ATV: Der er behov for et teknologimanifest

DEBAT: Globalisering og digitalisering skaber nye muligheder for veluddannede, men opfattes af mange andre som en trussel. Derfor er der behov for at skabe en ”samfundskontrakt” om, hvorfor og hvordan teknologi er og bliver kernen i Danmarks levebrød, mener Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Af Bjerne S. Clausen, Anders Bjarklev, Casper Hansen og Lia Leffland
Hhv. adm. direktør, Haldor Topsøe A/S, rektor, DTU, adm. direktør, Technicon (alle medlemmer af ATV) og akademidirektør, ATV

Vi lever i en paradoksal tid: På den ene side har vi som følge af nye teknologier og globaliseringen aldrig haft så mange muligheder. På den anden side ser vi i mange lande en tendens i retning af skepsis over for digitalisering og mod globaliseringen.

For et lille land med stor udenrigshandel er teknologiudvikling og globalisering af afgørende betydning for evnen til at skabe vækst. Det er de nye teknologier, der udgør kernen i Danmarks levebrød. Det er herfra, nutidens og fremtidens arbejdspladser skal skabes, og det er herfra, kilden til at betale for velfærden findes. Ikke desto mindre oplever vi også herhjemme skepsis over for netop disse trends.

Der er behov for en fælles forståelse
Der er derfor et behov for at genskabe den ”samfundskontrakt”, som udgør kittet i det danske samfund: En fælles forståelse af, at de nye teknologier og handel over grænserne er selve forudsætningen for dansk succes og ikke en trussel.

ATV vil gerne stille sig i spidsen for den proces og har indledt udviklingen af et dansk ”teknologi-manifest” inspireret af de tech manifestos, som de seneste år er skabt i London og New Zealand. Den danske udgave skal have særligt fokus på at skabe et stærkt økosystem omkring teknologiudvikling og -anvendelse i virksomhederne, forskningsmiljøerne og på tværs af hele det danske samfund.

Manifestet skal fungere som en referenceramme for videns- og teknologi-Danmark, men lige så vigtigt er det at nå ud til en langt bredere kreds af borgere. Det skal skabe en forståelse for, hvorfor denne dagsorden er vigtig for os alle.

”Stop verden, jeg vil af ...”
Den nyligt udkomne bog ”Det forsvundne folk” af debattøren Lars Olsen handler om, hvordan mange mennesker føler sig utrygge, fremmedgjorte og oversete i det politiske system og i medierne.

Forfatteren peger på to store, ”oversete” grupper: borgere i det såkaldte udkants-Danmark og en stor gruppe af arbejdere (faglærte og ufaglærte). Hele 39 procent af danskerne har manuelt arbejde, men deres frygt for nedslidning eller for at blive underbudt af østeuropæiske arbejdere bliver ignoreret af en akademisk klasse uden kontakt med de brede samfundslag, argumenteres det i bogen.

En af udfordringerne er, at globaliseringen har sendt tusindvis af jobs til lavtlønslande – i industrien er det 165.000 arbejdspladser over en 25-årig periode. Det er forståeligt, hvis mange mennesker ser med skepsis på den udvikling. Andre føler sig på en udefinerbar måde fremmedgjorte over for digitaliseringen, der allerede har forandret det danske samfund radikalt og vil føre til yderligere forandringer.

Løsningen er bare ikke en ”stop verden jeg vil af”-indgangsvinkel. I stedet bør vi se på, hvordan nye teknologier skaber nye løsninger. Et af de meget konkrete svar på udfordringen er: Lad os sammen skabe fremtidens arbejdspladser! Et af punkterne i teknologimanifestet er at satse på den fjerde industrielle bølge, sådan at industrien kan få en genkomst i Danmark.

ATV har i en analyse udsendt tidligere på året, ”Danmark som Science & Engineering-region”, identificeret en vækstmotor for Danmark i form af 2.300 virksomheder, som på tværs af sektorer og brancher bygger deres vækst på Science & Engineering. Det vil sige, at de bringer forskning og teknologiudvikling i spil i forretningsmodellen.

Et hovedelement i en ny samfundskontrakt bliver at få skabt rammevilkår herhjemme, så denne gruppe af virksomheder vælger Danmark frem for andre stærke Science & Engineering-regioner.

Livslang læring er bogstavelig
Science & Engineering-virksomhederne efterlyser medarbejdere med kvalifikationer inden for især de tekniske og digitale fag. Det er desværre i mange tilfælde ikke de kvalifikationer, som vi uddanner os til herhjemme. Dermed risikerer vi en negativ spiral, hvor danskerne uddanner sig til fortidens arbejdsmarked, mens jobbene flytter til andre regioner. Det kan give næring til yderligere skepsis.

Der er brug for at reformere uddannelsessystemet med mere vægt på teknologi, digital uddannelse og efteruddannelse. Begrebet ”livslang læring” skal tages bogstaveligt, og forandringerne skal kommunikeres på en måde, der er i øjenhøjde med de borgere, som ellers risikerer at tabe i det globaliserede teknologisamfund.

På trods af udfordringerne er de nye teknologier, herunder digitaliseringen, en kæmpe fordel for os danskere. Og hvis vi træffer de rigtige valg, vil det også komme til at gavne de områder af landet, som ellers har haft det svært.

Vi håber, at ATV’s forslag til teknologimanifest kan bane vejen for den debat – og vi vil hermed opfordre alle interesserede til at bidrage til en proces, hvor manifestet udvikles.

 

Forrige artikel Universiteter: Tommy Ahlers kan ikke både blæse og have mel i munden Universiteter: Tommy Ahlers kan ikke både blæse og have mel i munden Næste artikel Forskere: Sådan løses virksomheders innovationsbarrierer med forskning Forskere: Sådan løses virksomheders innovationsbarrierer med forskning
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.