Dansk Erhverv til regeringen: Hæv ambitionerne for life science-branchen

DEBAT: Danmark har væsentligt ringere forhold for forskningsintensive virksomheder end nogen andre OECD-lande. Life science-virksomheder udvikler fremtidens lægemidler, og regeringen skal hæve ambitionerne, hvis vi skal være konkurrencedygtige, mener Dansk Erhverv.

Af Katrina Feilberg og Mads Eriksen
Hhv. sundhedspolitisk chef og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv

Hver dag møder 48.000 medarbejdere ind på deres arbejde i danske life science-virksomheder.

Her arbejder de med forskning, udvikling og produktion af lægemidler og medicinsk udstyr, som er med til at sikre bedre og smartere behandlinger i sundhedsvæsenet. De bidrager også massivt til den danske velfærd og økonomi.

Helt nye tal fra Erhvervsministeriet viser, at life science-branchen bidrager med 21 milliarder i skattebetalinger. Samtidig står den for 16 procent af den samlede danske vareeksport svarende til 108 milliarder kroner.  

Besparelser er gift for branchen
Life science er derfor en hjørnesten i den danske økonomi her i 2019. Det er også her 1. marts 2019, at vi kan fejre 1-året for lanceringen af regeringens life science-vækstplan. I Dansk Erhverv er vi glade for vækstplanen, som indeholder rigtig mange gode tiltag.

Men vi skal fortsat være mere ambitiøse på branchens vegne og gøre det endnu bedre, hvis vi skal fastholde vores styrkeposition inden for life science.
Først og fremmest bliver vi nødt til at få forskning og udvikling højere op på den politiske dagsorden.

De politiske ambitioner for Danmark som vidensnation er i dag afløst af besparelser og smalhals. Det er gift for life science-branchen, hvor grundstenen er forskning og uddannelse. De er afhængige af dygtig og vigtig grundforskning på universiteterne.

Derudover er virksomhederne kendetegnet ved selv at have mange aktiviteter og enorme investeringer inden for forskning og udvikling (FoU).

Det er her, de nye innovative produkter og lægemidler bliver til. Her, morgendagens behandling mod kræft, overvægt og allergivaccine udvikles.
Regeringen har indført et forskningsfradrag, der i 2026 vil være på 110 procent. Men her bliver vi nødt til at være mere ambitiøse, hvis vi skal være konkurrencedygtige.

I januar tog OECD temperaturen på dansk økonomi. Danmark har væsentligt ringere forhold for forskningsintensive virksomheder end en række af de øvrige OECD-lande. Vi forslår derfor, at man i stedet introducerer et forskningsfradrag på 130 procent.

Gør det nemmere at skaffe investeringer
Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi skal være et attraktivt investeringsland fremover.

Derudover skal vi have flere startupper inden for life science, så vi sikrer fremtidig innovation. Nyopstartede life science-virksomheder står som udgangspunkt over for en omkostningstung periode med produktudvikling, før de kan markedsføre deres produkter.

Hvis vi skal sikre fødekæden af iværksættere, bør vi derfor også gøre det lettere at skaffe investeringer i nystartede virksomheder. Helt konkret forslår vi, at man sænker aktieindkomstbeskatningen, så det bliver mere attraktivt at investere i startupper.

Life science er en essentiel branche for Danmark og vil kun blive mere essentiel i fremtiden.

Vil det derfor ikke være passende, at vi her ét år efter lanceringen af regeringens vækstplan fejrer det med endnu større ambitioner om at fastholde og styrke den danske life science-branche, til gavn for både dansk økonomi, velfærd og ikke mindst patienterne?

Forrige artikel Aktører: Umuliggøres ungdommens lykke af samfundsforandringerne? Aktører: Umuliggøres ungdommens lykke af samfundsforandringerne? Næste artikel John Brædder: Økonomi må ikke spænde ben for lokale uddannelser John Brædder: Økonomi må ikke spænde ben for lokale uddannelser
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.