Debat

Kvote 2-studerende klarer sig bedst

DEBAT: Når man sammenligner kvote 1- og kvote 2-studerende i forhold til hvilken gruppe, der klarer sig bedst, skal man huske at medregne frafaldet. Det skriver Sven Bislev og Michael Møller Nielsen fra CBS, der mener, at kvote 2-studerende klarer sig bedre end kvote 1-studerende.
Foto: navisen.dk
Researcher på portalerne Altinget | Forskning & Innovation, Altinget | By & Bolig samt Altinget | Transport. Studerer politisk kommunikation og ledelse på CBS.
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af: Sven Bislev og Michael Møller Nielsen
Hhv. prodekan for uddannelse på CBS og specialkonsulent på CBS

Diskussionen om kvote 1 kontra kvote 2 og gennemførelsestid blusser op igen og igen. Senest i Politiken, hvor tal fra Uddannelsesministeriet bruges til at vise, at studerende optaget gennem kvote 1 er hurtigere til at gennemføre deres uddannelse. Men desværre giver debatten igen et skævt billede af styrker og svagheder. 

Vi har på CSB samlet et meget omfattende datamateriale. Det viser, at ganske vist bliver kvote 2-studerende lidt hyppigere forsinket i studieforløbet end kvote 1 - men til gengæld falder de ikke så ofte fra. Hvis alle studerende, som begyndte på en bachelor optaget via kvote 1 og kvote 2, tælles med, er tendensen, at flere kvote 2-optagne end kvote 1-optagne gennemfører til tiden.

Problemerne findes i antagelserne
Uddannelsesministeriets nye tal har også det problem, at ministeriet regner på femårige studietider, mens danske universitetsstudier enten er treårige (bachelor) eller toårige (kandidat). Det er kun på de treårige studier, man optages på en kvote. På de toårige kandidatstudier er der som hovedregel fri adgang for kvalificerede ansøgere. Derfor giver ministeriets tal for gennemførelsestider ikke et dækkende billede. 

Fakta
Deltag i debatten - send dit indlæg til [email protected]

På CBS kommer halvdelen af de kandidatstuderende fra andre danske universiteter og udlandet, og Ministeriets tal giver formentlig heller ikke et retvisende billede for flere andre studieområder på andre universiteter.

Argumenterne imod kvote 2 bygger på forestillingen om, at man kan få studerende til at suse gennem studierne og ud på arbejdsmarkedet, hvis man begrænser mulighederne for omveje og afstikkere. Men ligesom i trafikken fører høj hastighed til kortere rejsetid - og flere ulykker! Omsat til uddannelsesvæsen betyder det, at kvote 1-studerende løber hurtigere - men falder fra i større tal. Og nettoresultatet er, at færre når destinationen.

Men ligesom i trafikken fører høj hastighed til kortere rejsetid - og flere ulykker! Omsat til uddannelsesvæsen betyder det, at kvote 1-studerende løber hurtigere - men falder fra i større tal. Og nettoresultatet er, at færre når destinationen.

Sven Bislev og Michael Møller Nielsen, Hhv. prodekan for uddannelse og specialkonsulent ved CBS

Vi bruger kvote 2 og er glade for at have fået lov, og det er skuffende, hvis ensidigt fokus på gennemførelseshastigheden fører til, at muligheden for optag via kvote 2 begrænses. De to gruppers adfærdsmønstre har den klare forskel, at hvor kvote 1-studerende groft sagt reagerer på problemer ved at droppe ud, så bider kvote 2-studerende tænderne sammen og har større risiko for at blive forsinkede - men de gennemfører.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00