Lederne: Omlæg SU'en på kandidat­uddannelsen delvist til lån

DEBAT: Vi bruger flere penge på at understøtte de studerende end på uddannelserne selv. Hvis SU'en på kandidatuddannelsen omlægges delvist til lån, kan vi skabe økonomisk råderum til at styrke kvaliteten på de videregående uddannelser, mener fagorganisationen Lederne.

Af Thomas Christensen
Uddannelseschef, Lederne

I Danmark er vi stolte af vores uddannelsessystem – og med god grund. Vi har sikret, at alle unge kan uddanne sig gratis, og at de har et forsørgelsesgrundlag under uddannelsen i form af SU, som er med til at understøtte de unges incitament til at investere i videregående uddannelse.

Derfor uddanner flere og flere unge sig i dag. Men det betyder også, at udgifterne til SU er steget støt gennem årene. I 2018 udgjorde udgifterne til SU på de videregående uddannelser ikke mindre end 15,5 milliarder kroner, hvilket svarer til en stigning på 56 procent siden 2008. I 2020 forventer vi at bruge 16,6 milliarder kroner, så udviklingen er fortsat stigende.

Til sammenligning udgjorde universiteternes direkte uddannelsesomkostninger 8,9 milliarder kroner i 2018, hvilket sat på spidsen betyder, at vi bruger flere penge på at understøtte de studerende end på uddannelserne selv.

Alt dette taler for, at vi har behov for en diskussion af det nuværende SU-system og en nytænkning af uddannelsesstøtten.

En diskussion uden lejre
Kort sagt er en reform af SU ét blandt flere håndtag, som vi kan dreje på for at skabe et mere fleksibelt uddannelsessystem, der matcher arbejdsmarkedets kompetencebehov, og som samtidig fastholder det frie uddannelsesvalg og udvider mulighederne for livslang læring.

I de senere år har der været flere konkrete forslag til en SU-reform, men det er svært at finde løsninger med konsensus, fordi SU-debatten oftest reduceres til en sort-hvid debat. Der er behov for, at vi skaber et miljø, hvor det er okay at diskutere SU, uden at man ryger i to krigslejre.

For vi har hverken råd til at beholde uddannelsesstøtten i sin nuværende form eller til helt at omlægge til en fuldt ud lånebaseret SU på kandidatuddannelserne, hvis vi fortsat skal udvikle Danmark som et stærkt vidensamfund.

Hos Lederne foreslår vi, at uddannelsesstøtten på kandidatuddannelsen omlægges delvist til lån. Vores anbefaling er, at SU-stipendiet reduceres med 30 procent, som de studerende så tilsvarende kan låne ekstra i SU-lånerammen. Det vil sikre, at den studerendes samlede rådighedsbeløb forbliver uændret, og samtidig skabe økonomisk råderum til at styrke kvaliteten på de videregående uddannelser.

Kandidater vil ikke længere være en selvfølge
Samtidig vil en sådan justering af SU-systemet gøre kandidatgraden til et aktivt tilvalg og en investering frem for en selvfølge for de mange tusinde universitetsstuderende. Og det vil få flere unge til at overveje, om de nødvendigvis skal have en femårig universitetsuddannelse, eller om de kan bringe deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet allerede efter en bacheloruddannelse.

Samtidig foreslår vi også, at det sjette SU-år øremærkes til livslang læring. Hvis det ikke er anvendt i studietiden, kan det gemmes og anvendes som tilskud til videreuddannelse senere i den enkelte karriere.

Det er et skridt i den rigtige retning, som gør op med en forældet tankegang om, at en grunduddannelse giver kompetencer til et helt arbejdsliv.

Ændringer er nødvendige. Kære uddannelsesverden – hvad siger I?

Forrige artikel Unge forskere: Ph.d.-studerende skal ikke udnyttes som billig arbejdskraft Unge forskere: Ph.d.-studerende skal ikke udnyttes som billig arbejdskraft Næste artikel Dansk Erhverv: Bedre rammer for startups kan give mere innovation Dansk Erhverv: Bedre rammer for startups kan give mere innovation
Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

Venstre vil beholde forhøjet fradrag på forskning

UDSPIL: Venstre foreslår i sit udspil til finansloven at beholde det forhøjede fradrag for virksomheders forskning og innovation. Partiet vil også have en handlingsplan for at få et nyt EU-forskningsagentur placeret i København