Dansk Metal: Måltal skal få flere håndværkere til at læse videre

EUD: Dansk Metal opfordrer til, at der etableres en politisk målsætning om, hvor mange der skal tage en videregående uddannelse, efter at de har gennemført en erhvervsuddannelse. Socialdemokratiet bakker op, mens Venstre afviser.

Historien helt kort:
Dansk Metal ønsker en politisk nedskrevet målsætning om, hvor mange elever der skal tage en videregående uddannelse efter deres erhvervsuddannelse. Måltallet er nemlig en måde at synliggøre konkrete ambitioner, og det skal være et pejlemærke, man kan holde regeringen op på, forklarer Dansk Metals forbundssekretær Kasper Palm.

Socialdemokratiet synes, det er en god idé, mens Venstre afviser og mener, at den vigtigste politiske opgave i første omgang er at få flere ind på erhvervsuddannelserne.

Hvad mener Dansk Industri om det?
DI synes ikke, det er en god idé med politiske måltal. De vil hellere have, at det er virksomhederne, der sætter tal på, hvor mange personer med både EUD-baggrund og en efterfølgende videregående uddannelse de skal bruge.

Login