Forskningsreserve delt i to: Ligestillingsprogram splitter ordførere

RESERVE: Aftalen om årets uddeling af over tre milliarder kroner til forskning inkluderer færre midler til fri forskning sammenlignet med sidste år. For første gang er aftalen delt i to. 

Uddannelses- og Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) er særdeles tilfreds med den aftale om fordelingen af forskningsreserven, hun kunne præsentere fredag.

Aftalen fordeler tre milliarder kroner, som blandt andet kommer fra provenuet fra førtidspensionsreformen i 2012.

I år blev pengene særligt givet med et grøn islæt, helt i tråd med den grønne forskningsstrategi, regeringen lagde frem tidligere på året.

Login