EL’s nye ordfører har fokus på de kortere uddannelser

INTERVIEW: For Rosa Lund, Enhedslistens nye forsknings-og uddannelsesordfører, banker hjertet for professionshøjskolerne. Hun mener dog, at de skal holde sig væk fra forskning og koncentrere sig om det praksisnære. Og så vil hun have mere feedback på universiteterne. 

Rosa Lund overtager uddannelses- og forskningsordførerposten i Enhedslisten som led i en større rokade, og i forbindelse med at Eva Flyvholm for nyligt fik udvidet sin portefølje.

”Jeg er meget glad for at vende tilbage til området, for det er et vigtigt område og en løftestang for at skabe mere lighed i samfundet,” siger Rosa Lund. 

Og Rosa Lund kommer til området med sin egen dagsorden.

Login

  • Anmeld

    Henrik Larsen · Rektor, Erhvervsakademi SydVest

    Der er også noget, der hedder erhvervsakademier

    Kan sagtens dele Rosa Lunds syn på at alt for mange kun taler om universiteter, når der tales om videregående uddannelser. Så rigtig fint at Rosa Lund vil ændre dette - bare hun så også husker, at der også uddannes kernetropper til den private sektor på erhvervsakademierne...