Året der gik på forskningsområdet

OVERBLIK: Store besparelser på uddannelses- og forskningsområdet har været omdrejningspunktet i det politiske år. En skarp SU-debat og en ministerrokade har også fyldt, mens de store politiske aftaler har været sparsomme.

Nedskæringer, afskedigelser, lukning af studieretninger og færre forskningsmidler står tilbage som overskriften på det seneste års politiske debat om de videregående uddannelser og forskning.

Når man dykker ned i årets gang, så er det især ministerrokaden i februar og finanslovsaftalen fra efteråret, der har slået tonen an for et ellers relativ roligt Folketingsår på forskningsområdet. Året bærer dog også præg af, at statsministeren blev tvunget ud i en regeringsrokade, hvor Esben Lunde Larsen forlod Uddannelses- og Forskningsministeriet, og Ulla Tørnæs kom til.

Vi starter med et citat, der måske ville være faldet i bedre jord på Esben Lunde Larsens nye ressortområde i Fødevareministeriet.

Login