Videnskabernes Selskab: Ny regering tegner lysere fremtid for dansk forskning

DEBAT: Regeringens aftalepapir tegner en lidt lysere fremtid for dansk forskning. Øgede midler til den fri forskning og fokus på både humaniora, samfundsfag og naturvidenskab står højt på ønskelisten, skriver Videnskabernes Selskab.

Af Mogens Høgh Jensen
Præsident, Videnskabernes Selskab

Først og fremmest tillykke til Danmarks nye uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen. Det bliver blandt andet med afsæt i det 18 sider lange aftalepapir, hun skal agere. Heri står 3 linjer om forskning:

”Det er gennem vores uddannelser og forskningsinstitutioner, at vi skal få nye ideer og finde løsninger på de problemer, vores samfund står over for. Derfor skal vi styrke forskningen, værne om forskningsfriheden og sigte mod Barcelona-målet, så de offentlige investeringer i forskning er mindst en pct. af BNP.”

En ”ægte” procent
Det er glædeligt, at forskning er med i papiret. Om end sagtmodige sjæle måske kunne ønske sig barren sat højere, f.eks. ved at opjustere en-procentmålsætningen så de offentlige investeringer i forskning udgør 1,5 procent af BNP. Det har været et ønske gennem snart mange år, men hvis det ikke er realistisk i den politiske virkelighed, har Videnskabernes Selskab for nylig plæderet for, at den ene procent i det mindste bliver en ”ægte” procent.

Som det er i dag, indregnes hjemtagne midler fra EU i en-procentmålsætningen. Så når en forsker trækker 20 mio. hjem fra EU, modregnes de i de statslige bevillinger. På den måde ”straffes” dansk forskning for at have succes i konkurrencen om EU-bevillinger. Tendensen er, at EU-midler udgør en stigende andel af en- procentmålsætningen, mens de statslige midlers andel er faldet de sidste ti år.

Vores forslag til den nye regering er derfor: Lad EU-midler være en gevinst for dansk forskning og ikke en ”straf”. Og lad os få en ægte procent uden fiksfakserier. 

Frie midler giver fri forskning
Gennem lang tid blev den nu afgåede regering kritiseret for at betragte målsætningen om at bruge 1% af BNP som et ”loft frem for et gulv”. Som et maksimum frem for et minimum. Det er derfor meget glædeligt, når aftalepapiret taler om, at…” de offentlige investeringer i forskning er mindst en pct. af BNP”. Med mindst tegner en kontur sig af en regering, der nu vil betragte den ene procent som et ”gulv”, som et minimum.

Så skulle den nye regering derfor driste sig til en stigning i det offentlige forskningsbudget, bør det blandt andet være i form af flere midler til den frie forskning. Hovedleverandøren af originale og nyskabende ideer er den frie forskning. Den kan skabe de ”nye idéer og løsninger på de problemer samfundet står over for”, som efterspørges i aftalepapiret.

To steder er det oplagt at sætte ind: Først og fremmest, styrk de offentlige forskningsfonde som Grundforskningsfonden og Danmarks Frie Forskningsfond. På den måde får de bedre muligheder for at støtte originale forskningsideer med et endnu ukendt potentiale.

Dernæst, giv basismidlerne til universiteterne et løft. Basismidlerne er stagneret siden 2015. Samtidig er flere og flere basismidler blevet bundet til eksternt finansierede projekter i takt med, at universiteterne modtager flere eksterne midler. Et løft i basismidlerne vil bidrage til, at universiteternes succes med at hente ekstern finansiering hjem, særligt fra de private fonde, ikke bliver en hæmsko for den frie forskning, men en forsat styrkelse af dansk forskning.

Alsidig forskning
Aftalepapiret taler om at ”styrke forskningen”. De fleste kender historierne om Bohr, Pasteur, Ørsted, Watson & Crick og alle de andre store naturvidenskabelige forskere, der ”styrkede forskningen” og gjorde verden til et bedre sted at leve.

Og det er godt med fokus på naturvidenskab – som vi for nylig så med den nye forskningsalliance, præsenteret af DI, ATV, IDA og CO-Industrien, og som sigter mod at øge den danske konkurrenceevne i en global økonomi ved at fokusere på teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Videnskabernes Selskab bakker op om alle initiativer, der søger at løfte dansk forskning. Men vi må ikke glemme humaniora og samfundsfag.

Her kan det være godt at huske på den schweizisk filosof Jean-Jacques Rousseau. I 1762 skrev han bogen ”samfundspagten” (Du contrat social; ou Principes du droit politique). En bog der i årene, der fulgte, inspirerede over hele Europa til reformer og endda nogle steder til revolutioner.

Uden hans tanker ville vi formentlig ikke have et land, hvor et tidligere postbud kan overtage landets næsthøjeste embede fra en tidligere hjemmehjælper, som det skete da folketingets formandspost for nylig skiftede ansigt. Uden hans tanker ville vi ikke have et demokrati magen til i dag.

Jean-Jacques Rousseau var humanist. Han gjorde verden til et bedre sted at leve - præcis som de store naturvidenskabelige videnskabsmænd har gjort.

Humanister beskæftiger sig med alt det, vi mennesker gør: Vi opdyrker naturen, bruger teknologi, forbruger varer, kommunikerer og deler viden, danner meninger, laver politik, dyrker sport, får familier og bruger sproget.

Uden indspil fra humaniora og samfundsfagene, kan vi ikke løse de store udfordringer, vi står over for. Integration, flygtningestrømme, udvikling af vores skoler, udvikling af et bedre sundhedssystem, frygten for overvågning og klimaet. For bare at nævne nogle få.

I et frugtbart fællesskab mellem humaniora og samfundsfag og naturvidenskab står vi bedst rustet til fremtiden. Derfor bør både fri forskning og alle videnskabsgrenene tænkes aktivt ind i den nye regerings forskningspolitik.

Forrige artikel Innovationsfonden: Forskning og uddannelse skal omsættes til innovation Innovationsfonden: Forskning og uddannelse skal omsættes til innovation Næste artikel DPU-leder om forståelsespapir: Regeringen vil tage voksenansvar DPU-leder om forståelsespapir: Regeringen vil tage voksenansvar