En række dekaner og prodekaner på Aarhus Universitet er modstandere af universitetets nye bonusordning ved ansættelse af kvindelige forskere. (Foto: Colourbox)

Kvindebonus splitter lederne på Aarhus Universitet

4. oktober 2010 kl. 23:33
LIGESTILLING: Dekaner og prodekaner på Aarhus Universitet er dybt uenige i rektoratets beslutning om at belønne fakulteterne ved ansættelse af kvinder. Det viser Altinget.dks rundspørge.
| Flere
Et flertal af dekaner og prodekaner på Aarhus Universitet, der har svaret i en rundspørge, er modstandere af universitetets nye bonusordning ved ansættelse af kvindelige forskere. Det viser svar til Altinget.dk.

Af rundspørgen fremgår det, at det kun er fem ud af 16 dekaner og prodekaner på universitetet, der bakker op om universitetets nye bonusordning. Hertil understreger flere af de fem, at de kun støtter forslaget, så længe det garanteres, at kvinderne ansættes på baggrund af deres kvalifikationer og ikke deres køn.

Uklarhed i beslutningsprocessen
Siden ordningen blev kendt, har flere politikere været ude at tage afstand fra ordningen. Og både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har ønsket regeringen ind i sagen.

Alligevel har bonusordningen ikke været diskuteret i universitetets bestyrelse:

"Vi har ikke haft en drøftelse i bestyrelsen af dette spørgsmål, det er en beslutning, der er truffet på rektoratsniveau. Men vi har løbende drøftet problemstillingen omkring kvinders underrepræsentation på forskellige niveauer, specielt på forskning," siger Jens Bigum, Aarhus Universitets bestyrelsesformand, og han understreger, at der er behov for at ændre på den nuværende sammensætning af køn hos forskerne:

"Hvis den her ordning kan flytte tingene, så vil det også have min sympati. Vi kan ikke leve med, at kvinder er så stærkt underrepræsenteret i topstillinger i avanceret forskning, som de er i dag."

Manglende intern dialog
Beslutningen om den nye ordning er truffet af rektoratet. Rundspørgen viser dog, at flere af prodekanerne og dekanerne gerne havde set, at der havde været en større dialog mellem rektoratet og lederne omkring ordningen. Flere af prodekanerne og dekanerne anser ordningen som principiel, og mener derfor, spørgsmålet med fordel kunne være blevet diskuteret internt, inden det blev praksis.

En lignende ordning for kvindelige professorer blev indført på Københavns Universitet siden 2008 af nuværende ligestillingsminister Lykke Friis (V), da hun var prorektor på universitetet. Andelen af kvindelige professorer ved Københavns Universitet er steget fra 16 procent i 2007 til 29 procent i 2009.

Det var ikke muligt mandag at få en kommentar fra rektoratet på Aarhus Universitet, der består af rektor, prorektor og direktør. 

Redaktionelt: Det er 5. oktober kl. 10 præciseret, at ikke kun dekaner men også prodekaner har deltaget i rundspørgen.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK