Ordførere frygter fald i forskningspenge: "Det er tudetosset"

EN PROCENT: Dansk økonomi er i tilbagegang på grund af coronakrisens følger, og det betyder en reduktion i forskningsmidler, frygter forskningsordførerne. Politikere fra begge fløje opfordrer til, at ministeren holder budgettet på samme niveau som sidste år.

Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalgs første opgave efter sommerferien bliver at dele penge ud til forskning og innovation. Det er normalt udramatisk, men i år ser flere af ordførerne frem til forhandlingerne med lidt mere spænding end ellers.

Årsagen til spændingen skal findes i, at pengene til forskning og innovation følger den økonomiske udvikling, som grundet corona-pandemien er hårdt ramt. Normalt bliver der afsat et beløb svarende til 1% af BNP til det samlede offentlige forskningsbudget.

Det skal laves om i år, siger flere ordførere, der frygter et mindre forskningsbudget end tidligere, grundet et forventet fald i BNP:

Login