Kamp om uddannelsespladser: Kørte Vejle et dobbeltspil for at få et universitet?

Regeringens ønske om, at flere videregående uddannelser skal placeres uden for de store byer har udløst en kamp blandt kommuner, der vil have uddannelser til. Altinget kan nu fortælle, at Vejle Kommune anklages for at køre to parallelle dialoger med to universiteter for at tiltrække it-uddannelser. Men det ene, ITU, vidste ikke, at der var konkurrence om kommunens gunst. Nu beklager borgmesteren.

IT-Universitetet håbede på at kunne oprette hundredevis af studiepladser i på et nyt campus i Vejle. En dag i december fik universitetet dog at vide, at der var en konkurrent til at oprette et campus - og at universitetet havde tabt.<br>
IT-Universitetet håbede på at kunne oprette hundredevis af studiepladser i på et nyt campus i Vejle. En dag i december fik universitetet dog at vide, at der var en konkurrent til at oprette et campus - og at universitetet havde tabt.
Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix
Chris Lehmann

Om eftermiddagen d. 14. december bliver ledelsen på IT-Universitetet indkaldt til et usædvanligt møde med Vejle Kommune, som skal holdes få timer senere.

Universitetet har i et halvt år arbejdet med kommunen om at placere it-uddannelser, efter regeringen præsenterede sit ønske om at flytte videregående uddannelser ud af de store byer.

På mødet forklarer Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), daværende prorektor og nuværende konstitueret rektor på ITU, Jens Christian Godskesen, at han har valgt at gå videre med et tilbud fra Syddansk Universitet om at oprette it-uddannelser i Vejle.

Det usædvanlige ved mødet er, at IT-Universitetet slet ikke har kendt til eksistensen af det parallelle forhandlingsforløb, kommunen havde med Syddansk Universitet før borgmesteren fortæller om det, siger Jens Christian Godskesen i dag.

Med den overraskende melding afslutter borgmesteren brat et halvt års samarbejde mellem universitetet og kommunen.

Vi vidste ikke, at Vejle Kommune og Dandy Business Park havde realitetsforhandlinger med SDU.

Jens Christian Godskesen
Konstitueret rektor, IT-Universitetet

Dagen efter offentliggør Vejle Kommune og Syddansk Universitet sit partnerskab.

Selvom beskeden kom om en overraskelse for IT-Universitetet, viser Altingets aktindsigt i Vejle Kommunes kommunikation med ITU og SDU, at i det halve år kommunen samarbejdede med ITU, foregik der fra kommunens side en parallel dialog med Syddansk Universitet, som ITU ikke blev orienteret om.

”En vigtig kommunikationsopgave”

Ifølge kilder med kendskab til sagen, står det i ugerne før mødet klart for Vejle Kommune, at ITU’s bud hænger i en tynd tråd, da ekstraordinære midler fra finansloven ikke har materialiseret sig.

Kommunen vælger derfor at skifte kurs og sige ja til SDU’s tilbud om at skaffe it-uddannelser til byen. Men ifølge ITU er samarbejdet med kommunen ikke dødt på det tidspunkt.

Hen over weekenden op til mødet d. 14 december er der derfor også en hektisk aktivitet på mail i forvaltningen i Vejle Kommune, der skal forklare sit kursskifte overfor ITU. 

Blandt andet vil kommunaldirektør i Vejle Niels Nybye Ågesen vide, om det passer, at kommunen allerede har underskrevet en hensigtserklæring med ITU.

Han får at vide, at det har kommunen rigtigt nok gjort, men aftalen med ITU ikke forbyder kommunen i at samarbejde med andre, og at der derfor ikke er en formel opgave, men en ”vigtig kommunikationsopgave” i at få orienteret ITU, skriver den konsulent i kommunen, der arbejder med forhandlingerne med begge universiteter.

På det tidspunkt ved ITU ikke, at der er en konkurrent på banen om at oprette it-uddannelser i Vejle, ifølge den konstituerede rektor på ITU, Jens Christian Godskesen, der har set dokumenterne.

Tidslinje

18. juni – ITU, Dandy Business Park og Vejle Kommune offentliggør deres samarbejde.

9. august – Dekan Henrik Bindslev på SDU sender et forslag med budgetter om et campus med it-uddannelser og ingeniør-uddannelser i Vejle til kommunen.

26. august – Direktør for Dandy Business Park Jørgen Andersen skriver til Henrik Bindslev, at han og kommunen gerne vil gå videre af et spor med ingeniøruddannelser, men ikke it-uddannelser af loyalitet overfor ITU.

7. oktober – Vejle Kommune, Dandy Business Park og SDU inviterer det lokale erhvervsliv til møder om planerne om nye uddannelser. I mødematerialet indgår både it- og ingeniøruddannelser, men Vejle Kommune oplyser, at der kun drøftes ingeniøruddannelser på mødet.

11. november – Syddansk Universitet offentliggør en pressemeddelelse om, at universitetet vil oprette både ingeniør og it-uddannelser i Vejle. På interne mails bliver det forklaret overfor kommunen, at det er en fejl, at der står it-uddannelser.

22. november – SDU sender en oversigt over uddannelser, universitetet vil oprette i Vejle til kommunen. Her fremgår it-uddannelser igen.

30. november – ITU og SDU holder møde om uddannelser i Vejle.

10. december – Bestyrelsen på SDU godkender at oprette ingeniør- og it-uddannelser i Vejle. Vejle Kommune indkalder sit økonomiudvalg til møde om det samme.

13. december – Vejle Kommunes økonomiudvalg godkender planen om at arbejde videre med Syddansk Universitets forslag om it- og ingeniøruddannelser.

14. december – Vejles borgmester Jens Ejner Christensen holder møde med konstituteret rektor på ITU, Jens Christian Godskesen. Her fortæller han, at kommunen har indgået en aftale med SDU.

15. december - SDU, Vejle Kommune og Dandy Business Park offentliggør et samarbejde om it-uddannelser og ingeniøruddannelser i Vejle.


Kilde: Aktindsigt i Vejle Kommunes kommunikation med SDU og ITU

Altingets research viser, at tilbuddet fra SDU, som kommunen tager imod i december, stammer fra sommeren 2021. Det kommer nogle uger efter kommunen har offentliggjort sit samarbejde med IT-Universitetet.

SDU’s dekan for det tekniske fakultet, Henrik Bindslev, sender et prospekt med gennemregnede budgetter for en campus med ingeniør- og it-uddannelser med op til 1.200 studerende og 200 ansatte, når det er fuldt indfaset.

På det tidspunkt parkerer kommunen tilbuddet om it-uddannelser med henvisning til samarbejdet med ITU – men arbejder videre med SDU om at oprette ingeniøruddannelser i byen.

SDU’s bud om it-uddannelser bliver så fundet frem igen i slutningen af 2021.

"Ud fra din research ser det ud til at Vejle Kommune og Dandy Business Park har kørt et forløb med SDU parallelt med forløbet med os. Vi vidste ikke, at Vejle Kommune og Dandy Business Park havde realitetsforhandlinger med SDU," siger konstitueret rektor på ITU, Jens Christian Godskesen, til Altinget på baggrund af en aktindsigt i kommunens kommunikation med de to universiteter.

Hvordan forløber det møde d. 14. december?

"Stille og roligt. Som sådan nogle møder typisk forløber. Nøgternt. Professionelt."

Vi ved godt, at vi kan risikere at blive spillet ud mod hinanden, og det kan komme til at se ud som om, vi satser på to heste. Der har på intet tidspunkt fra min side været ført forhandlinger, som jeg har været involveret i, som jeg ikke har informeret den anden part om.

Jens Ejner Christensen
Borgmester, Vejle, (V)

Hvilken følelse sidder man tilbage med bagefter?

"Det vil jeg ikke gå ind i." siger Jens Christian Godskesen.

Borgmester beklager

I dag beklager Vejles borgmester, Jens Ejner Christensen (V), hvis ITU's ledelse sidder tilbage med en følelse af manglende transparens og information i processen.

Han forklarer, at det i årevis har været en drøm for skiftende borgmestre at tiltrække videregående uddannelser til byen.

Han mener, han har forsøgt at balancere hensyn til fairness og transparens i en situation, hvor der pludselig var to universiteter, der bød sig til overfor byen:

"Vi ved godt, at vi kan risikere at blive spillet ud mod hinanden, og det kan komme til at se ud som om, vi satser på to heste. Der har på intet tidspunkt fra min side været ført forhandlinger, som jeg har været involveret i, som jeg ikke har informeret den anden part om," siger han og fortsætter:

"Skulle det være tilfældet, at IT-Universitetet er efterladt med en følelse af, at vi ikke har orienteret dem, så skal jeg være den første til at beklage det meget. Det har bestemt ikke været vores intention," siger han.

Læs hele interviewet med Jens Ejner Christensen her:

Læs også

Jørgen Andersen, der er direktøren i Dandy Business Park, som er kommunens partner i projektet, stemmer i. Han mener, at der var en gensidig forståelse af, at projektet ikke kunne lykkedes da der ikke var kommet ekstra bevillinger fra blandt andet finanslovsforhandlingerne til at finansiere projektet:

"Da det ikke ser ud til lykkes at skaffe finansiering på finansloven, træffer vi en beslutning om at tage imod det tilbud, SDU havde. Og det informerer jeg ITU om - og det var der forståelse for. Det var den forståelse jeg havde - har jeg misforstået noget, så er jeg ked af det, for vi vil ikke skade nogen," siger han.

SDU: ITU har brudt aftale

Det er ikke kun IT-Universitetet, der i spillet om udflytning af uddannelser sidder tilbage med et nederlag. Tidligere har Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff forklaret overfor Altinget, at han føler sig udsat for et dobbeltspil af Syddansk Universitet.

Han havde fået det indtryk, at de ingeniøruddannelser, som SDU nu vil placere i Vejle, faktisk skulle have været placeret i Kolding.

Læs mere om Koldings borgmesters anklager her.

SDU forklarer selv, at valget af Vejle Kommune blandt andet er taget af strategiske hensyn:

"På baggrund af en helhedsvurdering og SDU’s strategiske hensyn, og såfremt det viser sig økonomisk bæredygtigt, peger pilen aktuelt på, at SDU indgår i et samarbejde med parter i Vejle-området om etablering af it-, sundheds- og ingeniøruddannelser," skriver rektor Jens Ringsmose i et skriftligt svar til Altinget.

Han skriver yderligere, at SDU og ITU holdt et møde 30. november, hvor SDU orienterede om sine planer - hvilket ITU ifølge Jens Ringsmose forsømte ved offentliggørelsen af sine planer:

"SDU bakker nemlig fuldstændig op om aftalen i Danske Universiteter om, at universiteterne orienterer hinanden, når man har planer om at etablere sig nye steder. SDU bemærker i den anledning, at ITU ikke orienterede SDU og Danske Universiteter, da de i juni 2021 kom med en udmelding om etablering af it-uddannelser i Vejle," skriver han.

Det bestrider Jens Christian Godskesen dog i dag:

”På mødet orienterede vi om, at ITU sammen med Vejle Kommune fortsat søgte politisk opbakning til at åbne en campus i Vejle. SDU nævnte ikke på mødet, at de var i forhandlinger med Vejle Kommune og Dandy Business Park om oprettelse af it-uddannelsespladser i Vejle.”

Uhensigtsmæssig konkurrence

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv bakkede op om ITU's ønske om en campus i Vejle. Uddannelsespolitisk chef Mads Eriksen var endda på besøg i Dandy Business Park den 29. september 2021, hvor både ledelsen i kommunen og ITU er til stede for fortælle om tankerne bag. Det viser aktindsigten i kommunens kommunikation.

Da Altinget spørger, hvordan han ser på processen i dag, hvor det står klart, at kommunen havde en sideløbende dialog med SDU om også at flytte til Vejle, siger Mads Eriksen: 

"Vi synes, det er uhensigtsmæssigt, hvis udflytningen af uddannelser bliver en konkurrence mellem byer og universiteter på den her måde. Vi synes, det er vigtigt, at der bliver fundet en god løsning, så erhvervslivet i trekantsområdet får adgang til de kandidater, der er behov for."

Udfordringen er ikke kun for de to universiteter, Vejle bejlede til. Mads Eriksen er samtidig kritisk overfor forløbet mellem SDU og Kolding, og udsagnet fra borgmester Knud Erik Langhoff om, at SDU kørte et dobbeltspil over for Kolding.

"Det værste der ville kunne ske var, hvis uddannelser i Kolding og uddannelser i Vejle kommer til at udkonkurrere hinanden, så ingen af uddannelserne får flyvehøjde," siger han.

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen anerkender, at det er uhensigtsmæssigt, at der opstår de her konflikter universiteter imellem og byer imellem

Er du enig i, at den her slags konkurrence er uhensigtsmæssigt? 

”Ja.”

Har du et ansvar for, at den konkurrence er endt uhensigtsmæssigt?

”Nej. Prøv at høre: Der er truffet en beslutning om at søge mod Vejle i SDU’s bestyrelse. Den beslutning har jeg intet med at gøre. Når de træffer en beslutning om, at de gerne vil etablere en campus i Vejle, så hjælper jeg med det inden for de rammer jeg kan,” siger borgmesteren.

ITU's plan levede stadig

Jens Christian Godskesen fra ITU står i dag fast på, at selvom de politiske forhandlinger, som skulle skaffe finansiere projektet, ikke gik den rette vej, levede projektet stadig, indtil d. 14 december, hvor Vejle Kommune fortæller, at den skifter partner.

I aftalen om implementeringen af udflytningsaftalen, som partierne bag forhandler i disse dage, kunne der nemlig også tænkes at dukke midler op, siger Jens Christian Godskesen:

"Vores ide og vores model med Vejle Kommune og Dandy Business Park var afhængig af, at vi fik ekstra basismidler til ITU. Der kunne også være penge til projektet i regionaliseringsaftalen," siger Jens Christian Godskesen.

Så jeres idé havde lidt skade, men var ikke død?

"Ikke før vi går til det møde d. 14."

Hvad er konsekvensen for ITU af, at det er endt her?

”Konsekvensen for os er, at vi nu fokuserer på København i vores institutionsplan. Vi arbejder på at undgå at reducere studiepladser i København. Vi vil allerhelst undgå et loft på antallet af studiepladser i København, så vi har mulighed for at uddanne flere kandidater til erhvervslivet,“ siger han og fortsætter:

”Det har været konsekvensen - at vi har drejet fokus til København.”

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jens Ejner Christensen

Borgmester (V), Vejle Kommune
hh (Vejle Handelsskole 1988), landbruger (Bygholm Landbrugsskole 1994)

Jens Ringsmose

Rektor, Syddansk Universitet, professor i international politik
ph.d. (SDU 2007)

Jens Christian Godskesen

Prorektor, IT-Universitetet
Cand.scient. i matematik og datalog, Aalborg Universitet, ph.d. i datalogi 1994

0:000:00