Danske Studerendes Fællesråd: "Vi står i en trivselskrise"

TRIVSEL: Et nyt udspil fra DSF sætter fokus på stress, karakterpres og studiemiljø. De studerende ønsker politisk handling og lokalt forankrede trivselsgrupper.

I et nyt trivselsudspil beskriver Danske Studerendes Fællesråd en række indsatsområder, hvor organisationen ønsker politisk handling for at forbedre danske studerendes trivsel.

"Vi håber, at det her udspil kan være med til at sætte fokus på de massive trivselsproblemer, vi ser blandt studerende, og viser, at vi studerende gerne tør gå forrest og pege på de løsninger, der skal til," udtaler DSF's formand, Johan Hedegaard Jørgensen.

I udspillet lægges der blandt andet vægt på, at 48 procent af de studerende ved Københavns Universitet oplever fysiske stresssymptomer i dagligdagen. Der henvises også til, at 42 procent af de unge mener, at topkarakterer på uddannelsen er nødvendige for at få et godt liv.

Login