Flertal lægger op til konfrontation om optag

DIMENSIONERING: Begrænsningen af optaget på de videregående uddannelser fører nu til en afstemning i Folketinget. Et flertal uden om regeringen vil ændre uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsens (R) model.

Regeringens model for at beskære de videregående uddannelser rammer skævt, lyder det fra et bredt flertal i Folketinget, som tirsdag vil bede om en hasteforespørgselsdebat med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen i næste uge.

Den såkaldte dimensioneringsmodel er ikke vedtaget i Folketinget. Ændringer i optaget hører til de beføjelser, ministeren har. Derfor kan Folketingets partier ikke direkte påvirke modellen, men hvis et flertal stemmer for en alternativ model, vil det lægge stort pres på ministeren.

Ministeren har afvist at ændre den model, der ligger på bordet nu. Hun er for nylig nået til en forståelse med universitetsrektorerne om modellen, efter at have justeret modellen to gange. Og meldingen fra ministeriet er fortsat, at processen kører videre.

I weekenden skød ministeren i Politiken tilbage på især Venstre, som hun mener, løber fra en aftale om ministerens beføjelser.

V: Politisk tonedøv
Venstres forskningsordfører Esben Lunde Larsen afviser, at han løber fra en aftale.

”Det er noget sludder. Når vi laver en lovgivning, hvor vi giver en ministerkompetence, så betyder det ikke, at man lukker øjnene, hvis man er vildt uenig i det, ministeren gør,” siger Esben Lunde Larsen.

Han mener, at ministeren har været politisk tonedøv, og derfor må Folketinget nu handle.

”Vi har givet ministeren alle muligheder de seneste tre måneder for at indgå en politisk aftale. Det chokerer, at hun fortsætter processen,” siger Esben Lunde Larsen.

Han mener ikke, at der er grund til at bekymre sig for at en ny model vil forsinke processen med at beskære uddannelserne.

”Universiteterne har en grydeklar model, og der er kun behov for nogle få møder, så jeg deler ikke den bekymring," siger Esben Lunde Larsen.

Dansk Folkeparti bakker også op om en ny model. Og her er der ingen hastværk.

"Jeg så gerne, at vi skubbede det hele et år, hvis det ikke er muligt at nå," siger Jens Henrik Thulesen Dahl, forskningsordfører for Dansk Folkeparti.

SF angriber proces
Venstre og SF har nøglerollerne i den alliance på tværs af Folketinget, som nu vil lægge yderligere pres på ministeren.

SF's forskningsordfører, Annette Vilhelmsen, har af to omgange kaldt ministeren i samråd om dimensioneringsmodellen, og hun er utilfreds med både den konkrete model og med processen.

”Der er nødt til at være en model, som tager nogle regionale forhold med. Ministerens beskæftigelsestal er landsdækkende, og ministeren har ikke inddraget de parter, det her vedrører," siger Annette Vilhelmsen.

Annette Vilhelmsen forklarer, at en af grundene til, at et flertal nu vil presse ministeren til at agere, er, at der ikke er blevet lyttet.

"Hun har ikke lyttet til de argumenter, vi er kommet med. Vi har sagt de samme ting siden september," siger Annette Vilhelmsen.

Elbæk: Ingen procesforståelse
Uffe Elbæk fra Alternativet tæller også med i det flertal, som regeringen kan få mod sig i næste uge.

Han er ikke selv medlem af Folketingets forskningsudvalg, men mener, at den brede opbakning til hasteforespørgselsdebatten vidner om, at der ikke bare er tale om politisk drilleri fra oppositionen.

”Der har været utroligt meget kritik af processen. Det har gjort indtryk på mig,” siger Uffe Elbæk og tilføjer, at han mener, modellen rammer skævt.

Han mener helt overordnet, at uddannelsesministeren burde have lyttet mere til universiteterne og især de studerende i processen.

”Desværre er det sådan, at hvis man skulle give regeringen karakter for procesforståelse, så scorer de ikke særligt højt," siger Uffe Elbæk, som mener, at der er en parallel til forløbet omkring folkeskolereformen.

"Det er simpelthen ikke grebet godt nok an. Hvis det skal give mening, så skal det gøres på en anden måde," siger han.

Skal holde over et valg
En af grundene til, at ministeren langer ud efter Venstre, er, at partiet tidligere selv har lagt op til, at der skulle skæres hårdere på de videregående uddannelser. Venstres ordfører taler nu i stedet om en mere målrettet dimensionering.

"Vi vil have den rette dimensionering fra Venstres side, hvor der både er fokus på kvalitet, relevans, internationaliserng, regionalisering og sprogområdet," siger Esben Lunde Larsen.

"Det er nødvendigt at lave en model, som er den rette model. Der vil ikke være noget værre end at lave en model, som skal ændres efter et valg, fordi ministeren ikke har lyttet til et flertal i Folketinget.

Esben Lunde Larsen fortæller, at den model, som bliver lagt frem i forbindelse med debatten i Folketinget, vil danne grundlag for forhandling.

"Det er klart, at det her er vores udgangspunkt for en model, som sikrer, at universiteterne og de øvrige uddannelser, de studerende og aftagerne bliver inddraget. Vi har sagt klart ja til at dimensionere med de hensyn, jeg nævnte tidligere," siger Esben Lunde Larsen.

Enhedslisten går solo
Regeringens model har også mødt modstand fra Enhedslisten. Partiets forskningsordfører Rosa Lund bakker dog ikke op om det alternative forslag, som Venstre og SF fremsætter. Enhedslisten vil selv komme med et forslag.

”Vi mener ikke, at det er hverken Sofie Carsten Nielsen eller Annette Vilhelmsen, der skal bestemme, hvad de unge skal studere,” siger Rosa Lund.

Hun så helst, at dimensioneringen blev skrottet helt, men mener samtidig, at den nye model er bedre end regeringens.

"Tiden er ikke til mindre uddannelse, og vi synes, at dimensioneringen fungerer fint, som den fungerer i dag," siger Rosa Lund.

Partierne bag hasteforespørgselsdebatten afleverer anmeldelsen af debatten tirsdag, og debatten kommer på dagsordenen i den følgende uge om onsdagen.

Forrige artikel AAU-uddannelse svæver i uvished AAU-uddannelse svæver i uvished Næste artikel Genlæs debatten om den frie forskning og dens fremtid i Danmark