Aktører: Fasthold højt coronaoptag på digitale og tekniske uddannelser

DEBAT: Politikerne bør sikre midler til at fastholde den øgede mængde studiepladser, så flere får uddannelser, der giver de efterspurgte digitale kompetencer, skriver Sara Grex, Mette Lundberg og Mads Eriksen.

Af Sara Grex, Mette Lundberg og Mads Eriksen
Hhv. formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget, Ingeniørforeningen, IDA, direktør for politik og kommunikation, IT-Branchen og uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Årets optag på de videregående uddannelser var en kæmpe succes.

Ikke alene fordi optaget slog rekord, men fordi der blev optaget flere på de uddannelser, som erhvervslivet efterspørger - ikke mindst inden for det digitale og ingeniørområderne.

Men pladserne på disse områder er kun oprettet som svar på coronakrisen. Vi har behov for en langsigtet løsning, så erhvervslivet i fremtiden får tilstrækkelig med arbejdskraft.

Det er derfor helt rigtigt set af Venstre at foreslå penge til it-uddannelsespladser i deres finanslovsforslag.

Godt med mange optagne
Hver sommer får årets optag på de videregående uddannelser stor opmærksomhed. Der bliver lavet lister over højeste snit og personlige historier med unge, der venter på svar.

I år var spændingen endnu større, da corona har vendt op og ned på både arbejdsmarkedet og de unges muligheder for for eksempel at rejse efter gymnasiet. Det var forventeligt, at flere ville søge uddannelse i år. Derfor vedtog Folketinget i foråret at oprette 5.000 ekstra studiepladser, så der var plads til ekstra søgning.

I erhvervslivet er vi også dybt engagerede i optaget på uddannelserne. Optaget er den krystalkugle, der viser hvilken arbejdskraft, der om få år står til rådighed på arbejdsmarkedet.

Det var derfor svært at få armene ned, da der i år blev optaget hele 20 procent flere på de mest efterspurgte it-uddannelser. På ingeniøruddannelserne generelt var stigningen 11 procent.

Det er intet mindre end fremragende nyheder.

Arbejdsopgaver flytter online
Når vi alligevel farer til tasterne, er det, fordi tallene meget vel kan være en midlertidig succeshistorie. De ekstra pladser, der er blevet oprettet, er ikke permanente.

Vi kan derfor stå i en situation, hvor uddannelserne lukker dem igen, da der mangler finansiering af pladserne de kommende år. Det er derfor et vigtigt signal fra Venstre at afsætte penge til området, vi håber de øvrige partier vil følge trop.

Selv før corona var der stor efterspørgsel efter ikke mindst it-uddannelserne, hvilket betød, at mange unge blev afvist på uddannelser, hvor erhvervslivet ellers endog har kæmpe efterspørgsel.

Faktisk siger it-virksomhederne i en undersøgelse fra IT-Branchen, at netop manglen på kompetencer er den største vækstdræber. Selv om mange er blevet afskediget på grund af corona, så er de digitale områder ikke gået tilbage.

Tværtimod har corona presset på en digital omstilling, som i forvejen var i stor fart. Møder, indkøb og lægebesøg og meget mere er flyttet fra det fysiske rum til online – og meget vil også blive der, efter pandemien har sluppet sit tag i verden.

Vi vil derfor appellere til, at der findes en permanent løsning, så vi også kan juble i sommeren 2021, når vi får tallene for årets optag.

Der er mange unge, der gerne vil læse it og ingeniør, og vi står klar med åbne arme, når de får eksamensbeviset i hånden.

Forrige artikel Aktører: Mere styring af Innovationsfonden må ikke føre til hyppige kursskifter Aktører: Mere styring af Innovationsfonden må ikke føre til hyppige kursskifter Næste artikel Debat: Det er et problem, at de lærerstuderende er så ens Debat: Det er et problem, at de lærerstuderende er så ens