Debat

S: Styrk læreruddannelsen

null
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.
Af Carsten Bo Jensen
MF, Socialdemokraterne (Helsingørkredsen, Frederiksborg Amt)

Det er tankevækkende, at den borgerlige regering nu lægger op til at benytte de i forvejen alt for få økonomiske ressourcer, der er afsat til skoleområdet, på udelukkende at bibeholde vore nuværende lærerkræfter – og helt undlader at tænke nyt og fremtidsorienteret i øvrigt. Hvad skal der ske om 5 – 10 – eller 15 år?

Lad mig slå fast, at der er bestemt ikke noget galt i at give vore gode nuværende folkeskolelærere – og alle andre på arbejdsmarkedet for øvrigt – et incitament til at blive nogle ekstra år på jobbet. Tværtimod. Med de stadigt færre, der skal forsørge de stadigt flere i fremtiden, bliver der også brug for det.

Men sandheden på folkeskoleområdet er jo desværre, at den altafgørende årsag til den aktuelle mangel på lærere i bund og grund skyldes dårlige arbejdsforhold og tidlig nedslidning, og at den egentlige grund til lærermangelen altså skyldes, at stadigt flere søger væk fra arbejdet som lærer mange, mange år før pensionsalderen.

Faktisk viser nye undersøgelser at omkring 70 pct. af alle nyuddannede lærere i Danmark forlader folkeskolen efter gennemsnitligt kun at have undervist i ca. 5 år. Det er ikke en holdbar udvikling.

Lad os gøre folkeskolerne så attraktive – både for børnene og for lærerne – at det i sig selv bliver overflødigt med tvivlsomme særordninger, nødløsninger, etc.

Carsten Bo Jensen, MF, Socialdemokraterne

Måske burde regeringen derfor i stedet stille sig selv det spørgsmål, om hvorvidt ekstra ressourcer til fremtidens folkeskoler ikke ville være givet langt bedre ud, hvis man tog fat om ondets rod, og brugte de økonomiske midler, der er bydende nødvendige, hvis man vil opretholde og styrke kvaliteten i vore børns uddannelse, på en bedre og mere perspektivrig måde, end de lappeløsninger man lægger op til nu.

Danmarks eneste råstof er jo, som bekendt, vores børn – vores veluddannede børn vel at mærke!

Lad os gøre folkeskolerne så attraktive – både for børnene og for lærerne – at det i sig selv bliver overflødigt med tvivlsomme særordninger, nødløsninger, etc.

Er det ikke en tanke værd – når man nu ved at nedslidning og dårlige arbejdsforhold er de altafgørende hovedårsager til lærerflugten – at samfundet investerer de nødvendige midler i at komme specifikt disse tunge problemer til livs, frem for - som det for nylig er blevet luftet af Venstres beskæftigelsesminister - at betale hel pris for halvt arbejde?

Med al respekt: Det virker håbløst kortsigtet at fremsætte forslag om at lade lærere, der er ved at nå pensionsalderen, få fuld løn for at arbejde på halv tid – en tid. Hvilket problem vil dette forslag løse på sigt – nej, vel?

 • Hvis problemet i virkeligheden er, at asbesten vælter ned i hovedet på vores unger og deres lærere … skulle vi så ikke starte med at sætte nye lofter op i klasseværelserne?

 • Hvis problemet i virkeligheden er, at folkeskolens budgetter ikke åbner mulighed for, at lærerne kan videreuddanne og udvikle sig fagligt … skulle vi så ikke afsætte midler til at forbedre disse forhold – ikke mindst for børnenes skyld?

 • Hvis problemet i virkeligheden er, at vi har nået smertetærsklen for, hvor mange elever der kan stuves sammen i alt for små klasselokaler … skulle vi så ikke se at få gjort noget ved det?

  Og - for resten: Er der overhovedet nogen, der har spurgt den enkelte lærer, hvad han eller hun synes ? …Eller - mindst lige så vigtigt: Er der nogen der har spurgt børnene hvad de synes?

  Jeg føler mig overbevist om, at man ville få ganske andre, mere nuancerede og langtidsholdbare, løsningsmodeller på bordet, hvis man spurgte de tusindvis af lærere og elever, som hver dag har nedskæringerne på folkeskoleområdet tæt inde på livet.

  Og jeg tror bestemt ikke at lærere og elevers løsningsmodeller og prioriteringer for fremtidens folkeskole ville stemme overens med den borgerlige regerings forslag om halve løsninger til hel pris.

  Dokumentation
  null

 • Politik har aldrig været vigtigere

  Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion