K: Uddannelsesministeren skal finde en løsning på SU-loftet, der ikke skader økonomien

DEBAT: SU-udgifter til udenlandske studerende må ikke løbe løbsk. Den nuværende løsning, som sætter loft over antallet af engelsksprogede uddannelsespladser, kan koste Danmark dyrt, skriver Katarina Ammitzbøll (K).

Af Katarina Ammitzbøll (K)
Uddannelsesordfører

Udgifterne til udenlandske studerende må ikke løbe løbsk.

Derfor skal vi prioritere dem, der får hjulene i dansk økonomi til at løbe rundt.

Vi skal eksempelvis have flere udenlandske ingeniørstuderende og IT-studerende, som erhvervslivet skriger efter.

Men vi skal omvendt også have færre udenlandske studerende inden for områder, hvor arbejdsløsheden er høj og lønnen er lav. 

Nuværende ordning kan koste dyrt
I Folketinget har vi fastsat et loft på 440 millioner kroner årligt til SU til udenlandske studerende - sidste år blev det beløb overskredet med godt 60 millioner kroner.

Vi kan ikke forhindre europæiske studerende, hvis de er vandrende arbejdstagere, i at modtage SU på grund af EU-regler.

Problemet med stigende SU-udgifter er derfor forsøgt løst ved at begrænse antallet af studiepladser på alle engelsksprogede uddannelser for at demotivere international søgning og dermed spare på SU omkostningerne.

Denne løsning har flere negative konsekvenser, som kan koste Danmark dyrt.

Der er udenlandske studerende som yder et meget stort bidrag til samfundsøkonomien.

For eksempel på DTU bidrager udenlandske færdiguddannede ingeniører gennemsnit med 500.000 kroner til statskassen over en blot 8-årig periode (efter at udgifter til SU er trukket fra). Det er langt mere end den gennemsnitlige udenlandske universitetsstuderende.

Alligevel bliver DTU nødt til at begrænse optaget til deres engelsksprogede ingeniøruddannelser for at overholde SU-loftet. De har fået tommelskruer på.

Det giver ikke mening.

Ministeren skal finde en løsning
I stedet for at begrænse optaget på engelsksprogede uddannelser over en bred kam, skal vi gå differentieret til værks i forhold til SU-loftet.

Lad os derfor optage flere udenlandske studerende inden for uddannelsesområder som ingeniører og IT, hvor erhvervslivet skriger efter højt specialiseret arbejdskraft.

Og lad os omvendt lægge hårdere restriktioner på, hvor mange udenlandske studerende som optages på uddannelser, som ikke gavner samfundsøkonomien.

Det er på tide, at uddannelses- og forskningsministeren finder en løsning på overskridelsen af SU-loftet. En løsning der vel og mærke ikke skader dansk økonomi og dansk erhvervsliv.

Vi mener, at en skarpere prioritering af hvilke udenlandske studerende, som vi optager, er vejen frem.

Forrige artikel CBS til studenterne: Mere end én uddannelse kan opfylde jeres drømme CBS til studenterne: Mere end én uddannelse kan opfylde jeres drømme Næste artikel Dekaner: Politikere bag ny aftale overser lærer- og pædagoguddannelserne Dekaner: Politikere bag ny aftale overser lærer- og pædagoguddannelserne
Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

Seruminstituttets øverste direktør fratræder sin stilling

FRATRÆDELSE: Siden december har seruminstituttets øverste direktør, Mads Melbye, været fritaget for tjeneste grundet mistanke om uregelmæssigheder. Nu fratræder han sin stilling blot en uge efter Kammeradvokatens anbefaling mod en tjenestemandssag.