Flere kvalitetsproblemer på små campusser

SPREDNING: Uddannelser på små campusområder har oftere problemer med kvaliteten end på de centrale institutioner. Til gengæld har små uddannelsessteder bedre kontakt med det omgivende samfund.

Der er generelt flere problemer med kvaliteten på uddannelsesstedernes små campusser end på de store. Sådan lyder det i en analyse fra Akkrediteringsinstitutionen, som har sammenlignet godt 800 af de sager, som har været igennem kvalitetssikring i institutionen.

”Når vi sammenligner, er der generelt flere kritiske kvalitetsvurderinger på de små campus,” siger Anette Dørge, direktør i Akkrediteringsinstitutionen, som tilføjer, at de mindre campus også har fordele.

”Vi ser at de er bedre til at have en stærk kobling til erhvervslivet og samfundet omkring dem.”

Login