Konservativ: Gidseltagningspsykologi at stemme om forsvarsforbehold i år

DEBAT: Det danske forsvarsforbehold skal væk, men der skal ikke presses en afstemning om at fjerne forbeholdet igennem i år, som Radikale Venstre vil det. Det mener Pernille Weiss (K), der er kandidat til Europa-Parlamentet.

Af Pernille Weiss (K)
Kandidat til Europa-Parlamentet

Frygten for terror, forvirringen over Donald Trumps adfærd i relation til Nato og senest den kriseramte nedrustningsaftale mellem USA og Rusland er alt sammen nogle af de vigtige ingredienser i den bekymring, som mange danskere har i relation til forsvarsområdet.

Mange af os er vokset op i fortidens skygger af krig og våbenkapløb, og vi har hidtil haft tillid til, at verdens magter finder sammen i dialog om udfordringerne og løser dem med pragmatiske aftaler i demokratisk ånd. Alt andet lige.

Men alt er ikke lige, og derfor er diskussionen om det forsvarspolitiske samarbejde i Nato – og nu også i EU – mere end nogensinde aktuel.

Mange danskere er i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre. Skal forsvarsforbeholdet fjernes eller opretholdes? Billedet er uklart.

Radikale Venstre vil af med forbeholdet i år. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil holde fast. Og mellem disse positioner melder de andre partier mere eller mindre tydeligt ud for enten det ene eller det andet synspunkt.

I respekt for, at jeg repræsenterer både det køn, der tvivler mest, men også det parti, der har den længste tradition for at træde tydeligt ind i de forsvarspolitiske diskussioner, så vil jeg med dette første indlæg i Altingets artikelserie om forsvarsforbeholdet meddele tre synspunkter i et relativt kort og tydeligt sprog, så debatten kan folde sig ud derfra.

Forbeholdet skal væk
Ja, jeg mener, at forsvarsforbeholdet skal væk. Danmark skal ind til bordet af samtaler og forhandlinger om udviklingen af EU's bidrag til verdensfreden, sikkerheden for borgerne, vores demokrati og menneskerettigheder.

Et lille og begavet land som Danmark skal høres af de andre og større lande. Det er i vores egen interesse, og det er i EU's interesse at inddrage danske ressourcer fra forskning, teknologiske udviklingsvirksomheder og den branche, som rundt om i Danmark beskæftiger sig med forsvarsrelaterede produkter og løsninger.

Danmark har vigtige input i både ånd og hånd til udviklingen af forsvarsområdets forskellige emner som eksempelvis kulturelle analyser, taktiske vurderinger og teknologiske muligheder.

Hvis vi skal passe godt på Danmark, skal vi bruge vores viden og syn på forsvarsområderne aktivt og mere markant i EU.

Hvordan Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan få mening ud af at ville holde fast i forbeholdet, forstår jeg ikke.

Kun hvis det handler om manglende mod til at tage debatten med tvivlende vælgere. Men det er for pokker politikernes opgave at turde og evne det for at passe godt på Danmark uden at spekulere i at høste stemmer hos tvivlere, der ikke ved bedre.

Afstemning vil være gidseltagning
Nej, vi skal ikke presse en afstemning om at fjerne forbeholdet igennem i 2019, som Radikale Venstre vil det. Der er for meget usund gidseltagnings-psykologi i den taktik.

Vælgeranalyser viser, at vi har en opgave i at udbrede viden og perspektivforståelse omkring forsvarsforbeholdet og forsvarspolitikken i det hele taget.

Det er især de unge vælgere, der tvivler mest, og det peger på, at der er noget, som vi ældre har glemt at fortælle vores børn.

Den forsømmelse er alvorlig, og derfor skal vi for alvor have gang i debatten, lige så snart valget til Folketinget og Europa-Parlamentet er forbi i løbet af foråret.

Men at tvinge en afstemningsdato frem allerede nu vil give for meget fokus på afstemning i sig selv – og ikke på indholdet.

Sporene fra den rodede afstemning om retsforbeholdet skal tages alvorligt, så vi får en afstemning om forsvarsforbeholdet, der ikke overlader os vælgere i tvivl om argumenter og konsekvenser ved enten et ja eller et nej.

Stærkt EU-samarbejde er loyalt
Nej, et større og stærkere EU's samarbejde på forsvarsområdet står ikke i modsætning til loyalitet over for Nato. Tværtimod.

Det er et signal til Nato om, at EU's lande træder tættere på et ansvarligt og kvalificeret samarbejde med resten af Nato. Dermed tages afstand fra at tage Nato's beskyttelse for givet uden at yde alt, hvad vi egentligt har at byde på for verdensfredens opretholdelse.

Derfor er det forkert, når Dansk Folkeparti påstår, at det vil være et skridt tilbage for Nato, hvis EU tager et skridt nærmere hinanden.

Årsagen til Dansk Folkepartis holdning er jo også den – det skal vi huske på – at de helst ser Danmark ud af EU, hvilket i et forsvarsperspektiv vil efterlade vores land endnu mere afklædt og sårbar.

Det må aldrig ske, og derfor skal Danmark turde debatten nu og forhåbentligt konkludere, at mere samarbejde i EU er det klogeste at gøre for vort land, vor frihed og verdensfreden.

Sådan ser jeg i al fald på den sag.

Forrige artikel R til DF: Nato vil klappe i hænderne over styrket europæisk forsvar R til DF: Nato vil klappe i hænderne over styrket europæisk forsvar Næste artikel Tænketank: Forbehold står i vejen for fremtidens forsvar Tænketank: Forbehold står i vejen for fremtidens forsvar