AAU-uddannelse svæver i uvished

AKKREDITERING: Akkrediteringsrådet gik imod indstillingen, da rådet valgte ikke at akkreditere humanistisk informatik på Aalborg Universitet. Efterfølgende trak rådet i nødbremsen på grund af en teknikalitet. Rådsformand og Akkrediteringsinstitution fastholder, at grundlaget var solidt.

Først fik Aalborg Universitet at vide, at det store bachelorstudie humanistisk informatik skulle lukke. Nogle dage senere blev beslutningen udskudt af Akkridteringsrådets formand.

Beslutningen i rådet gik imod indstillingen fra Akkrediteringsinstitutionen, som anbefalede en såkaldt betinget akkreditering, hvor uddannelsen, som i år optog omkring 200 studerende, har to år til at rette op på kritikpunkterne.

Det hører til sjældenhederne, at rådet går imod indstillingen, og ifølge en opgørelse Altinget har fået af Akkrediteringsinstitutionen, går rådet kun i 0,9 procent af sagerne imod indstillingen.

Per B. Christensen, der er formand for Akkrediteringsrådet, forklarer, at han har besluttet at udsætte beslutningen, fordi en så stor beslutning kræver et fuldstændigt og sikkert grundlag.

”Det er rigtig ærgerligt, at vi kommer i en teknisk problemstilling. Det skaber usikkerhed i en periode. Det er ærgerligt,” siger Per B. Christensen.

Han afviser, at rådet allerede på det møde, hvor man besluttede at lukke den store uddannelse, kunne have sendt sagen tilbage.

”Grundlaget for at træffe en beslutning er godt nok. efterfølgende bliver jeg af sekretariatet gjort opmærksom på en teknisk problemstilling, og derfor træffer jeg den beslutning, at vi udsætter beslutningen,” siger Per B. Christensen.

Står ved indstillingen
Den sag, der landede på Akkrediteringsrådets bord, indstillede altså alle de syv uddannelser indenfor humanistisk informatik til betinget akkreditering.

”Vi har lavet en indstilling om en betinget akkreditering. Rådet vælger at træffe en anden beslutning,” forklarer Anette Dørge, direktør i Danmarks Akkrediteringsinstitution. Og vi forventer ikke, at der bliver lavet grundlæggende om på indstillingen på grund af udsættelsen.

”Vi forventer ikke, at der bliver ændret på noget i det faglige grundlag. Akkrediteringen har stået på i meget lang tid, og vi har forsøgt at belyse sagen meget grundigt,” siger Anette Dørge.

Efterfølgende har Akkrediteringsrådets formand altså besluttet at udskyde beslutningen, fordi de censorberetninger, der kritiserer bacheloruddannelsen, gælder både uddannelsen i Aalborg og i København.

”Det er en alvorlig sag, så vi skal have et klart afgørelsesgrundlag,” siger Anette Dørge.

Hun forklarer, at man nu vil opdele censorberetningerne, så man kan skelne mellem de to steder, uddannelsen udbydes, når Akkrediteringsrådet ser på sagen igen i januar.

”De kritikpunkter, der er omkring det faglige niveau i uddannelserne, skal vi splitte ad i to bunker ,” forklarer Anette Dørge.

På trods af fejlen, så står Anette Dørge fuldt ud ved den indstilling, som blev givet til Akkrediteringsrådet.

”Den rapport, vi har lavet, står vi stadig ved,” siger Anette Dørge.

Ikke politisk
Akkrediteringsformanden betonede, i forbindelse med at han overtog posten, at rådet skulle holde sig fra at agere politisk. Lukningen af de to bacheloruddannelser falder dog godt i tråd med den kvalitetsdebat, der raser i resten af uddannelsessektoren for tiden. Der er dog ingen sammenhæng, lyder det fra Per B. Christensen.

Han afviser fuldstændig, at beslutningen er taget på baggrund af den kritik, som har været fremme i medierne af humanistisk informatik, hvor blandt andet sociologen Henrik Dahl, der er censor på uddannelsen, har angrebet kvaliteten af studiet.

”Det kan jeg på det kraftigste afvise. Vi er ikke ude med dette eller hint synspunkt, og vi har kun set på de rapporter, vi har fået,” siger Per B. Christensen

”Jeg vil fortsat som rådsformand holde mig fra uddannelsespolitiske udsagn, der ikke er begrundet i de  iagttagelser, vi gør os ved sagsbehandlingen i rådet. Vi er en fagligt uafhængigt råd. Vores integritet og ordentlighed er afgørende,” siger Per B. Christensen.

Forrige artikel Her er knasterne i gymnasieudspillet Her er knasterne i gymnasieudspillet Næste artikel Flertal lægger op til konfrontation om optag Flertal lægger op til konfrontation om optag
Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

Indvandrere er ofte overuddannede til deres job

JOB: Indvandrere er i højere grad overuddannede til deres job end danskere. De mest overuddannede kommer fra Østeuropa. Det viser ny forskning fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. *Rettet kl. 08:58.