ATV: Politikere skal presse virksomheder mod bæredygtighed

DEBAT: Ny lovgivning skal inddrage FN's verdensmål og dermed skubbe danske virksomheder i front på bæredygtighed. Særligt små og mellemstore virksomheder har endnu ikke fokus på FN-målene i deres arbejde, skriver Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Af Ulla Röttger, Anne-Marie Levy Rasmussen, Anne Marie Kanstrup og Christian Rasmussen
Hhv. bestyrelsesmedlem, direktør i GlaxoSmithKline, professor på AAU og senior Manager i Grundfos. Alle er medlemmer af Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Verdens befolkning vokser og forventes at nå 9 milliarder i 2050. Det giver store globale udfordringer med at skaffe rent vand og sunde fødevarer, producere klimavenlig energi samt håndtere affald og spildevand.

FN har på den baggrund vedtaget 17 bæredygtige udviklingsmål, og det er nu, FN-målene skal udmøntes i praksis. Derfor er det også nu, Danmark skal på banen, for danske virksomheder og forskningsmiljøer har gode forudsætninger inden for bæredygtige teknologier.

Men hvordan kan Danmark spille en rolle, så vi både gør noget godt for verden og samtidig skaber danske arbejdspladser?

Teknologiledere indtænker FN-mål i arbejde
De spørgsmål har optaget os som medlemmer af det udvalg, der står bag undersøgelsen ATV Vidensbarometer 2018. Vi har i år spurgt ind til, hvordan de danske teknologiledere ser på FN-målene, om deres arbejdssted anvender målene, og hvordan de arbejder med bæredygtighed generelt.

Resultatet er opsigtsvækkende. 50 procent svarer, at FN-målene helt eller delvist indgår i deres ansættelsessteds arbejde. 70 procent af respondenterne anvender eller indtænker selv målene i deres eget arbejde. Og 72 procent oplyser, at bæredygtighed i bredere forstand indgår i deres organisations arbejde.

Danmark er ikke alene i kampen om førertrøjen
Der er altså stor opmærksomhed omkring FN-målene, og det bekræftes af, at store danske virksomheder som Novozymes, Carlsberg og Grundfos har indarbejdet målene i deres forretningsmodeller. ”Grøn vækst” er ligeledes et af hovedområderne i FORSK2025-kataloget.

 

Men danske virksomheder og universiteter skal op til næste niveau, hvis vi skal udnytte den konkurrencefordel, som består i at være first mover. For andre lande har også opdaget potentialet i FNmålene.

Politiske pejlemærker skal ’nudge’ virksomheder til vækst
Vi foreslår at sætte konkrete tal på den forandring, som den enkelte virksomhed skal skabe. Eksempelvis bruger pumper 10 procent af den samlede, globale elproduktion, men med nye teknologier, som allerede er på markedet, kan det sænkes til 6 procent.

De konkrete målsætninger kan fungere som pejlemærker for virksomheder, forskningsmiljøer og politiske beslutningstagere. Pejlemærkerne skal være et incitament til at fokusere på de konkurrencefordele, som danske virksomheder kan få ud af at arbejde efter dem.

De, der rykker først og bedst, får nye forretningsmuligheder. Og dermed kan der skabes vækst og arbejdspladser, samtidig med at vi gør noget godt for planeten.

Små og mellemstore virksomheder er endnu ikke kommet ind i kampen
Ser man nærmere på undersøgelsens tal, er det især de store virksomheder og forskningsmiljøerne, som er optaget af FN-målene. De mellemstore virksomheder er mindre fokuserede på dem, og vi oplever heller ikke den store politiske interesse for målene.

Hvis vi kan få SMV’erne til at adoptere tankesættet om at levere på bæredygtighedsmålene eller måske endda indtænke dem i en strategi- og forretningsmodel, vil det flytte meget.

ATV: Lovforslag skal leve op til FN-mål, men vi skal længere endnu!
Regeringen lancerede sidste år en handlingsplan uden mange konkrete nye forslag, men det virker ikke som noget, der for alvor optager hverken regeringens eller oppositionens politikere. Mest konkret er det, at lovforslag skal vurderes i forhold til FN-målene.

Men her kan man sagtens gå et skridt videre. I dag er der et væld af certificerings- og mærkningsordninger, der anvendes inden for alt fra bygninger til hårde hvidevarer.

Ideen er, at såvel forbrugere som professionelle indkøbere kan vælge de produkter og løsninger, der er mest bæredygtige. Ordningerne skal forhindre ”grønvaskning”, og det er oplagt at indarbejde de bæredygtige udviklingsmål i dem.

Vi vil gerne i ATV bidrage til den proces. Vi foreslår, at FN-målene bringes i spil omkring politikudvikling, og at man hæver de politiske ambitioner.

Vores første indspil er en opfordring til at sætte tal på opfyldelsen af SDG’erne og til at få politikerne på banen. De store virksomheder er allerede godt i gang, og nu er tiden inde til få flere aktører med på vognen.

Forrige artikel Derfor er Den Europæiske Forsvarsfond vigtig for danske virksomheder Derfor er Den Europæiske Forsvarsfond vigtig for danske virksomheder Næste artikel Universiteter til politikerne: Vis, I ka’ li’ os – mere end kun med ord Universiteter til politikerne: Vis, I ka’ li’ os – mere end kun med ord