V: Danske varer og fødevaresikkerhed er lige så uadskillelige som æg og bacon

DEBAT: Venstre ønsker sig et tidssvarende fødevareforlig 4, der manifesterer for forbrugerne i såvel Danmark som udlandet, at der fortsat kan sættes lighedstegn mellem danske produkter og en høj fødevaresikkerhed, skriver Erling Bonnesen (V).

Af Erling Bonnesen (V)
Fødevareordfører

2017 blev et år med historisk stor eksport af danske fødevarer. Meget af succesen skyldes, at det asiatiske marked for alvor har fået øjnene op for danske fødevarer og med god grund.

I udlandet forbindes vores fødevarer med kvalitet, miljøhensyn og en skudsikker fødevaresikkerhed. Det er et omdømme, vi skal værne om. Med det kommende fødevareforlig vil vi i Venstre arbejde for, at danske fødevarer og fødevaresikkerhed også i fremtiden er lige så uadskillelige som æg og bacon.

Der er godt et år til Brexit, hvor en af de helt store aftagere af danske fødevarer forlader EU. Konsekvenserne for den danske fødevareeksport er svære at spå om. Heldigvis ser vi et stort potentiale for en øget eksport til Asien. Der bliver arbejdet hårdt på at produktionen følger med efterspørgslen til gavn for fødevaresektoren og jobskabelsen.

Med andre ord har fødevarebranchen rigeligt at forholde sig til. Derfor er det særligt vigtigt at sikre stabiliteten med et bredt fødevareforlig.

Tillid og samarbejde
Langt de fleste danske fødevarevirksomheder følger lovgivningen upåklageligt, og det skal anerkendes og belønnes. Disse virksomheder skal ikke bebyrdes med unødig kontrol, men derimod have frihed til at fokusere på det, som de er gode til, nemlig at producere fødevarer.

I Venstre ønsker vi, at fødevareforliget i højere grad baseres på tillid og samarbejde. Fødevarekontrollen skal målrettes de virksomheder, der ikke følger reglerne og dermed ikke lever op til det ansvar, der følger med håndteringen af fødevarer.

Dermed ikke sagt, at de uanmeldte kontrolbesøg ikke også er vigtige for at sikre en høj fødevaresikkerhed. Men når en evaluering af den nuværende fødevarekontrol har vist, at regelefterlevelsen for de målrettede kontroller er væsentligt lavere end for gennemsnittet, giver det jo god mening at sætte ind der, hvor behovet er størst, og hvor vi gør den største forskel.

Fremtidssikre Danmarks førerposition
Den vigtigste opgave for det nye fødevareforlig er at fremtidssikre Danmarks førerposition på fødevaresikkerhed.

Forliget skal gøre fødevarekontrollen tidssvarende, så den passer til den rivende udvikling både i forhold til den globale handel og fødevareerhvervet herhjemme. Et ønske om minimering af madspild, højere krav fra mere bevidste forbrugere, fødevarer, der bliver handlet på nettet og som kan komme fra den anden side af verden – alt dette stiller krav til fødevarekontrollen.

Den teknologiske udvikling rummer mange muligheder for at håndtere disse udfordringer. Ved brug af data kan fødevarekontrollen forbedres og målrettes endnu mere, så vi kan sætte ind over for organiseret fødevaresvindel og madspild.

Fødevarestyrelsen arbejder allerede nu på at digitalisere tilbagetrækningen af farlige fødevarer, så tilbagetrækningen kan ske så tidligt som muligt. På den måde kan teknologi gøre myndighedernes arbejde mere effektivt, og der kan handles før en skandale indtræffer.

For bare én skandale kan have alvorlige konsekvenser for forbrugere såvel som for tilliden til danske fødevarer. Derfor er det en helt central målsætning for Venstre, at det nye fødevareforlig sikrer, at danske såvel som udenlandske forbrugere kan regne med, at "danskproduceret" betyder, at der er styr på sagerne.

Forrige artikel Frej: Kontrol alene kan ikke fjerne den manglende tillid til fødevaresikkerheden Frej: Kontrol alene kan ikke fjerne den manglende tillid til fødevaresikkerheden Næste artikel Fødevaredebattør: Pak øko-revolutionen væk, og stik os noget kundskab Fødevaredebattør: Pak øko-revolutionen væk, og stik os noget kundskab