (eller dyret) blive mere robust over for klimabetingelser og kan redigeres til at give en højere næringsværdi.

Det vil jeg på dørtærsklen til en forhåbentlig frugtbar og evidensbaseret debat gerne stille mig positiv overfor.

Danmark bør gå foran for at stoppe sult
I disse år taler vi meget om verdensmålene. Især om dem, der direkte handler om klimaet. Men ikke så meget om verdensmål 2, der hedder 'stop sult'.

Det bør Danmark gøre. Især som en af verdens innovative og store fødevareproducerende lande. Men også som det lille land, der yder en forholdsvis stor indsats gennem udviklingsbistand til u-lande, hvor hungersnød er en permanent trussel.

Både dansk landbrug og ikke mindst vores stærke bio-tech-virksomheder og forskningsmiljø kan her noget helt særligt, som verden har brug for. Selvfølgelig sammen med andre indsatser, som kan begrænse overbefolkningen og øge udviklingen af bæredygtige samfund.

Vejen til det går også gennem en aktiv og undersøgende debat i EU om GMO-barnebarnet Crispr. Den ser jeg som medlem af EU’s udvalg for klima, miljø og folkesundhed frem til, at vi får gang i meget snart.

Forrige artikel Lektor: Crispr er en etisk diskussion Lektor: Crispr er en etisk diskussion Næste artikel Brancheforeninger: Sæt gang i hjulene med lempet afgift og differentieret moms Brancheforeninger: Sæt gang i hjulene med lempet afgift og differentieret moms