Veteran-hustru: Jeg er træt af politikernes skåltaler

DEBAT: Hvis politikerne fortsat vil sende soldater i krig, bør de også betale prisen. Den inkluderer den nødvendige hjælp til veteraner og deres familier, skriver Anne-Line Ussing.

Af Anne-Line Ussing
Hustru til traumatiseret veteran, leder af S/I Natur Retreat Botilbud for Veteraner

5. september kom og gik. Med flag, parader, ’kongerøgelse’ og rundkastning af medaljer til både børn og voksne. Sikke en fest. Nu melder hverdagene sig igen, og dem er der som bekendt flest af. Og hvad angår skadede veteraner, så er hverdagens helte de pårørende. Dem var der igen i år ingen medaljer til, og det er nok heller ikke det, vi har mest brug for.

Jeg er medlem af en hemmelig klub for kvinder på de sociale medier. Her diskuterer vi dagens ’drugs’, sex og samliv, børn og babyer, kommunale sagsgange og karrierer. Vi er vidt forskellige, hvad angår social stand, uddannelse og politisk anskuelse, men ét binder os sammen, kærligheden til en skadet veteran og kampen for at holde sammen på ham, os selv og vores familie mod alle odds.

Statistisk set er vores odds dårlige for at sige det mildt. Sandsynligheden for at en skadet veteran bliver ramt af skilsmisse, er tæt på dobbelt så stor som landsgennemsnittet.    

Familien stresses
En fokusgruppeundersøgelse fra 2014 fra Region Syddanmarks højt specialiserede tilbud til veteraner, ATT, konkluderer: Ud fra resultaterne af nærværende undersøgelse synes det væsentligt at have større fokus på pårørende i behandlingen af veteraner med PTSD.

Kvinderne har særligt brug for at vide, hvordan de skal reagere, når veteranen reagerer på bestemte måder på grund af sygdommen. Derudover kan de pårørende have brug for nogen at tale med, hvad enten det er et familiemedlem, en veninde eller en fagperson, for eksempel ved en psykolog uden relation til veteranens behandlingsforløb.

Som tidligere anført oplever ægtefæller til veteraner med PTSD en signifikant kronisk stressfaktor alene ved at leve sammen med en, der er traumatiseret (Galovski og Lyon 2004).

Endvidere peger Ray og Vanstone (2009) på, at det miljø en familie lever i, i hjemmet, påvirker hele familien og dermed også børnene. Et stressfuldt familiemiljø kan medføre dårligere vilkår for børnene. Ray og Vanstone beskriver et stressende familiemiljø som indeholdende mange skænderier, vrede, passiv opdragelse, social isolation, fravær af følelsesmæssig varme og imødekommenhed, mangel på støtte og lav familiesammenhængskraft.

Også af denne årsag er det vigtigt at have større fokus på familierelationer i forbindelse med en mere optimal behandling af veteraner med PTSD. 

Livsvigtige relationer
Allerede i januar 2012 fastslog en rapport fra Forsvarets Sundhedstjeneste blandt andet, at de nære relationer og støtten herfra, tryghed for familien og muligheden for at tale ud med kammerater efter hjemkost er ”af afgørende betydning for at beskytte soldaterne mod selvmordstanker og selvmordsforsøg”.

Ergo, de pårørende er af afgørende betydning for rehabiliteringen af ramte veteraner, men de pårørende er samtidig meget udsatte og sårbare i samlivet med den ramte veteran.

Både på det menneskelige og samfundsøkonomiske plan giver det derfor bedst mening på den lange bane, når et rehabiliteringsforløb for en skadet veteran inddrager både veteranen og familien.

Det koster at gå i krig, og medmindre man som land er villig til at betale prisen – både hvad angår materiel og mennesker – så skal man lade være. Men verden over er det desværre stadig veteranerne og deres pårørende, der betaler den højeste pris.

Drop skåltalerne
Personligt synes jeg, man skal droppe skåltalerne og overveje, om det virkelig er det mest ansvarlige at lade ’veteranbyrden’ hvile på skuldrene af frivillige organisationer.

Man bør overveje, om det ikke er på tide med en overordnet strategi på området, hvor man enes om ’best practice’ – også hvad angår behandling af traumer, så veteraner ikke fortsat skal behandles på tre forskellige måder for de samme lidelser, afhængig af om de bor tættest på Århus, Odense eller København.

Det vil være klædeligt, hvis vi i Danmark gik forrest og var villige til at lære af både egne og andre landes erfaringer på området. Og hvis ikke, så skulle vi overveje helt at lade være. For jeg selv og millioner af kvinder verden over er trætte af at tage over, når politikere mener, at ansvaret for deres veteraner hører op.
 
---------------------
 
S/I Natur Retreat Botilbud for Veteraner er Danmarks første officielle § 110 botilbud kun for veteraner. Initiativet er støttet af bl.a. Velux Fonden og Forsvarsministeriet og har en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter.

Anne-Line Ussing er desuden medstifter af ”Faktor 8”-netværket, hvor 114 kvinder landet over støtter hinanden i at få hverdagen til at fungere som kone/kæreste til en skadet veteran.

Kontakt Anne-Line Ussing på telefon 29403235 eller via Facebook for mere information.

Forrige artikel Soldaternes fagforening: Kvaliteten i arbejdsskadesystemet skal forbedres Soldaternes fagforening: Kvaliteten i arbejdsskadesystemet skal forbedres Næste artikel AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt AES til soldaternes fagforening: Vi behandler alle sager individuelt
Forsvarschef: Rusland er fortsat en trussel

Forsvarschef: Rusland er fortsat en trussel

ANGREB: Rusland vil være en trussel mod Europa og Nato, så længe landet er parat til at bruge militær magt til at ændre grænser, påpeger den danske forsvarschef Bjørn Bisserup.