Grænsestrid under opsejling: "Akademikerne leger med ilden"

HOVEDORGANISATIONER: Det kan få konsekvenser for forestående forhandlinger om grænseaftale mellem AC og LO/FTF, hvis Akademikerne optager Finansforbundet, advarer HK-boss Kim Simonsen.

Under forårets overenskomst-drama stod akademikere, funktionærer og faglærte skulder ved skulder. Men meget tyder på, at den tværgående solidaritet snart kan blive afløst af en territorial-strid mellem hovedorganisationerne på det danske arbejdsmarked.

Det er et interview med AC-formand Lars Qvistgaard her i Altinget, der har fået sindene i kog i Danmarks næststørste fagforbund, HK.

"De leger med ilden," siger HK-formand Kim Simonsen.

Grænseaftale skal genforhandles
I 1996 indgik LO og AC (det nuværende Akademikerne, red.) en såkaldt grænseaftale, hvor begge hovedforbund anerkender, at AC organiserer forbund for kandidatuddannede, mens LO organiserer forbund for øvrige lønmodtagere.

Den tredje hovedorganisation FTF har stået udenfor, men vil i kraft af fusionen med LO fremover også være omfattet af grænseaftalen. I forbindelse med fusionen er det derfor også aftalt, at grænseaftalen med AC skal genforhandles.

Det skete blandt andet efter pres fra FTF-forbundet Finansforbundet, som nu har meldt sig ud af FTF og i stedet bejler til at blive medlem af Akademikerne.

Interessen er gensidig, har Lars Qvistgaard bekræftet over for Altinget. Og AC-formanden mener ikke, at optagelsen vil være i strid med grænseaftalen, da mange af Finansforbundets medlemmer på sigt vil få en akademisk uddannelsesprofil.

Læs mere: Qvistgaard bekræfter romance: Intet problem at optage Finansforbundet

HK-formanden mener dog, at AC tager for let på grænseaftalen.

"Så vidt jeg er oplyst, er det kun 10-15 procent af Finansforbundets medlemmer, der har en videregående akademisk uddannelse. I HK har vi flere medlemsgrupper, som har overbygningsuddannelser og videregående uddannelser, end man har i Finansforbundet, så jeg vil da gerne spørge Lars Qvistgaard, om han også har tænkt sig at invitere HK ind i Akademikerne," siger Kim Simonsen.

Vil AC konkurrere om medlemmer?
Hvis Akademikerne havde haft de samme synspunkter i 1996, var grænseaftalen aldrig blevet indgået, lyder det fra HK-formanden.

"Dengang opfattede Akademikerne sig som en akademisk organisation, men det tvivler jeg på, at de stadig gør. Nu snakker Lars Qvistgaard om videregående uddannelser. Det er jo et meget bredere begreb," siger han.

Kim Simonsen afviser, at den stærke reaktion skyldes frygt for, at Akademikerne vil gå på strandhugst blandt hans medlemmer.

"Det er jeg ikke nervøs for. Jeg ville bare være ked af, hvis AC ikke vil overholde de aftaler, vi har lavet med hinanden," siger han.

Han opfordrer Akademikerne til at tænke sig godt om, før de vælger at botanisere nedad i systemet.

"Det kan måske lyde lidt trusselagtigt. Men Qvistgaard og de tilhørende organisationer må spørge sig selv, om de er på vej til at opbygge en helt ny hovedorganisation, hvor der er plads til alle med videregående uddannelser. Skal det i så fald være en konkurrent til den nye hovedorganisation? Det er det, jeg læser mellem linjerne, at Lars Qvistgaard har en ambition om," siger Kim Simonsen.

Magisterforeningen: Må ikke ødelægge samarbejde
Ifølge Lars Qvistgaard foregår der lige nu en god dialog med Finansforbundet om en eventuel kommende optagelse, som også involverer de 25 medlemsforbund. I sidste ende er det op til bestyrelsen at beslutte, om Finansforbundet fremover kan kalde sig et AC-forbund.

Dansk Magisterforening organiserer 52.000 ud af de 369.000 medlemmer i AC-forbund. Her er formand Camilla Gregersen som udgangspunkt enig i, at uddannelsesperspektiverne for Finansforbundets medlemmer berettiger optagelse i AC.

"Vi ønsker et godt samarbejde med den nye hovedorganisation. Vi skal respektere de grænseaftaler, der er, men når et forbund er på vej til udvikle sig i en akademisk retning, kan jeg godt forstå, at de orienterer sig mod den akademiske hovedorganisation," siger hun.

Camilla Gregersen understreger dog samtidig, at en eventuel optagelse af Finansforbundet ikke bør sabotere muligheden for en fornuftig grænseaftale med LO/FTF. 

"Det er vigtigt, at vi får to stærke hovedorganisationer, som kan samarbejde. Hvis der ikke kommer et solidt samarbejde, svækker det samtlige lønmodtagere. Vi har brug for sammenhold, og vi har brug for sammenhold mellem de to hovedorganisationer. Det er for mig at se væsentligt, og det håber jeg, kan lade sig gøre, selv om der er lidt bevægelse i organisationslandskabet," siger hun.

Ekspert: Storfusion efterlader AC som taberen
Ifølge arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen fra Københavns Universitet er der rent uddannelsesmæssigt sket mange forskydninger, siden den nuværende grænseaftale blev forhandlet i 1996.

"Der er en del korte og mellemlange videregående uddannelser, hvor der er overlap mellem hovedorganisationerne. Både mellem LO og FTF, men der er også grupper i for eksempel HK Privat, som rækker ind i AC-kredsen," siger han.

Den forestående fusion af LO og FTF har sat Akademikerne under pres, vurderer FAOS-forskeren.

"Hvis man skal pege på en taber i det her fusionsspil, så er det AC. Så ud fra en almindelig logik omkring indflydelsesmuligheder vil det selvfølgelig være interessant for AC at få Finansforbundet med ombord," siger han.

Søren Kaj Andersen ser dog ikke for sig, at andre forbund vil følge Finansforbundets eksempel.

"Den nye hovedorganisation bliver den store spiller, så jeg kan snarere forestille mig, at andre mindre forbund ser en fordel i at finde sammen i en form for klyngedannelser inden for en ny hovedorganisation," siger han.

Forrige artikel Dansk Metal: Måltal skal få flere håndværkere til at læse videre Dansk Metal: Måltal skal få flere håndværkere til at læse videre Næste artikel Minister overvejer at skrotte gymnasiets mest populære studieretning Minister overvejer at skrotte gymnasiets mest populære studieretning