Lastbiler for 1,85 mia. kroner

I et aktstykke anmoder forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 1.432 mio. kr. i perioden 2017-2023 til anskaffelse af ca. 890 Scania-lastvogne og 44 transportvogne for at "tilsikre Forsvarsministeriets myndigheder den fornødne kapacitet og udvikling til understøttelse af det fremtidige operative lastvognsbehov."

Det fremgår af Aktstykke 75, som ministeren fremsendte i sidste uge, men som endnu ikke har været behandlet på et møde i finansudvalget.

Med anskaffelsen forpligter Forsvarsministeriet sig til som minimum at aftage 100 kommercielle lastvogne og 200 taktiske lastvogne svarende til en forventelig udgift på op til 400,0 mio. kr. Forpligtigelsen har været nødvendig for at øge den kommercielle interesse blandt mulige leverandører, herunder deres deltagelse i en bekostelig udbudsproces. I tilknytning til forpligtigelsen foretages der ligeledes en forudbetaling på 30 procent af initialordren svarende til ca. 120 mio. kr. Forudbetalingen har, ligesom minimumsanskaffelsen, været indarbejdet i udbudsmaterialet for at øge den kommercielle interesse om udbuddet.

Login