Djøf: Ny karakterskala skal tage et opgør med præstationspresset

DEBAT: En nye skala skal suppleres af mere feedback og tage et opgør med den usunde præstations- og nulfejlskultur, der præger dele af det danske uddannelsessystem, skriver Jens Claudi.

Af Jens Claudi
Politisk konsulent, Djøf

Der er et problem med en negativ præstationskultur i det danske uddannelsessystem.

Det fremgår af Djøfs Studielivsundersøgelse fra 2019, hvor mere end halvdelen af de studerende oplever stress blandt andet på grund af et pres om at opnå toppræstationer.

Og situationen bliver ikke bedre af, at en tredjedel af de studerende oplever hård intern konkurrence på studiet.

De tal er alarmerende, og den kommende karakterskala skal være med til at gøre op med det præstationspres, der præger de studerendes hverdag.

Pres på de studerende
7-trinsskalaen har bidraget til dette pres, og EVA’s evaluering viser, at den store afstand fra 7-tallet til topkaraktererne gør, at det i dag kun er 10 og 12, der betragtes som gode karakterer.

Og så er det klart, at de studerende er pressede.

Der skal gøres op med den negative præstationskultur, og det kræver, at vi en gang for alle afliver forestillingen om, at de tocifrede karakterer er de eneste rigtige.

Det skal en ny karakterskala være med til for at gavne de studerendes trivsel og læring.

For 7-trinsskalaen har ikke kun skabt en usund præstationskultur. Den har også skabt en negativ læringskultur, hvor de studerende minimerer fejl og ikke tør udfolde sig kreativt.

For at sikre sig et 12-tal skal de studerende i dag levere en præstation med ”ingen eller få uvæsentlige mangler”. Når bedømmelsen tager udgangspunkt i fejl og mangler og ikke den studerendes evner, er det klart, at der opstår en nulfejlskultur.

Det er et problem, at den fejlfrie præstation er blevet et mål i sig selv –  for i et læringsperspektiv er det vigtigt at turde at lave fejl.

Mere feedback til studerende
Samtidig skal en ny skala ikke stå alene. Ekspertgruppen er blevet sat på en svær opgave, men uanset hvad den kommer frem til, bør den nye skala suppleres med et øget fokus på feedback.

En mere motiverende skala kombineret med mere informativ feedback kan om noget være med til at motivere og kortlægge udviklingspotentialet hos de studerende.

Dermed sidder man ikke bare tilbage med et ”tal”, men får derimod at vide, hvad man har gjort rigtigt – og forkert.

Det giver den studerende en række konkrete indsatspunkter, der i fremtiden kan være med til at motivere og forbedre præstationen.

Farvel til minuskarakter
En ny skala bør også sige farvel til de store spring på midten af skalaen og den symbolske undtagelseskarakter -3. Minuskarakterer er hverken gavnlige i et lærings- eller trivselsperspektiv.

Tværtimod.

Minuskarakteren banker den studerende unødvendigt oveni hovedet, fordi karakteren sender et signal om en præstation, der ikke bare er dumpet, men mere end dumpet. Samtidig bør man have fokus på mere meningsfulde afstande mellem karaktererne, så de ikke skal indeholde en meget bred vifte af præstationer.

Selvom den kun har 14 år på bagen, så har den nuværende skala en række åbenlyse problemer.

Der har altså været nok at tage fat på for ekspertgruppen – og i Djøf glæder vi os til at læse dens anbefalinger og deltage i de efterfølgende konstruktive diskussioner.

Den nye karakterskala skal være langtidsholdbar og træde ud af 7-trinsskalaens skygge og kombineret med et fokus på øget feedback være med til at tackle en usund præstations- og nulfejlskultur, der præger dele af vores uddannelsessystem.

Forrige artikel DI: Ny karakterskala skal fremme nytænkning og selvstændighed DI: Ny karakterskala skal fremme nytænkning og selvstændighed Næste artikel Psykologer: Studerende med diagnoser skal også tilgodeses i studielivet   Psykologer: Studerende med diagnoser skal også tilgodeses i studielivet