Advarsel: Undersøgelse af FE kan ende i blindgyde

TAVSHED: Mundkurvene sidder så stramt på medlemmerne af Folketingets kontroludvalg, at det kan blive umuligt at drage konsekvenser af undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste, lyder advarslen fra Retspolitisk Forening.

Den nuværende organisering af Folketingets kontrol med efterretningstjenesterne kan betyde, at undersøgelsen af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste ender i en blindgyde, hvor det alene er op til regeringen at afgøre, om der er behov for ændringer af setup'et.

Sådan lyder bekymringen fra Retspolitisk Forening i forbindelse med behandlingen af et lovforslag om at nedsætte en særlig undersøgelseskommission til at kulegrave sagen om kritikken fra Tilsynet med efterretningstjenesterne af Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ender i blindgyde
Foreningen frygter, at sagen ender i en blindgyde, hvor det vil være umuligt for Folketinget at reagere på eventuelle ulovligheder, fejl og uhensigtsmæssigheder, som undersøgelsen måtte finde frem til.

Login