Arktiske forskningsmidler primært bundet op på faste opgaver

STØTTE: Mere end 100 millioner kroner er i 2020 øremærket til arktisk forskning. Langt de fleste penge er dog låst fast til blandt andet myndighedsbetjening. 

Mere end 100 millioner kroner på finansloven er i 2020 øremærket til arktisk forskning. Og i de følgende tre år er der p.t. budgetteret med omkring 83 millioner kroner om året specifikt til arktisk forskning. Det fremgår af en opgørelse, som uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har sendt til De Konservatives forskningsordfører, Katarina Ammitzbøll.

Det er dog kun en meget lille andel af pengene, som er frie forskningsmidler, der ikke på forhånd er bundet op på konkrete projekter og myndighedsopgaver, men kan søges til projekter. Det betyder, at der ikke er mange midler til rådighed for den almindelige forsker, som har en idé eller et projekt, som ikke lige hører ind under de faste opgaver. 

Søges i konkurrence
Hos landets arktiske forskere giver man derfor ikke meget for ministerens opgørelse.

Login