Aktører: Øget digitalisering i forsyningen kan bane vejen til reduktionsmål

DEBAT: Lad os høste den lavthængende frugt, som et smart integrereret energisystem er, og få det tilføjet som en femte mission i Danmarks grønne forskningsindsats, skriver DI, Dansk Energi, Danfoss og DTU.  

Af Troels Ranis og Anders Stouge og Lars Tveen og Jacob Østergaard
Hhv. direktør i DI Energi og viceadm. direktør i Dansk Energi og direktør i Danfoss Heating og professor og centerleder på DTU

Regeringen har offentliggjort sit udspil til en grøn forskningsstrategi. Det indeholder fire vigtige indsatser, der særligt skal fremmes i de kommende år.

Det er godt, at regeringen tør satse stort, vælge retning og sikre, at viden fra forsknings- og innovationssystemet bliver aktiveret til fulde. Der er brug for en ny tilgang til forskning, så vi kan forberede morgendagens CO2-reduktioner.

Men i oplægget mangler et femte og mindst lige så væsentligt indsatsområde - eller mission som regeringen benævner det. Det er digitalisering og sammenkobling af energisystemet. Det er en af de lavest hængende frugter i forhold til at speede den grønne omstilling op, gøre den billigere og få mærkbare resultater længe før 2030.

Nye teknologier som power-to-x og CO2-fangst vil i fremtiden kunne hjælpe os til at mindske CO2-udledningen. Men hvis vi ikke afsætter ressourcer til at udvikle den ’superlim’, der på en intelligent måde skal binde alle de nye teknologier sammen på tværs af systemer og sektorer, så skyder vi os selv i foden og misser en væsentlig mulighed.

En høring på Christiansborg i sidste uge viste, at vi kan skære hele 22 millioner tons af CO2-udledningen, hvis vi forstår at bruge de digitale muligheder til at skabe et mere integreret energisystem.

Vi skal skabe et system, der bruger nye digitale løsninger til at koble el, fjernvarme, gas, elbiler, bygninger og forskellige industriprocesser sammen. 22 millioner ton er en pæn del af de i alt 29,4 ton CO2, der skal fjernes for at nå målet om en 70 procent reduktion frem mod 2030.

Billigere og hurtigere omstilling
Den grønne omstilling kan også gennemføres langt billigere, hvis vi bliver bedre til at bruge de digitale modeller og platforme. Hvis elbilerne for eksempel udnytter elnettets kapacitet intelligent og lader på de rigtige tidspunkter, kan der spares 16 milliarder kroner, som vi skulle bruge på at opgradere elnettet frem til 2030, så det kan håndtere en million elbiler.

Forskningen peger også på, at ti procent af de samlede omkostninger til at drive el- og fjernevarmesystemet i København kan spares med en mere intelligent kobling af det københavnske varmemarked med elmarkedet.

De digitale løsninger har kort vej til markedet og kan være med til at reducere CO2-udledningen på kort sigt - og længe før vi skriver 2030.

Udnyt Danmarks pionerstatus
Danmark har allerede en markant styrkeposition inden for digitalisering og sammenkobling af el, varme og gassystemerne med andre sektorer. Delegationer fra hele verden rejser til EnergyLab Nordhavn og Bornholm for at få demonstreret teknologier til at integrere el, varme, bygninger og transport i et fleksibelt digitalt energisystem.

Senest har Tårnby fået etableret et af verdens smarteste fjernkølingssystemer, som med store varmepumper og en akkumuleringstank udnytter synergien mellem el, fjernvarme, fjernkøling, spildevand og grundvand.

Løsninger, der er blevet til i et unikt samarbejde mellem virksomheder, energiselskaber, myndigheder og universiteter og kan udvikles til et erhvervsmæssigt globalt lederskab. Især er der et væsentligt potentiale for at styrke grøn innovation og iværksætteri hos virksomhederne i krydsfeltet mellem energi og digitalisering.

Vi har altså et stærkt fundament til at udvikle nye indsatser, der både udnytter den nuværende energiinfrastruktur bedre, øger digitaliseringen og sammentænker de forskellige energiteknologier og forsyningsnet til et sammenhængende fleksibelt energisystem.

Et system, der vil udgøre den nødvendige ’superlim’ for fremtidens integrerede energiforsyning. Og som hurtigt og effektiv kan bringe os et stort skridt videre i den grønne omstilling allerede i løbet af de næste par år.

Så lad os høste den lavthængende frugt som et smart integrereret energisystem er, og få det tilføjet som en femte mission i Danmarks grønne forskningsindsats.

Forrige artikel Aarhus Universitet: Vi politiserer ikke, men bidrager med løsninger på klimamål Aarhus Universitet: Vi politiserer ikke, men bidrager med løsninger på klimamål Næste artikel Forskergruppe: Opret et nationalt center for klimaforskning Forskergruppe: Opret et nationalt center for klimaforskning
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.