DF støtter modvilligt skatterabat for højtlønnede udlændinge: Burde kun gælde forskere

FORSKERSKAT: Dansk Folkeparti lægger modvilligt stemmer til en udvidelse af den fordelagtige forskerskatteordning. Partiet havde foretrukket en smallere målgruppe for ordningen, som kan omfatte professionelle fodboldspillere. Sidste år gav den skatterabatter til 478 finans- og forsikringsansatte.

Folketinget stemmer inden jul for en udvidelse af forskerskatteordningen fra fem til syv år.

Dansk Folkeparti lægger stemmer til vedtagelsen, men det er ikke med partiets gode vilje, måtte man forstå på skatteordfører Dennis Flydtkjær, da han tog ordet under førstebehandlingen i Folketinget med ordene: "Det er ikke noget, der er groet i vores have."

Hos Dansk Folkeparti er man nemlig principielt imod ordningen, og havde i det mindste gerne set, at ordningen kun kom forskere til gode.

Forskerskatteordningen har tidligere været kritiseret for at komme personer langt fra forskningsverden til gode, eksempelvis har professionelle fodboldspillere også kunne få del i de attraktive skattevilkår. 

Statistikken bag ordningen viser også, at det kan være mange andre end udenlandske forskere, som tilgodeses med ordningen.

I 2016 var der blandt andet 178 personer inden for kultur, forlystelser og sport og 478 personer i finans- og forsikringsverden, som var omfattet af de lempeligere skattevilkår. 

DF er principielt uenige 
Det er det principielle i ordningen, som går Dansk Folkeparti på.

”Når vi i Danmark har et højt skattetryk, hvorfor skal man så kunne komme udefra og betale mindre i skat. Det er forkert,” siger Dennis Flydtkjær, skatteordfører for Dansk Folkeparti. 

Ikke mindst handler det om, hvilket signal man sender til resten af befolkningen med den slags særordninger på skatteområdet.

”Man siger jo indirekte til danskerne: Jer, der er dumme nok til at blive her, I kan ikke slippe for den høje skat,” siger Dennis Flydtkjær.

Og signalet til resten af befolkningen bliver ikke mindre tydeligt, når man ser, at det er udlandske professionelle fodboldspillere, som kommer til at nyde gavn af den lempeligere skat. 

DF: Ikke meget forskning i fodbold
Dansk Folkeparti så gerne, at det havde været en snævrere personkreds, som er omfattet af ordningen.

For hvis det er forskere, der eksempelvis hjælper med at udvikle ny medicin, så kunne Dansk Folkeparti godt se meningen med det. 

”Men der er jo ikke meget forsker over at være fodboldspiller for eksempel,” siger Dennis Flydtkjær.

Dansk Folkeparti har dog accepteret ordningen for til gengæld at få nogle imødekommelser på andre områder, blandt andet på grænsehandel og turistinitiativer.

Afgørende for Dansk Folkepartis støtte til ordningen har dog været, at ordningen løber økonomisk rundt ved at hæve skatteprocenten fra 26 til 27.

”Hvis man havde brugt en masse penge på det, så havde det helt sikkert ikke været nogen god idé set fra vores side,” konstaterer Dennis Flydtkjær.

Socialdemokratiet støtter ordningen
Socialdemokratiet forholder sig overvejende positive til, at ordningen udvides.

Fra skatteordfører Peter Hummelgaard Thomsen lød der under lov-behandlingen ingen skepsis om udvidelsen.

Og forklaringen på den socialdemokratiske støtte er, at der er strammet op på andre ordninger, som forhindrer løntrykkeri i lavere indkomstgrupper, forklarer Hummelgaard Thomsen.

Peter Hummelgaard Thomsen mener heller ikke, at man kan konkludere noget ud af, at det i statistikken bag ordningen fremgår, at 478 medarbejdere i finansbranchen også er omfattet af den lukrative skatteordning.

”Hvis de sidder og laver algoritmer og spekulerer, så er det noget så klart, at det ikke er dem, vi ønsker at tilgodese i Socialdemokratiet,” siger Peter Hummelgaard Thomsen. 

Men grundlæggende ser Peter Hummelgaard Thomsen positivt på ordningen, og han mener, at den hjælper virksomheder, som på grund af højkonjunkturen og manglen på arbejdskraft kan have svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.

Men kan du som socialdemokrat acceptere, at udenlandske finansfolk skal have særligt lukrative vilkår, mens almindelige danske lønmodtagere betaler fuld skat?

”Det må man leve med,” siger Peter Hummelgaard Thomsen.

Venstre er tilfreds med aftalen
Hos Venstres ordfører er der ikke lydhørhed over for Dansk Folkepartis ønsker om at indskrænke persongruppen for forskerskatteordningen, så den bliver snævrere.

Og det væsentlige er, at ordningen ikke kun handler om universiteterne.  

"Det er god ordning, som også hjælper virksomhederne med at finde arbejdskraft, som de kun kan få i udlandet," siger Louise Schack Elholm (V).

Aftalen, som udover forskerskatteordningen regulerer en række øvrige forhold, herunder afgifter på nødder og alkoholsodavand, vedtages endeligt i Folketinget 19. december 2017.

Forrige artikel Hovedpine, østers og Kaj Munk på finanslov uden store forskningsnyheder Hovedpine, østers og Kaj Munk på finanslov uden store forskningsnyheder Næste artikel Ministeriet indskærper: Kvalitetsmåling bliver ikke kun studenterevalueringer Ministeriet indskærper: Kvalitetsmåling bliver ikke kun studenterevalueringer
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.