Eksportstrategi og fokuseret forskning skal styrke medicinalindustrien

MILLIARDER: Medicinal- og medicoindustrien tegner sig for 17 procent af den danske eksport. Målet er at fordoble eksporten til 200 milliarder kroner. Og i håbet om at nå det præsenterede sektoren fredag sine anbefalinger til regeringen.

Tolv flag var hejst højt i den præmature forårssol, da administrerende direktør i Lundbeck Kåre Schultz fredag eftermiddag præsenterede 17 anbefalinger til at få sparket endnu mere liv i den danske medicinalindustri.

Højest på ønskesedlen står en fordobling af industriens samlede eksport, som aktuelt udgør 107 milliarder kroner årligt, men som i 2025 gerne skulle nå 200 milliarder kroner.

Ministerbilen på betonen
Og således vil der blive råd til en overflod af Audier i stil med den ministerielle model, som i dagens anledning pryder betonen foran Mærsk Tårnet ved Rigshospitalet.

Bilen tilhører af en de tre ministre, som er mødt op for at modtage anbefalingerne fra Kåre Schultz. Han er formand for det vækstteam, som i juni 2016 blev nedsat for at styrke, hvad der i fagmund hedder life science sektoren, og som hovedsageligt består af medicinal- og medicobranchen.

Hvorvidt flagene også er til ære for de tre ministre – Brian Mikkelsen (erhverv), Karen Ellemann (sundhed) og Søren Pind (forskning og uddannelse) – er to unge kvinder, som nyder Blå Kings i pausen mellem studierne, i tvivl om.

Brian Mikkelsen: Vigtig motor i samfundet
Men spørger man den konservative erhvervsminister, er der masser af grunde til at flage for den danske medicinalsektor i disse år.

“Regeringen betragter de danske life science virksomheder som en vigtig vækstmotor i vores samfund. Vi ønsker derfor at understøtte de gode muligheder, som vi kan se for denne sektor, så den kan skabe endnu mere vækst til gavn for samfundet,” siger han.

Forskning og eksportstøtte
I den 68 sider lange rapport har vækstteamet valgt at fokusere på tre indsatsområder, som hver især repræsenterer en del af life science virksomhedernes værdikæde fra forskning og udvikling til kommercialisering og eksport af life science produkter.

Et afgørende element er innovation, skriver vækstteamet.

“Rammerne for udvikling af nye, innovative og effektive behandlinger skal forbedres, så patienter kan få adgang til den nyeste og mest effektive behandling. Det kræver et øget fokus på at styrke den offentlige og private forskning, optimere rammerne for klinisk forskning, sikre en bedre og mere sikker adgang til sundhedsdata samt et smidigt og effektivt set-up for test, godkendelse og overvågning af life science produkter.”

Men det handler også om politisk assistance til at få boostet eksporten, hvilket hænger sammen med, at virksomhederne blot afsætter en lille andel af produkterne på det danske marked.

“Fortsat vækst i life science industrien afhænger derfor i høj grad af, at virksomhederne kan øge deres globale afsætning. Det kræver gode muligheder for at bruge det danske hjemmemarked som et udstillingsvindue for innovative produkter og en styrket strategisk internationaliseringsindsats, hvor både eksport- og investeringsfremme prioriteres højt,” står der i rapporten.

Triv eller dø i en global verden
Og i det solbagte mødelokale på Mærsk Tårnets 15. etage supplerer formand Kåre Schultz med følgende ord:

“Målet er kort sagt dansk life science i verdensklasse. I dag er industrien på tværs af alle sektorer globaliseret. Telefonerne bliver lavet ét sted, bilerne et andet sted og slagterivarerne et tredje sted. Det samme gælder life science, og det betyder, at winner takes all. Altså at dem, der laver de bedste produkter, får det meste af verdensafsætningen. Det gør, at gode virksomheder vokser sig større og bliver endnu større, og at mindre gode virksomheder dør,” forklarer han.

Altså et tydeligt signal til politikerne om ikke at nedprioritere en sektor, som sidste år tegnede sig for 17 procent af den samlede danske eksport.

Ministre: Vi ser på det
Og selv om ministrenes samlede – og lettere vage – svar er, at regeringen nu vil se nærmere på anbefalingerne og udarbejde en vækstplan for sektoren, er der positiv respons fra fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V).

”Hvis vi skal udvikle den stærke life science industri i Danmark og give patienterne den bedst mulige behandling, er det vigtigt, at vi har de bedste kort på hånden med både dygtige forskere og velfungerende myndigheder,” siger hun og understreger, at det er afgørende med et velfungerende samarbejde mellem det offentlige og det private.

Forskningsminister Søren Pind (V) tager også imod med ministeriel lydhørhed.

”Anbefalingerne er et interessant bidrag til arbejdet med at fastholde dansk forsknings førerposition. Vi skal blive ved med at udvikle os, så vi ikke bliver kørt agterud af andre lande. Jeg glæder mig derfor til at gå anbefalingerne mere detaljeret igennem,” siger han.

Nu venter altså en politisk proces, som traditionen tro handler om at få de mest brugbare og prisbillige anbefalinger nedfældet i et officielt vækstudspil.

Og hvad flagene angår, så var de i øvrigt til glæde for regeringsbesøget, oplyser Mærsk Tårnets koordinerende kræfter.

Forrige artikel Aktører roser life science-anbefalinger Aktører roser life science-anbefalinger Næste artikel Lægemiddel og medico-industri vil tættere på Erhvervsministeriet Lægemiddel og medico-industri vil tættere på Erhvervsministeriet