SMV og GTS: Lad være med at skylle Innovationsagenterne ud med badevandet

DEBAT: InnovationsAgenterne hjælper virksomheder i hele landet med at komme med på teknologivognen. Hvis ordningen nedlægges som Forenklingsudvalget foreslår, risikerer vi, at mange virksomheder aldrig udfolder deres innovationspotentiale, skriver Ane Buch og Ragnar Heldt Nielsen.

Af Ane Buch og Ragnar Heldt Nielsen
Hhv. direktør i SMVDanmark og direktør i GTS-foreningen

Spørgsmålet om, hvordan vi opbygger et bedre erhvervsfremmesystem, har været livligt diskuteret siden Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme først i april kom med sine anbefalinger til regeringen.

I forløbet har det været vigtigt for Forenklingsudvalget at slå fast, at fremtidens erhvervsfremmeindsats skal være til gavn for virksomhederne og ikke for de enkelte erhvervsfremmeaktører.

Det er vi 100 procent enige i. Derfor undrer vi os over forslaget om at nedlægge InnovationsAgenterne. 

Forslaget om udvikling af en digital platform målrettet den enkelte virksomheds behov er et spændende initiativ, der har potentiale til at gøre det nemmere for virksomheder at finde vej i erhvervsfremmesystemet.

Men den digitale platform kan ikke stå alene.

InnovationsAgenterne forbinder forskere og virksomheder
Der findes fortsat en stor gruppe små og mellemstore virksomheder rundt om i Danmark, der ikke af egen kraft griber nye teknologiske muligheder og kommer i gang med innovationssamarbejde.

Hvis regeringen har en ambition om at få bredden af virksomhederne med på teknologivognen, så er vores erfaring, at mange virksomheder har brug for et lille skub til at komme i gang.

Det er følgende eksempel med til at illustrere.

AH Metal Solutions A/S i Allerød er en af verdens førende eksperter inden for optræk og formning af ultratynde metalplader.

De ville gerne videreudvikle sine metalkomponenter til EKG-elektroder, og kom i kontakt med InnovationsAgenterne, der henviste dem til forskere ved DTU. Et InnoBoosterprojekt gjorde det muligt at få afdækket de tekniske forudsætninger, og næste skridt er et større forsknings- og udviklingsprojekt, som InnovationsAgenterne har hjulpet med at formulere.

Ifølge direktør i AH Metal Solutions, Jesper Høvelskov, var virksomheden aldrig kommet i gang med forsknings- og udviklingssamarbejde, hvis det ikke havde været for InnovationsAgenterne.

Det er en oplevelse, han deler med andre små og mellemstore virksomheder rundt om i hele Danmark.

Populær ordning
I 2017 gennemførte InnovationsAgenterne 480 tjek i virksomheder overalt i landet.

Af dem gik 290 virksomheder direkte videre med anbefalingerne og indgik i et innovationssamarbejde med enten en privat rådgiver, en vidensinstitution eller et GTS-institut (Godkendt Teknologisk Service, red.).

At det er en populær ordning, understreges af, at ni ud af ti virksomheder, der har fået et Innovationstjek, vil anbefale det til andre virksomheder.

Det unikke ved InnovationsAgenterne er, at de samarbejder med mange af de virksomheder, der ikke af sig selv opsøger innovations- og erhvervsfremmesystemet.

Det vil virksomhederne heller ikke gøre, når erhvervsfremmeindsatsen bliver datadrevet og dermed forenklet i forhold til det eksisterende system.  

Færre virksomheder er forsknings- og udviklingsaktive
Men hvorfor er det så vigtigt at få alle virksomheder med? Kan Danmark ikke bare leve af dem, der kommer af eget initiativ?

Nej, det kan vi ikke. Allerede i dag er der alt for få danske virksomheder, der investerer i forskning og udvikling.

En kortlægning, som Uddannelses- og Forskningsministeriet udgav sidst i 2017, viser, at antallet af forsknings- og udviklingsaktive (FoU) virksomheder i Danmark er faldet med 28 procent fra 2009 til 2015.

Kortlægningen viser desuden, at blot 64 store virksomheder står for en stigende andel af erhvervslivets samlede forskningsinvesteringer, så de i 2015 stod for 56 procent af alle investeringerne.

Det er en bekymrende udvikling, som kalder på handling nu.

Derfor er det vigtigt, at indrette et mere enkelt erhvervsfremmesystem, der bliver til glæde for flere virksomheder end i dag. Men i regeringens iver efter at forenkle, skal der være opmærksomhed på ikke at fjerne initiativer, der bringer mere viden i spil.

Innovation for fremtiden
InnovationsAgenterne har vist sin værd, som dem der møder bredden af dansk erhvervsliv med specifik viden om teknologiske muligheder og samarbejdspartnere.

Vi opfordrer derfor politikerne til at tage det med i betragtning, når de i den kommende tid skal forhandle om, hvordan fremtidens erhvervsfremmesystem skal organiseres. Lad være med at skylle et succesfuldt virkemiddel som InnovationsAgenterne ud med badevandet.

Overvej i stedet, hvordan InnovationsAgenterne kan bidrage med konkret teknologisk viden i fremtidens erhvervsfremmesystem.  
Det er i øjeblikket muligt at diskutere den fremtidige tilrettelæggelse af InnovationsAgenterne på bedreinnovation.dk.

På siden kan du frem til 31. maj 2018 deltage i en åben debat om, hvilke aktivitetsforslag fra GTS-institutterne som dansk erhvervsliv har mest brug for.

Debatten giver dig mulighed for at få indflydelse på, hvordan Uddannelses- og Forskningsministeriet investerer omkring 650 mio. kroner i GTS-institutterne i perioden 2019-2020.

Forrige artikel Dansk Erhverv: Drop bogstavlegen og undersøg arbejdsmarkedets behov Dansk Erhverv: Drop bogstavlegen og undersøg arbejdsmarkedets behov Næste artikel Rektorkollegiet: Erhvervsfremme skal forenkles og ikke forringes Rektorkollegiet: Erhvervsfremme skal forenkles og ikke forringes
 • Anmeld

  Keld Gade Andersen

  ?

  Innovationsagenterne kan alligevel ikke hjælpe med noget, hvi sikke GTS-Institutterne er villige til at samarbejde om produktviklingen til et nyt produkt/ide.
  Som min Innovationsagent sagde:
  Hej Keld
  Jeg kan hjælpe med at finde frem til dem der sidder med den viden du skal bruge for at komme videre.

  Jeg kan hjælpe med at søge støtte til fx videnkupon til at finansiere et evt. samarbejde, men det kræver at de pågældende personer / vidensinstitution ønsker at samarbejde.
  - Jeg kan trække hesten til truget, men ikke får den til at drikke.

  Omkring markedsanalyse m.m., så ville jeg ønske jeg kunne hjælpe, men har ikke den nødvendige viden til at lave arbejdet.
  Med venlig hilsen
  xxx xxx
  Forsknings- og Innovationskonsulent

  Mit projekt til et brandalarmsystem var fra år 2010/2011 og derfor i den tidligste fase af IOT. En del personer mente, at der var stor potentiale i mit projekt, (det er der mange eksempler på i dag) så I dag undrer man sig over, at de eneste der ikke troede på projektet i 2010/2011, var de konsulenter der er ansat til at hjælpe SMVér.