DI: Skab fleksibilitet i uddannelsesvejen

DEBAT: Digitalisering og teknologi på arbejdsmarkedet skaber behov for større fleksibilitet. Giv unge mulighed for at arbejde efter bachelorgraden uden frygt for at miste retten til at læse videre senere, skriver Mette Fjord Sørensen.

Af Mette Fjord Sørensen
Chef for forskning og videregående uddannelser, DI

Vi oplever alle sammen, hvordan teknologi og digitalisering bliver en stadig større del af vores liv. Digital post, mobiltelefoner, tablet og løbeure er hverdag for mange af os.

Men for bare få år siden var dette langt fra virkeligheden. Jeg fik min første mobil, da jeg var 25 år. Min datter på 8 år har allerede sin første mobil.

Digitaliseringen har sat sit præg på alle dele af samfundet. Derfor er det også nødvendigt, at det danske uddannelsessystem følger med denne udvikling.

Når eleverne i de mindste klasser i folkeskolen en dag skal ud på arbejdsmarkedet, vil mange kendte job have skiftet indhold, og nye fag er dukket op.

Derfor er der allerede nu brug for at orientere uddannelserne mod de nye behov. Gøre dem endnu bedre, end de er i dag. De studerende skal klædes på til at blive blandt de dygtigste i verden, de skal være klar til at navigere i ny teknologi, nye kompetencekrav og nye problemstillinger.

Uddannelse varer hele livet
Med de store og konstante ændringer i vores samfund er det ikke nok at anskue uddannelse som en investering, der foretages en gang i livet. Uddannelse, opkvalificering og nye evner skal udvikles over hele livet.

Både på skolebænken og på jobbet. Der er nemlig utrolig meget viden at tilegne sig på arbejdsmarkedet, viden, som ikke blot kan læres i et undervisningslokale. Derfor skal barrieren mellem uddannelse og arbejdsmarked sænkes, så der skabes større dynamik mellem de to sektorer.

Det skal være muligt at skifte mellem uddannelse og arbejde, i langt højere grad end det er på nuværende tidspunkt. Også derfor bør retskravet udvides, så studerende - der har færdiggjort en bachelorgrad - kan komme ud på arbejdsmarkedet og prøve deres nyerhvervede viden af, for derefter at vende tilbage til uddannelsessystemet for at tage en kandidatgrad. Dette skal de kunne gøre uden frygt for, at de ikke kan blive optaget på kandidatuddannelsen.

Der er dog allerede taget store skridt i den rigtige retning. Etableringen af erhvervskandidater er et godt eksempel på, at vores uddannelsessystem rykker tættere på arbejdsmarkedet. Her kan de studerende tage kandidatgraden på halv tid, hvilket gør det muligt for dem at fortsætte med at have stor tilknytning til deres arbejdsplads.

Der mangler piger i naturvidenskabelige og tekniske fag
Hvis vi i fremtiden skal følge med i ønsket om fleksibilitet og viden, er denne slags initiativer afgørende. Samtidig er det vigtigt, at der i uddannelserne gives adgang til fordybelse og højt fagligt niveau. De studerende skal tage høj faglig viden med ud på arbejdsmarkedet og tage deres arbejdsmarkedserfaring med ind på uddannelserne.

Det er vigtigt, at vi bestræber os på at uddanne til fremtidens arbejdsmarked. Allerede i dag er der stor mangel på it-specialister, og situationen ser ikke ud til at blive forbedret.

Vi har brug for, at flere unge bliver langt mere interesserede i de naturvidenskabelige og tekniske fag. Særligt pigerne halter efter, når det kommer til ønsket om at uddanne sig inden for disse områder, og hvis fremtidens arbejdsmarked skal have adgang til de nødvendige kompetencer, er det afgørende, at vi ikke mister den ene halvdel af befolkningen, allerede inden de næste er kommet i gang med deres uddannelse.

Uddannelse er fundamentet for et samfund som det danske, der lever af viden. Derfor er det vigtigt, at vi har fleksible og fagligt stærke uddannelser, der uddanner til fremtidens arbejdsmarked.

Forrige artikel FTF og Professionshøjskoler: Klæd velfærdsprofessionelle på til et digitalt arbejdsliv FTF og Professionshøjskoler: Klæd velfærdsprofessionelle på til et digitalt arbejdsliv Næste artikel Erhvervsforsker: Uddannelsessystemet er for specialiseret og siloopdelt Erhvervsforsker: Uddannelsessystemet er for specialiseret og siloopdelt