Marie Krarup: Vi skal afradikalisere vores forhold til Rusland

KOMMENTAR: En ny bog om Rusland har ikke fået meget opmærksomhed, men den har en vigtig pointe: Vestens liberale ideologi kan risikere at destabilisere Rusland og fremprovokere en konflikt, der kan blive katastrofal for hele verden, skriver Marie Krarup (DF).

Vreden og det retoriske konfliktniveau i den nye kolde krig stiler for tiden mod nye rekorder. Imens Nato opfordrer til at stå sammen med Ukraine imod Rusland, og vore danske politikere raser imod Rusland i forskellige debatter - uden at være belastet af nogen viden om hverken Ukraine eller Rusland - hørte jeg et meget afdæmpet og pragmatisk forslag til løsning på Ukraine-Rusland konflikten.

Det indgik i en forelæsning, der blev holdt af en mand, der virkelig ved, hvad han taler om. Og han opfordrede ikke til, at Nato skal engagere sig i konflikten. Han advarede imod det, fordi det kan føre til, at konflikten eksploderer og eskalerer fra en lokal mikro-konflikt til en verdenskonflikt. Han opfordrede til at lægge ideologi og følelser væk og se pragmatisk på situationen.

Irvin Studin (bl.a. chefredaktør og udgiver af 'Global Brief Magazine'), der er canadier af ukrainsk afstamning - og derfor taler flydende russisk, har lige skrevet en bog om Rusland - ”Russia, strategy, policy and administration”. Den rejser han rundt i verden og taler om, og i sidste uge var turen kommet til København.

Han kom ikke i Deadline, og der var kun mødt cirka 20 personer op for at høre ham. Desværre. For han burde i den grad have været i medierne. Og hans bog burde i den grad læses af alle, der ønsker at få afsluttet den nye kolde krig.

Studin mener, at der skete en revolution i Ukraine i 2014. Den var drevet af indenrigspolitiske og udenlandske kræfter – USA og EU. Revolutionen i Kiev var en følge af en radikalisering af den indenrigspolitiske scene, men revolutionen sendte rystelser mod både øst og vest, der også førte til radikalisering der.

I Rusland resulterede rystelserne i en radikalisering af den nationale offentlighed og til Krims annektering/tilbagevenden. I vest viser radikaliseringen sig ved den voldsomme anti-russiske retorik og  i sanktioner og militær inddæmning af Rusland. Konflikten i Donbass er det eneste sted, hvor disse radikale strømninger for øjeblikket udmønter sig i voldelige handlinger og krig.

Hvis konflikten ikke bliver løst, men spreder sig, kan det imidlertid betyde, at volden og den militære konflikt vil eskalere og komme op på et mega-niveau. Det gælder kort sagt om at løse konflikten – eller inddæmme den, – mens den stadig er en mikro-konflikt. Det vil sige, før det værste sker.

Lige nu mener mange i Vesten, at en yderligere radikalisering af Vestens reaktioner, er den rigtige løsning. Det vil sige flere sanktioner, mere inddæmning, mere pres på Rusland og en fastholdelse af, at Krim skal afleveres til Ukraine. Hvis man gennemtrumfer denne løsning, siger Studin, vil Rusland blive destabiliseret og risikere en voldsom og uforudsigelig udvikling. Landet kan i værste fald falde fra hinanden.

Samtidig destabiliserer den radikaliserede dagsorden EU internt, fordi der ikke er opbakning til kursen overalt. I Kiev har revolutionen ikke nået et stabilt leje. Det kan stadig går flere veje. Det er også klart, at præsidenten kun kan vinde valget ved at puste yderligere til den interne radikalisering. Begivenhederne i Kerch-strædet var udtryk for denne tendens, og man kan forvente mere af samme skuffe frem til præsidentvalget i marts. Det er derfor nødvendigt at konsolidere og afradikalisere alle konfliktens parter - både Kiev, Moskva og Bruxelles/Washington.

Studin foreslår en international fredsbevarende styrke fra et ikke-vestligt og ikke-postsovjetisk område. Det kunne være Indien. Styrken skal sættes ind i Østukraine og kan dermed give alle parter tid til afradikalisering og konsolidering samt tid til at finde nye måder at løse konflikten i Ukraine på. Studin peger selv på en canadisk løsning, hvor nationale og etniske modsætninger internt i landet har gjort det nødvendigt med et udstrakt selvstyre. Canada har samtidig været i stand til at fastholde en form for national samling.

Studin taler meget pragmatisk om, at hvert land skal finde sin egen algoritme for styring. Han mener, at vi i Vesten skal holde op med at have så mange meninger om, hvordan andre lande skal regeres.

Vi skal tage ideologien ud af vores udenrigspolitik og anerkende, at andre lande kan nå frem til andre algoritmer, end vi selv har. Det er ikke altid den liberale, demokratiske algoritme, der virker bedst. I Rusland er der ikke nogen bred, folkelig bevægelse for et liberalt demokrati. Hvorfor skal landet så konstant kritiseres for ikke at have et liberalt demokrati? Hvorfor ikke lade det være op til befolkningen selv at finde en algoritme?

Irvin Studins bog har kun et enkelt kapitel om udenrigspolitik. Men som det fremgår ovenfor, er det ret vigtigt. For Vesten kan med fortsættelsen af sin politik destabilisere Rusland og dermed fremprovokere en situation, der vil være katastrofal for hele verden. 

Resten af bogen handler om alle andre politikområder i Rusland. Irvin Studin mener, at Rusland er et af verdens mest komplicerede lande at regere på grund af sin størrelse og variation (knap 200 etniciteter og sprog). Men et stabilt og blomstrende Rusland vil være et gode for resten af verden. Derfor har vi alle interesse i, at Rusland finder en fredelig vej frem, der er tilfredsstillende for russerne selv.

Det er årsagen til, at Irvin Studin har bedt de bedste eksperter inden for hvert felt i Rusland give deres bud på, hvad man skal gøre på deres område for at skabe den bedste udvikling. Der er bud på ideologi, identitet, politiske institutioner, retssystemet, føderalisering, sundhedssystemet, uddannelse, energi, miljø, familiepolitik, infrastruktur, landbrug og så videre. Alle disse russiske eksperters forslag har han oversat og omarbejdet, så en vestlig offentlighed kan læse og forstå deres tekster.

Hans mål med bogen er at gøre det klart for den vestlige offentlighed, at Rusland er et meget kompliceret land med stor betydning for os selv. Men også at der ikke er nogen enkel løsning på, hvordan Rusland skal udvikle sig og skal styres. Vores liberal-demokratiske forslag har ikke slået igennem i Rusland og er ikke populære der. Til gengæld er der en lang række pragmatiske forslag på pragmatiske problemer.

Hvis vi i Vesten begynder at forstå kompleksiteten i Rusland, er vi også nødt til at lægge vores radikaliserede ideologiske holdning til landet væk. Det vil være godt for os og for dem og for en fredelig udvikling i Ukraine, EU, Rusland og USA.

Jeg kan kun anbefale at læse Irvin Studins bog og dermed forhåbentlig begynde at se pragmatisk og konkret på landet.

----------

Marie Krarup (1965) har været medlem af Folketinget siden 2011 for Dansk Folkeparti. Krarup er uddannet reserveofficer og sprogofficer med grunduddannelse i russisk og cand.mag. i slaviske sprog. Hun er gymnasie- og integrationsordfører og er desuden bl.a. medlem af NATO's Parlamentariske Forsamling og Udenrigspolitisk Nævn.

Forrige artikel Martin Lidegaard: Hvorfor skelner regeringen mellem Irans og Saudi-Arabiens forbrydelser? Martin Lidegaard: Hvorfor skelner regeringen mellem Irans og Saudi-Arabiens forbrydelser? Næste artikel Marie Krarup: Troen på demokratiets naturlighed er forkert Marie Krarup: Troen på demokratiets naturlighed er forkert
 • Anmeld

  J. Jensen

  Mon ikke der er en årsag til at EU har måtte forlænget sine sanktioner

  Når nu ens eget parti til sidst blev så lede og kede af Krarups uhæmmede Ruslandsforherligelser, at man fik fjernet hende fra posten som forsvarsordfører, og helt efterfølgende har udskiftet partiets politik på det område, så må det være befriende, at man istedet kan promovere en bog, der bekræfter ens egen forkærligheden for Putins fredselskende land, der bare er blevet tvunget ud i sin aggressive fremfærd med deres indblandinger i andre landes demokratiske valg og sabotager af Internette og trollefabrikkerne, og derfor istedet tillægge ikke alene USA men også hendes forhadte EU hele skylden for at det plutokratiske Rusland laver massive militæropbygninger og praler med dem. At hun i den anledning ikke forstår, at deadline sprang over, og at kun en snes mennesker gider lytte til alt den forståelse for DFs sidste bastion i deres racekrig undre vel kun hende selv.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du er en af de progadister der ikke har evner til at skjule det i form af plausible argumrnter.
  Det er ikke kun russerne der benytter fake news eller bruger internettet til at sprede falske nyheder.
  Den øvelse har vesten herunder Danmark også benyttet sig af
  Fake news er et begreb der ikke er skabt af Rusland eller af Donald Trump men har eksisterede formentlig gennem hele historien.
  Det er intessant at Radilkale er blevet koldkrigere og varm tilhængere af militærmagt og oprustning.
  Dertil er det jo rart at have Rusland som fjende billede
  På en måde adskiller EU sig ikke ret meget fra det tredje rige - og hovedfjenden var Sovjet og skulle udslettes på grund af beskyldninger om, at det var jøderne der stod bag kommunisme.
  Det er ret interesant at konstatere der skal næsten ikke ret meget til boykot og sanktioner af Rusland, hvorimod andre lande kan foretage sig noget der er lige så og nogle gange grove overgreb -
  Det er hykleri af væreste skuffe.
  Du har underholdt mig med den påstand om, at der er ingen unge som går op i hvilket normer og holdninger der eksisterede for 40 år siden.
  Jeg kan godt forstå, at Radikale ikke er stolt af at vedkende de har droppede det sociale og være et anti militæristik parti - og den varme fortaler om international samarbejde åbenbar ikke gælder alle
  Er det ikke på tide at de udbrydere af Venstre vender tilbage til Venstre for forskellen i politikken er svært at få øje på

 • Anmeld

  Regula Maltry · pens. lærer

  Vestens forhold til Rusland

  Marie Krarup har fuldstændig ret. Viskal ikke fremprovokere en ny kold krig ved at tro på alt det dårlige voes medier skriver om Rusland.
  Marie Krarup forstår russisk og har kunnet underholde sig med mange almindelige russere af en hver holdning. Også jeg har læst mange udtalelser af russiske borgere, der er bekymrede over den negative holdning Vesteuropa har imod deres land.
  EU skulle hellere række en venskabelig hånd ud mod dette Øst-EUROPÆISKE land.

 • Anmeld

  Niels O

  Putinelskeren

  Så er Putinelskeren Krarup i gang igen. Ak ja.

 • Anmeld

  Kim Nilsen

  Niels O

  Det er typisk retorik fra en konservativ
  Det er svært at tage nogle alvorlige der åbenbart ikke er i stand til argumentere for sine synespunkter

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist & fotograf

  De andre er altid de slemme

  Tak for indlægget Marie Krarup
  Det ser ud til, (at dømme ud fra et par af svarene) at man ikke bør lytte til de personer, som taler sproget og kender forholdene.
  Det er åbenbart meget bedre at skabe et fjendebillede eller et billede af en aggressor, for det drejer jo lyset bort fra de forhold i ens egen baggård, som er dybt kritisable.
  Dobbeltmoral er dog et herligt instrument!

 • Anmeld

  Jakob Smith

  'Ruslandsforståere' ..... gaaaab!

  Det er ikke så at skulle 'forstå'
  Grænser er noget man respekterer - og så er den faktisk ikke meget længere ...!

  At Marie Krarup så vælger andre målestokke end de liberal-demokratiske for en kolonialmagt som Den Russiske Føderation(/Imperium), hvortil man jo kan have økonomiske og politiske interesser, er jo fair nok.

  Men så stå dog offentligt og åbent ved det!

 • Anmeld

  Erik Nørgaard · Journalist 6 fotograf

  @ Jakob Smith

  Grænser er rigtigt nok noget man respekterer; men det kan jo være nødvendigt at rykke lidt ved dem på grund af en befolknings overvejende tilhørsforhold.
  F. eks var det da godt, at nogle af danskerne syd for den daværende grænse kom hjem til Danmark for omkring hundrede år siden.

 • Anmeld

  Gudmund BAGER

  Azovhavet

  Man kan vel godt være enig i udgangspunktet: at der skete en revolution i Uktraine i 2014 drevet af udenlandske kræfter-men altså også af indenlandske. Og Krim, som historisk og på alle måder, sprogligt- kulturelt ER Rusland-blev så annekteret uden videre formaliteter. Men hvad mener Marie Krarup om indespærringen af de ukrainske byer på nordkysten af Azovhavet,bl.a. Mariupol-og Ruslands egenmægtige bygning af broen over Kertj-strædet, hvormed de har muliggjort egen styring af hele Azovhavet? Er det en af de omstændigheder, vi må tage med, når verdenshistorien "bevæger sig". Vi husker, ar Rusland ikke blot har annekteret Krim, men også tilsvarende stykker havareal vest for og syd for og øst for Krim. Og de har behændigt sørget for, at broen er så lav, at det ødelægger den ukrainsk-ukrainske søtransport. Har Ukraine legitim egentlig eksistensret?

 • Anmeld

  Jakob Smith

  @Erik Nørgaaard

  Helt ærligt ..." ....nødvendigt at rykke lidt ved dem på grund af en befolknings overvejende tilhørsforhold."

  Og hermed accepterer du altså præmissen om, at der gælder andre standarter overfor Rusland ...?!?
  I øvrigt findes der hundredevis af mindretal i Europa, som på et afgrænset område ville have et absolut flertal og sagtens kunne 'stemme sig hjem til modernationen' - eller alternativt stemme sig til 'uafhængighed'.
  Men det ville så ske på bekostning af andre mindre etniske mindretal som ville 'flytte med på købet'.
  Derfor indgik også verdensmagterne efter 2. verdenskrig en aftale om at respektere de daværende nydannede grænser.
  Glem heller ikke, at grænserne for nye stater i Europa bygger bl.a. på Molotov/Rippentrop-pagten samt Sovjetunionens forfatning. Så hvis man skal ændre på mange af de nuværende grænser, så rykker det op på sårende fra 2. verdenskrig!
  Og jeg hader at skulle trække nazi-kortet. Men parallellen mellem Krim og Sudeterlandet er altså 1:1.

  I øvrigt er forskellen på den internationalt anerkendte folkeafstemning i Slesvig-Holsten i 1920 og og den russisk kontruerede til at tage og føle på.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Når mafiøse typer får uønskede indtrængere i baghaven

  Det var en klokkeklar fejl af vesten at klappe den fra USA indvandrede georgiske præsident Mikheil Saakasjvili på ryggen i 2008 i en sådan grad, at mafiosoen Putin fik en "gratis" lejlighed til at demonstrere, hvem der bestemte i hans baghave. Putin havde på forhånd i sin München-tale gjort klart for, hvor skabet ifølge hans optik stod.

  Det blev Cubakrisen med modsat fortegn i formindsket format da Sydossetien blev "forsvaret" af Saakasjvili i et døgn, hvorefter de Georgiske tropper blev smidt ud af landet.

  Det blev ikke bedre af at en kommende dansk natorgeneralsekretær aspirant højttalende gav sin mening til kende herom i international sammenhæng.

  Ved Tysklands genforening havde vesten udstedt "garantier" for at Rusland ikke ville blive inddæmmet af NATO. Det var "glemt" små 20 år senere.

  I 2008 kunne Putin se, at garantierne var værdiløse. Det er klart at hans skepsis var voksende, til stor skade for os i Vesteuropa.

  Bedre blev det ikke , da der i den fejlslagne, oligarkstyrede unge stat Ukraine i gennem adskillige år i nullerne og 2010érne var uoverskueligt kaos over på hvilket grundlag hvem der lovligt skulle lede landet. Atter blandede vesten sig i ukrainske indre anliggende - lige i Putins baghave.

  Man erindrer USA reaktion d. 25. oktober 1983 da lilleput østaten Grenada i Caribien blev besat af store troppestyrker, hvorefter den lovligt - med Cuba´s støtte valgte - socialistiske præsident blev fjernet. Det var lige i USA ´s baghave.

  I stedet for at lege med de geopolitiske konfrontationer i form af sanktioner over for Rusland, havde Ukraine haft større nytte af, at vesten effektivt havde medvirket til korruptionens ophør, inden Krim blev tilbageført til Rusland i 2014.

  Det blev for let for Putin at spille på modsætningerne mellem oprørerne i Donbass og hovedparten af den øvrige ukrainske befolkning som følge af, at demokratisk ledelse - selv med den nuværende præsident - flyder.
  Ukraine er desværre for den almindelige befolkning fortsat en semi-fejlslagen stat.

  At Putin snuppede Krim henledte vores opmærksomhed på andre områder, som mafiosoen Putin måske vil interessere sig for: De baltiske stater; den nordøstlige del af Norge.
  (I Kirkenes er alle gadeskilte både på norsk og på russisk. 20% af byens indbyggere er russere, og antallet er voksende. Hvis de bliver mange, bliver landområdet her måske "russisk interesseområde"). Den må vi tage derfra. Krim kommer ikke tilbage.

  Vesten må begynde at fire på sanktionerne for at se, om mafiosoen kan firnde ud af at opføre sig ordentligt. Provakationer fører ikke til noget.

  Putin kan chikanere os så længe han vil. På langt sigt ved han, at vi får brug Ruslands olie og naturgas. Det er ulideligt at lytte til danmarkshistoriens elendigste udenrigsminister - spradebassen Anders Samuelsen - forplumre debatten om gasledningen Nordstream II. Det giver ikke dansk goodwill i Moskva at chikanere dette anlæg. Det kan bette Anders ikke forstå. Bornholm er vores baghave. Vi er ikke mafiøse • Anmeld

  Jakob Smith

  @Gudmund Bager

  Det er en myte, at Krim "historisk og på alle måder, sprogligt- kulturelt ER Rusland".

  Se fx her: https://da.wikipedia.org/wiki/Krim

  Og det var da også først i forbindelse med 2.verdenskrig og Stalins folkemord og deportationer på de indfødte mindretal på Krim - først og fremmest krimtatarerne - blev der efterfølgende skabt en SOVJETISK/RUSSISK flertalsbefolkning.

  Krims historie går flere tusind år tilbage. Den russiske kolonialisering af de nyerobrede område af det besejrede Krim-khanat omkring nordlige Sortehavskyst startede først med Katarina d. Store i slutningen af det 18. årh.

 • Anmeld

  Viggo Fischer · tidl. MF

  Besynderlig og mangelfuld analyse

  Marie Krarup synes at overse at Rusland fører krig i Europa og at den interne opposition i Rusland chikaneres på groveste måde. Dertil at de vesteuropæiske lande påføres ekstra omkostninger for at møde de forsvarsmæssige udfordringer fra Putin samt forsøgene på at skade vores samfund via internettet m.v. Der er noget helt galt i denne DF-politikers gentagne nærmest positive indstilling overfor Kreml.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Anthony Barratt

  Det er et mærkeligt sprogbrug at kalde Putin for mafiosse
  Pution opfører sig som magthaver og der er ikke den store forskel på reaktionsmønsteret når USA og Rusland varetager deres interesserer.
  Den samme tendens i EU der ville have en militærmagt således at de kan sprede de såkaldte EU - værdier overfor andre Lande
  Det ender altid med overgreb eller bøllebank til dem, der ikke kan forstå, hvorfor fremmed magter skal pålægge deres livssyn hen over hovedet.
  Den meget ensidig og aggressiv politik over for Rusland og den håbeløse boykot er ikke et godt grundlag for at bygge samarbejde og tillidsforhold
  Det er måske mere vigtigt at bruge Putin og Trump, samt Storbritannien evt. forladende EU til at få befolkningerne til at sluge at nationalstaterne bliver afløst af en føderation

 • Anmeld

  J. Jensen

  Når nationalisterne skal forklare sig

  Er der noget som de ærkenationalistiske kræfter kan være enig om, så er det deres klareste forståelse for, at et land som Rusland varetager sine interesser med militætmagt. Den slags ende åbenbart altid med overgreb og bøllebank til dem, der ikke vil underkaste sig landets livssyn.
  Det må være derfor, at disse nationalistiske kæmper, så indædt for at skabe splittelse i verdens mest demokratiske sammenslutning af selvstændige lande. Og mon ikke at hovedparten af EUs befolkninger har opfattet budskabet fra den store nabo i øst, og har indset at en fælles indsat er den bedste forsikring mod overgreb og bøllebank.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Du har aldrig forklarede hvad der er forskellen på at være en nationalist og tilhænger af en overnationalt - eller som du så elegant udtrykker en føderration af selsvstændige stater med en europæisk regering der kan træffe afgørelse over hovederne på de lande, der ikke kan finde ud af det
  Det er ikke en demokrati men noget der var lydhørhed over for i 1932-45.
  Det er lidt besynderligt at du bruger Rusland som et skræmmebillede for at befokningen om ikke på grund af elske EU, men af frygt for Putin vil længere end i kernen
  Nu har danskerne aldig fået bøllebank af russerne, af den grund at Danmark aldrig har været i Krig med Rusland/Sovjet og det bl.a. Sovjet der var med til at nedkæmpe de radikales samarbejdspartner fra 1940 - 1943.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Du burde være den første til kende til fordele ved en føderation af selvstændige lande som det kendes fra USA. Du beskrev jo selv, at det ville give de enkelte lande større frihedsrettigheder og selvstændighed. Og det var jo som talt ud af min egen mund.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Jeg må igen konstatere at du ikke kan sondre mellem en konstatering og et argument - og jeg har velmenende anbefalede dig at tage kursus i at analysere tekster.
  Det ville ikke berige dig med at forstå, hvad du selv skriver og andre skriver - det ville rart en hel ny verdenen ville åbne sig
  Du svarede ikke på mit spørgsmål.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Ven eller fjende, døm selv

  Jeg synes det er provokorende at gøre sig til fortaler for et regime som det russiske, for hvis Putin er en så elskelig person, så hvorfor kan vi læse og vi må konstatere at :

  1. Giftmord og mord er i Rusland dagligdag på journalister og systemkritikere m.fl.
  2. Oppositions politikere, som fx Maria Krarup i DK, fængsles i måneder og fratages deres formuer.
  3. Giftmord og mord i Europa på russiske borgere og lokale civile gennemføres af russiske turister med tilknytning til de hemmelige efterretningstjenester.
  4. Rusland nedskyder civile fly som overflyver Ukraine. Et hollandsk fly i 10.000 meters højde med forskere blev stemplet som et angreb på den russiske nationale selvopfattelse
  5. Rusland invaderede KRIM, som hører til Ukraine, og sejler skibe for Ruslands uvedkommende ned i internationalt farvand for at isolere landet fra en fri bevægelighed
  6. Hvorfor er den primære spam fra Rusland, som tilbyder luddere og kærlighed til spotpriser
  7. Hvorfor infiltrerer de vore edb systemer, og hvorfor søger de adgang til vore private mail
  8. Listen er lang og sikkert endnu lænegere fx hvorfor skal andre landes økonomi ødelægges

  Hvis det ikke er Putin selv, så er Rusland uden for rækkevidde og hvornår de trykker på knappen kan ingen føle sig sikre på-

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Godt indlæg, og vigtigt !

  Desværre ser en del af kommentarerne ud til at komme fra personer, som hverken har de nødvendige forudsætninger for at forstå problemstillinger ud over dem, de har mødt i deres første 7 leveår, og heller ikke har evnet at udvikle sig senere hen.
  Alle disse beskyldninger mod Rusland og Putin, men ikke en eneste, som angriber Pompeo, Bolton eller deres Donald "Triumf". - Disse amerikanere, hvis forfædre har invaderet et fremmed land og myrdet eller fortrængt den oprindelige befolkning.
  Og gud-hjælpe-mig om de ikke fortsætter med at ville dominere resten af verden totalt, ikke bare med deres enfoldige og uholdbare ideer om hvordan man styrer et samfund ( hvilket de jo i mange år har bevist at de ikke selv kan) - men også med våbenmagt imod alle andre.
  Deres våbenbudget er mange gange større end det burde være, hvis de kun havde legale interesser i at forsvare sig selv.

  Deres handelskrige mod snart alle andre konkurrenter og deres værtshusagtige sprogbrug, burde da få nogle flere af læserne til at protestere.
  Vi har alle opgivet, at der skulle ringe nogle klokker hos vores "ansvarlige" udenrigsminister. Han har tilsyneladende indgået en liberal alliance med alle vest-verdenens bøller og er helt ukritisk overfor både deres løgnehistorier og gentagne trusler.
  Sammenlignet med USA, England og deres halehæng af lilleput-begavelser i resten af Nato, er Rusland jo et dydsmønster. - En tid endnu....
  For nu ser vi russiske bombefly i Venezuela, som en løftet pegefinder mod USA så de ikke igen får smarte ideer om en invation uden at være inviteret.

  At Krim for flere hundrede år siden var erobret af tartarer, som efter deres slavehandler og senere Hitlervenlige optræden blev upopulære,
  - og at Krim i halvtredserne blev "givet" til Ukraine - som jo også var en del af Sovjet Unionen,
  det skal vel ikke forhindre, at de 83-88% af Krim-beboerne, som har ønsket at tilhøre Rusland grundet deres egen etnicitet, kan få dette opfyldt.

  Det er for resten også undersøgt grundigt, hvem der har været den provokerende part af disse to: Rusland eller Nato. Resultatet var soleklart: Sammenlignet med Nato er Rusland et udpræget dydsmønster !

  Så vær nu fornuftige, voksne mennesker og UNDERSØG tingene før I udtaler jer så skråsikkert. - Dette gælder ikke de af jer, som faktisk har leveret rigtigt gode indlæg.
  Jeg er forresten lykkeligt gift med en russisk kvinde, så jeg har måttet undersøge og lære mig mange ting, som ikke lå lige til højrebenet for en gennemsnits-dansker.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Ole Rasmussen dog...

  Alle dine 8 punkter illustrerer tydeligt, at du IKKE har undersøgt disse ting bare nogenlunde ordentligt.

  Der er for alle de mere seriøse anklagers vedkommende givet mange forklaringer, som helt tydelig viser at der er andre årsager til de, der skete.

  Faktisk er der ikke ført fældende beviser for noget af det du nævner, måske bortset fra din påstand om mange ludere på internettet. - Men det er vel noget du selv kan styre.

  Dit pkt 8: hvor i himlens navn har du den fra? Den er jo HELT gal, for det er USA som absolut har førertrøjen på her.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen - Ole Rasmmussen hvilet grundlag bygger du din påstand at Putin vil trykke på knappen

  Det et ikke første gange Ole Rasmussen påstår noget der ikke er i ovenstemmelse med virkeligheden.
  Ole Rasmussen har ligesom sin partikammerat fået den lyse ide at vi kan få danskerne til at frygte Putin og synes Trum er latterlig så ville de se nødvendigt at opgive Danmark som en selvstændig stat.
  Det kunne være godt at få at vide på hvilket historisk grundlag Ole Rasmussen bygger på at Putin eller hans venner trykker på knappen til atombomberne.
  Det virker noget besynderlig opfattelse at have især når NATO og Eu landene råder over en større militær kapacitet end Rusland.
  Jeg ved godt Ole Rasmmusen ligesom sin parti ven ikke svare, når man forholder dem fakta

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Hvis det jeg skriver ikke er virkeligheden

  For mig er de punkter jeg opsummerer virkeligheden. Hvis ikke, hvad er så virkeligheden.

  NB. Dette indlæg handler om Putin og Rusland, ikke om USA mv.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Kim Nielsen

  Kære Kim Nielsen

  Dine indlæg er sjældent formuleret i et forståeligt sprog. Så hvis jeg ikke svarer, så er det derfor.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussn

  Jeg ved godt virkeligheden kan være barsk og så er det godt at opfinde sin egen virkelighed især hvis det passer ind i ens bias.
  Det er et almindelig retsprincip at nogen ikke er skyldig for noget medmindre det er en domstol, hvor det er dommere der på et sagligt og upartisk grundlag baseret på dokumenterbare beviser, så jeg ved er det politiske beslutninger mod Rusland.
  Jeg ved heller ikke hvilke fakta du bygger din påstand på at Putin eller hans venner trykker på knappen på deres abomper

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  IGEN: Ole Rasmussen ...

  Du skriver sådan:

  ""Hvis det jeg skriver ikke er virkeligheden
  For mig er de punkter jeg opsummerer virkeligheden. Hvis ikke, hvad er så virkeligheden.
  NB. Dette indlæg handler om Putin og Rusland, ikke om USA mv.""

  Ad, "Virkeligheden": Jeg fornemmer at du kun vil forholde dig til det, som er let at læse og forstå. Derfor bliver din "virkelighed" kun den, som du vil og kan forstå. Men ikke sandheden. Sandheden skal man somme tider kæmpe lidt ekstra for at komme i nærheden af.
  Jeg har ikke tid eller lyst til at påtage mig denne opgave, som jo burde være din egen.

  Ad. hvad indlægget handler om:
  Husk at sandheden omfatter ALLE sider af sagen, og du kan ikke vælge at frede USA, bare fordi du politisk hellere vil angribe Putin eller Rusland.
  Har du da aldrig overvejet, om den ene parts handlemåde kan afhænge af hvad den anden part gør?

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Fiktion eller sandhed?

  @Clemmensen
  Jeg har hæftet mig ved mit indlæg provokerer. Derfor følger jeg for en gangs skyld lidt med. Jeg har ikke nærlæst Marias Krarups indlæg, men jeg undrede mig over overskriften. Derfor, i alle de uenigheder som eksisterer i verden, hvorfor så tage Rusland i forsvar? For mig er de punkter jeg opsummerer sandhed.

  @Kim Nielsen
  Dine indlæg er i min optik spam.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Jeg har lagt mærke du og din parti ven resistent over for fakta og jeg kan godt forstå i ikke svare eller kommer med vildledning eller skriver noget som ikke er overstensatemmelse med virkeligheden
  Jeg kan godt forstå du har brug for at kalde mit indlæg, for man kan have på fornemmelsen at du ikke kan håndtere sandheden, selv om den rammer dig som en vognstang

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Kære Kim Nielsen

  Kan du oversætte denne sætning :

  Jeg kan godt forstå du har brug for at kalde mit indlæg, for man kan have på fornemmelsen at du ikke kan håndtere sandheden, selv om den rammer dig som en vognstang

  Jeg fatter ikke en brik af hvad du skriver, og jeg gider dig ikke da du negativ i alle de indlæg jeg har skimtet.

 • Anmeld

  Asta Bjerre

  Godt og oplysende indlæg

  Jeg er enig med Marie Krarup i, at Vores egne politiker og det øvrige Vesten bør gå i dialog med Rusland, fremfor idiotiske sanktioner. Den løgnehetz der føres mod Rusland er under lavmålet for et intelligent samfunds opførsel. Alt hvad der sker af grimme ting i verden beskylder man , uden beviser russerne for, også de valgresultater, hvor befolkningen er gået imod det elitære samfund, er forårsaget af Rusland.
  Nato og deres alierede har i årevis provokeret Rusland med at placere hære og krigsinventar langs den russiske grænse. Så det er vel logik for tænkende individer, at russerne føler sig tvunget til at udvikle deres våbenlager. Er det virkelig den udvikling danske politiker ønsker? men de tør jo ikke protestere mod USA`s ordre. Sørgeligt, at vi har så svage politiker, der lader sig styre af USA og EU

 • Anmeld

  J. Jensen

  Mon ikke bare, at de Moskvatro mørkerøde nationalister afpudser retoriken

  De Moskvatro mørkerøde nationalister er vist ved at afpudse deres 45-50 år gamle retorik fra den gang kommunisterne troede, de var på vej til at skulle erobre verden, men endte som konen i muddergrøften.
  Overfaldet på Krim var ikke en kriminel handling må vi andre forstå. Det var en fredsmission, der skulle befri det undertrygte folk (ikke krimtatarerne). Putin havde jo umiddelbart efter besættelsen afholdt, hvad de mørkerøde nationalister betegner som et frit og fair valg, hvor borgerne selv kunne vælge mellem at være annektere lige med det samme eller vente lidt med at blive det. Lidt i relief til deres mishagsytringer over de frie valg man afholder i EU, og som de slet ikke kan afspejle et sandt demokrati i.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Jeg glemte ordet spam
  Jeg kan godt forstå mine indlæg virker negativ på dig, når jeg påpeger det er noget sludder du skriver
  Du fremsætter vilde påstande og man venlig spørge dig om dokumentation kommer du med vildledning ligesom din parti ven
  Jeg undrer mig over at du skriver, at du ikke fatter noget af det, jeg skriver, men at mine indlæg er negative.
  Hvordan kan du vide det, når du ikke kan forstå
  Derimod forstå jeg dit indlæg at Putin eller hans venner ville trykke på knappen til atombomberne
  Det er da meget negative forudsigelser Du har og formentlig mange ville nok ikke finde det positive

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Det der "trykke på knappen" sludder

  Det er ubegribeligt at proamerikanerne i tide og utide hentyder til at Putin vil trykke på knappen. Det vil aldrig ske over for Vesteuropa alene (medmindre gale briter - der opholder sig i en imperial fortid - skulle få lyst til at prøve kræfter med ham). Putin og Vesteuropa har brug for hinanden af samhandelsmæssige årsager. Det er derfor underligt at europæerne - når det passer i USA´s kram - går med i USA´s økonomiske sanktioner over for Rusland. USA har ikke noget samhandelsmæssig tab af betydning herved, men det har Vesteuropa i allerhøjeste grad.

  Hvis derimod en chancepræget amerikansk ledelse provokerer Rusland unødigt, så ligger vi lige i skudlinien og vil hurtigt være færdige. med de nuværende NATO-aftaler.

  Da vi under den kolde krig levede i "atombombens skygge" var vi ikke et øjeblik i tvivl om, at hvis Sovjetunionen blev presset til at slå først, ville den allerførste reaktion fra USA´s side være at deponere én atombombe i Storebælt ved Korsør og én i Øresund ved Helsingør, for at låse den russiske østersøflåde inde, og så havde det været slut med Danmark og alle danskere.

  Uanset de nuværende sanktioner opretholder Rusland tilstedeværelsen af Carlsberg som landets største bryggerigruppe til glæde for danske investorer. På samme vis produceres alle udgaver af tyske VW´s model UP fortsat i Rusland.

  Vi skal se at komme videre i fredelig sameksistens med Rusland og signalere til Putin at vi ikke bryder os om Krimseancen, men at vi ikke gider tale mere om det. Samtidigt hermed skal vi (Vesteuropa) forklare ukrainernes ledere, at hvis de ikke snarest får orden i egne rækker og fjerner korruptionen, så må de ligge som de har redt. De har ingen andre steder at gå hen for at blive hjulpet på fode.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Slutbemærkning

  Farvel

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Mærkværdigt....

  ..ret propagandistisk indlæg fra Maria Krarup.
  Ingen kan da have noget imod den enkelte russiske borgere. Har da selv mødt adskillige i øjenhøjde. De er som mennesker er flest, selv om mange fra barnsben er "skolet" anderledes, end i de vestlige lande.
  ....
  Ole Rasmussen:
  Kan desværre kun nikke genkendende til dine bekymringspunkter.
  ....
  Rusland styres i min optik usædvanligt udspekuleret og manipulerende på KGB-maner både overfor sin egen befolkning og overfor omverdenen. DET skal vi ikke være blinde og naive overfor.
  Netop derfor skal vi som den lille, strategisk velplacerede dut på landkortet sørge for at have gode samarbejdsrelationer med andre, end os selv: EU, Nato, FN osv. Alt andet er storhedsvanvid.
  Rusland er "lukket inde" uden gode adgangsforhold til verdenshavene. Det er og har altid været et problem for dets nabolandene. Det viste sig på Krim og førhen på Bornholm og i Finland efter 2. Verdenskrig. Med jævne mellemrum rumler det i Barenshavet og Ishavet.
  Er så gammel, at jeg husker Den Kolde krig , Muren før og efter dens fald, Cuba-Krisen og Gorbatjovs endeligt....
  Globaliseringen oo teknologien har stillet andre magtmidler til rådighed. Derfor drøfter man stadig mulighederne for indflydelse på valgresultater i USA.....For ikke at tale om spredningen af fake-news, som Jyllands-Posten og Den Korte Avis så velvilligt hoppede på for et par dage siden.
  ....
  **Vi kan godt opføre os ordentligt, men vi skal bestemt ikke være naive, som Marie Krarup opfordrer til...... **

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Trykke på knappen

  Spørgsmålet er om Putin er den reelle leder af det russiske samfund eller blot en frontfigur jf. mine 8 punkter.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen

  Din parti ven underholder lige så meget som dig med politisk sludder.
  Jeg kan se at fosøger at efterligne propragandaminister i Tyskland fra 1933 - 45 - det kommer ikke som overraskende det var jo Radikales samarbejdspartner og forbillede fra 1933 til 1943
  Det er ikke lykkedes for dig eller også har du ikke evner til at forklare, hvad der er forskel på en nationalist og dig der ønsker en føderation
  Jeg må sige dig og din parti ven er meget tunge danse med og især når i påstår EU er demokratisk og sikrer velfærden
  Undskyld jeg har glemt at du mener at en europæiske regering kan træffe bestemmelser hen over hovedet på det land, der ikke kan eller finde ud af at træffe afgørelse.
  Du har aldrig skrevet hvilet afgørelse og på hvilket område den pågældende regering i EU kan tilside regler lovgiver i Danmark som er valgt af befolkningen, eller hvilke regler den kan gennem uden Folketingets medvirkende
  Det kunne være rart at du indviede læserne i, hvornår folkestyret skal træde tilside

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmussen

  Nu trækker du i land

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Da du jo åbenbart ikke skriver som Kim Nielsen hver dag eller bare lider af en umiddelbar korttidshukommelse, så må du tilbage til den dag hvor Kim Nielsen beskrev fordelene ved en føderation af forenede stater i lighed med USA. Der kan du læse om det du nu efterspørger

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Lederen er ??

  Netop problemet om hvem der leder i Rusland medfører, at man må betragte Putin som en mafioso blandt ligesindede. Det kan vi ikke lave om på, det kan kun den russiske befolkning, men det får de næppe mulighed for at gennemføre.

  Som i mafiaen har ledere det med at forsvinde pludseligt uden varsel. Hvem og hvornår Putin bliver efterfulgt af en anden mafioso kan vi kun gisne om.

  Rusland er som det er og for os som næsten naboer handler det om at få det bedst mulige ud af det. Vi behøver ikke at ligge under for Putin, men vi kan ikke ændre de nuværende vilkår for et hensigtsmæssigt naboskab.

  Fake news, trolls og robottweets mv. er alle parter lige gode om. Vær ikke i tvivl om det.

  Vores nattesøvn bliver ikke forbedret af, at vi drømmer om at USA kommer os til hjælp - om natten - hvis det måske ikke lige passer dem på det tidspunkt.

  Det væsentligste formål med militære pagter som NATO mv er at tilgodese, at den evigt vanvittige våbenindustri har det de bedste betingelser for en fortsat eksistens. Tænk på hvor mange arbejdspladser der ville forsvinde i hele G20- komplekset hvis man indskrænkede våbenindustrien til at opretholde den normale civile personlige sikkerhed.

  Tænk på hvormange klimaskabte problemer man ville kunne løse for blot det halve af det daglige globale våbenbudget. Det bliver desværre nok først implementeret når den globale middeltemperatur om 30 år er steget til 3½ grad over niveauet i år 1800.

  Den herskende usikkerhed mellem Vesten og Rusland har medført at der både i vest: Polen og i øst: Rusland - samt den del andre, steder bruges mange kræfter på at lære teenagedrenge at håndtere militære skydevåben til hvis...

  Hvor latterligt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  i.R Bertelsen

  Det er desværre ikke første gang du udstiller din manglende indsigt og viden til offentlig skue.

  Det gælder også det historisk

  Før russerne er blevet beskyldt for fale new er der eksempler i gennem historien at det har været anvendt flittigt af vesten.

  Jeg er virkelige bekymret for, hvis du har undervist i historie eller samfund, hvis du har, så er dine tidigere elever sendt ud i verdenen med store huller i deres viden på de nævnte område.

  Jeg må konstatere at dit indlæg ikke bygger på saglighed og viden
  Det kan godt være at du som før kan skriver at jeg er Erasmus Montanuis som jo havde ret.
  Jeg spurgte dig om du var degnen
  Det var måske lidt hårdt selv om det genmæle over for dit angreb, men jeg kommer i tvivl om det ikke var en rammende beskrivelse af dig.
  Det håber jeg ikke både for din skyld men også overfor alle de børn, som du igennem din lærergerning har sendt ud i den store vilde og barske tilværelse.
  Der er dog den trøst at de flere mennesker vælger deres fag efter det det de er bedst til.
  Du ønskes en god weekend selvom du ligesom Ole Rasmussen mener, at Putin eller hans venner trykke på knappen til atombomberne
  Det skal nok få mange til at sove trygt fremover

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ole Rasmusen

  Det gør du ikke du er helt vild med at smadder velfærdsstaten og demokratiet.
  Jeg kan godt læse på dit sprogbrug at du befinder dig meget lav på IQ
  Husk når du vil klage at nævne dit sprogbrug

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Skal vi finde os i den fri debat infiltreres af spam

  Kim Nielsen kommentar: Det er desværre ikke første gang du udstiller din manglende indsigt og viden til offentlig skue.

  Og sådan kan Kim Nielsen fortsætte i en uendelighed.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  Fatter ikke en brik


  Kim skriver:>:

  Ole Rasmusen

  Det gør du ikke du er helt vild med at smadder velfærdsstaten og demokratiet.
  Jeg kan godt læse på dit sprogbrug at du befinder dig meget lav på IQ
  Husk når du vil klage at nævne dit sprogbrug

 • Anmeld

  Asta Bjerre

  ensporede kommentarer

  Flertallet af skribenterne aner helt sikkert ikke hvad der er sandhed, og ønsker heller ikke at vide det, det er massehysteri, at Rusland er værre en så mange andre lande. Og hvad foregår der p.t. i USA, hvor de kræver en kineser udleveret til retsforfølgelse, fordi hun muligvis ikke har fulgt USA`s sanktioner mod Iran. Ikke nogen fordømmende reaktioner fra den vestlige verden. Men havde det været Rusland, der havde lavet samme brud på folkeretten, så havde fanden været løs. Det er dødtrættende at høre de ensporede retfærdige individer. Havde de reageret ens på alle landes dumheder, ville det vække forståelse. Men nu er det en sammensvoren ugennemtænkt hadforfølgelse.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Der er tale om historie løse indlæg

  Denne ensidige fordømmelse af Rusland fra parti vennerne Ole Rasmussen, I R Bertelsen og J.Jensen er led i en strategi fra Radikale at gøre nogle så bange for Rusland at befokningen skal blive mere Pro EU - og ønske sig længere ind i EU -kernen.
  De pågældende har en unik evne til at glemme historien.
  Russerne oplevede militærinvasion fra andre lande efter revolutionen og nogle af de øst europæiske lande havde facistisk regimer.
  Russerne har lige som USA den holdning at de ikke ønsker at have fjendtlige lande op ad deres grænser, som f.eks. Cuba, og undetstøttelse af militær dikaturer i Chile og Argentina.
  Når det kommer op manglende respekt for Folkeretten, så demonstrerer Danmark og USA at de hellere ikke havde problemer med at føre en ulovlig krig mod Irak
  Hvis det var Russerne der havde myrdede en journalist i deres ambassade var tonen blevet mere aggressiv og hysterisk, samt sanktioner og boykot ville være vedtaget før der var foretaget straffeefterforskning og afsagt en dom end det er tilfældet med Saudie Arabiaen.
  Det er besynderligt at de tre herre kan argumenter for at Rusland ville føre krig mod Danmark - selv om Danmark aldrig har været i Krig med Rusland - to af dem antyder at Putin eller hans venner kunne finde på at trykke på knapperne til atombomberne.
  Man skulle de pældende var speed eller havde drukket hjernen bort, men det er ikke tilfælde, idet det skal bruges i fortællingen om hvor fantastisk EU
  Der er kun USA til i dag der har anvendt a-våben.

 • Anmeld

  Jakob Smith

  Desværre et lavt debatniveau her på sitet ...

  Hvis ovenstående kommentarer er nivauet for at debattere Rusland, så er Marie Krarup virkeligt kørtudpå et siddespor i den seriøse del af debatten.

  Beklager, men her står jeg altså af!

  @Henrik Clemmensen.
  Dine pro-russiske argumenter får bestemt ikke større tyngde af at være bakket op af din russiske kone ...

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Nu opfinder du igen dine egne argumenter, som du så selv kan imødegå. Du skal endelig ikke nævne et ord om de to russiske giftagenter, der blev afsløret i England, og som blev hædret i Rusland

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Lavt debatniveau Jakob Smith ?

  Ja det har du ret i.
  Men at jeg skulle være underkastet min russiske kones synspunkter, er også en påstand der er helt under lavmålet Jakob. "Tyv tror hver mand stjæler"
  For når man kan tale fornuftigt sammen - og det kan jeg med min kone uden altid at være enig med hende - ja så får man chancen for at undersøge ting og sager, som man ellers ikke havde fået gjort.
  Debatniveauet her er så lavt, fordi flertallet netop ikke har gidet eller forstået at undersøge påstande, for at finde sandheden.

  Flertallet her i debatten aner intet som helst om, hvad der egentlig førte til MayDan-revolutionen i 2014, hvem der havde organiseret den og betalt den, hvem der havde placeret skarpskytter på tagene og hvem der ville slå den værende præsident ihjel få måneder før der var aftalt et nyvalg til præsidentposten.

  I ved intet om, hvem der havde mulighedn for at nedskyde MH17 med et missil, som Ukraina selv var i besiddelse af men som Rusland ikke havde haft i brug og på lager i ca. 12 år. - Og hvorfor gav Ukrainske luftfartsmyndigheder flyet ordre til at gå NED til 9000 m. højde kort inden nedskydningen - i en luftkorridor som var helt tom i øvrigt ?

  Klart, at Stalin var alt for hård ved Krim-tartarerne, selv om de havde samarbejdet med Hitler. Men nu forbigår alle den kendsgerning, at når Krim faktisk havde været russisk i mange år og faktisk var befolket med over 80% etniske russere, og der var en gammel aftale med Ukraina om Sevastopol langt ind i fremtiden, ja så var det rigtige enten at fortsætte denne aftale eller sørge for en fortsættelse på anden vis, der sikrede den russiske befolkning. Set i lyset af hvordan Kiev har behandlet sin russiske befolkning i øst, må alle tænkende væsener have forståelse for det som Rusland har gjort. - Helt uanset ens politiske ståsted !
  Jeres små fedtede og elendigt formulerede debat-indlæg ( med 4-5 undtagelser ) er under lavmålet for voksne mennesker, og da især når det er tydeligt, at der mest af alt kun foregår en lav-politisk mudderkastning af barnlige dimensioner..

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Jacob Schmidt

  Det må konstateres at du selv bidrager med at debat niveauet er lavt og der er mangler i din historisk viden - det kommer ikke som en overraskelse når du er af samme skuffe som nogle af de tidligere indlæg fra radikale.
  De europæiske grænser blev ikke fastlagt af Nazi Tyskland og Sovjetunionen som du frejdigt påstår.
  Stalin og Churchill ved jalta konferencen delte verdenens lande op efter interesse områder ved angivelse af % tal ud for de enkelte lande.
  Det er ret interessesant at konstatere at Ukranie var meget Pro nazister og amerikansk producerede program, fulgte man en gruppe der var erklæret nazister efter eget udsagn.
  Det er pudsig denne information er enten ikke blevet nævnt eller omtalt meget lidt af danske medier.
  Din efternavn tyder på at du enten er amikanere eller har famile derfra og derfor er det jo ikke behageligt at blive påmindet om, at USA ligesom Rusland ikke har villet accepteret det de betragter som fjendtlige stater uden for deres grænser

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.Jensen

  Hvergang en kenderning ikke passer ind i din radikale hjerne, så er det selvopfundne argumenter - det gælder også når man ordret gengiver det, du selv har forfattet - og nogle gange kalder du gengivelse af din egne påstand for citatfusk
  Det er ikke mig der på disse sider påstår, at Putin eller hans venner venter på at trykke på knapperne til atombomberne -
  Det er et faktum at USA kastede a bomber over Japan
  Det er et faktum, at USA var indblandede i at vælte en lovlig valgt leder i Chile og støttede ditator og dødspatruljer i Syd - Amerika
  Det er et fakta at USA var villig til,at føre en verdenskrig på grund af Cuba for ikke tale om de utallige mordforsøg på en statsleder.
  Det er faktum at Danmark og USA førte en folkeretssridig krig imod Irak
  Det er et faktum at reaktioner og sanktioner over for Saudie Ararbien er næsten ikke eksisterende.
  Et er beskyde nogen for noget noget andet er de bliver dømt af domstole med dommere der er saglig og uafhængig og det sker på grundlag af beviser.
  Jeg ved godt at du og dine parti venner har svært ved de retsstatslige principper.
  I R. Bertelsen mente ligefrem at Morten Messerschmidt skulle foranstalte en strafferetlige efterforskning af sig selv
  Det må være menigen, når han forelager M.M skal fremlægge dokonunentation på, at ikke er skyldig for det, han beskyldes at have gjort.

 • Anmeld

  Dostojevskijs d 2

  I østen stiger solen op

  Og kaster sit lys udover morgen rødens land, så smukt og dragende at betragte på afstand.
  Men den dag hvor røde russerne kommer ..........................?

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Patriarken i Moskva og Marie Krarup

  Marie Krarup´s religionsudøvelse skygger for hendes politiske realitetssans.

  Sidst har vi set Rusland`s forsøg på at spærre adgangen til Det Asovske Hav på trods af alle internationale aftaler. Det er rendyrket sørøveri, og det militære overfald på Ukraine er ren angrebskrig der ikke set i Europa siden Hitler.

  Natos fornuftige svar til Putin`s Rusland bør være at beordre alle russiske skibe der sejler igennem Øresund og Storebælt til at nedsætte farten og følge et NATO-flådefartøj, Og hvis ikke signalet forstås i Moskva, så spærre Østersøen helt af for al russisk skibstrafik.

  Enhver frygt for Rusland er overdrevet. Landet er fortsat sørgeligt misregeret. Et BNP på størrelse med Canada, trods en befolkning der er 4 gange så stor. Rusland har med Putin desværre udviklet sig til "Bøllen i Skolegården" der holder sin klan sammen ved at tæve de små.

  Kun Marie Krarup kan ikke se det, men det må skyldes hendes ubændige lyst til at komme ind under patriarken i Moskva og blive en del af dette middelalderlige religiøse magthierarki.

 • Anmeld

  Arne Steen Jensen · Dansker

  UNIONEN som atommagt

  Som antikommunist blev jeg " lokket " til at besøge Sovjetunionen i 1981 og 1986. Efter disse besøg er det min overbevisning at vi skal besøge dem, tale med,, handle og dyrke sport med dem. Det er den bedste måde , for at sikre en fredeligere verden. I 1966 meldte Charles de Gaulle Frankrig ud af NATO. Frankrigs stormagts drømme ! Macron er idag verdens farligste mand, især hvis UNIONEN skulle blive en realitet. Så kan Rusland og U.S.A. få en atombompe, som han inddirekte truede med. Kejser " Macron " kan sikkert få Tyskland med, da de har noget at hævne siden 1945. En UNION med atom våben er farligere end nogen sinde. Derfor har Marie Krarup ret i at fjendtlig retorik skaber ufred. Derfor stem NEJ til UNIONEN, og istedet sikre en positiv dialog med Rusland og andre nationalstater..

 • Anmeld

  J. Jensen

  Mon ikke

  At der er spredt kommunistisk propaganda nok for denne gang. indlæggenes indhold er jo efterhånden så desperate, at de virker direkte mod deres hensigter. Iøvrigt ved alle jo hvem der overfaldte deres naboland Finland, og hvem der i dag udgører en risiko for de Baltiske lande.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Du har en vis evne til at udstille din uvidenhed er det tillært eller medfødt
  Det er interesant at du støtter nationalistisk bevægelse i Ukranie samtidig med at du kritisere alle der ikke deler din meget Pro EU holdning for at være nationalister
  Det er måkse ikke så mærkeligt alligevel med din beynderlig opfattelse, hvad demokrati er
  Du må have en god aften

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  J.jensen

  Vi har jo konstateret at du har symparti for de politiske magthaver i Tyskland 1933 - 1945 din argumentation om en stærk europæiske regering ligner drømmen om den stærke mand.
  Indrøm det bare - du må gerne træde ud af skabet - og bekendtgøre at du ikke brøder dig om demokrati.
  Dine parrti kammerater - undskyld - venner forventer Putin eller hans venner snart trykker på knapperne på atombomberne.
  Efter jeg havde givet dig en gratis historie lexicon om at Rusland aldig har været i Krig med Danmark og var med til at befri Danmark, så har du i din visdom fundet Finland og de baltiske lande frem.
  Jeg kan ikke blivr ved med at undervise dig men nøjes med at opfordre dig hvilket politiske styreform de nævnte lande havde.
  Nu kalder du alle der ikke er enig med dig enten for DF eller Kommunister og det er forståeligt og ioverensstemmelse med dit sværmeri med udemokratiske krafter.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Kim Nielsen

  Nu opfinder du jo igen dine egne argumenter, som du så kan imødegå.
  Men det gør du jo også i næsten alle dine kommentarer.

 • Anmeld

  Kim Nielsek

  J.Jensen

  Det er ikke underligt du tror, at du har fundet løsningen, når du bliver sat skakmat hvergang med holdbare påstande, at det er selvfundne argumenter
  Det har virkelig behov for at få undervisning i at læse tekster og i historie.
  Jeg har gennem næsten dag og år opfordrede dig at erhveve viden og kundskab på de nævnte område
  Hvordan går det med jagten på at få dig en hund eller en kone.
  Jeg krydset finger for din jagt giver succes
  Nu må du have en god aftem

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Kim Nielsen som forstyrrende element

  - og så fik Kim Nielsen også ødelagt denne meningsudveksling på Altinget.

  Gad vide om denne "Kim Nielsen" er ansat af en konkurrent til Altinget, med det formål at nedbryde interessen for Altinget ?

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Den ødelagte debat bør stoppe

  90% af indlæggene er på et barnligt niveau som mellem halvvoksne fodboldbøller. Hold jer langt væk fra politik, tak.

  Derfor forlader jeg denne debat.

  Dog bør denne maskinmester Bertel Johansen vide, at Azovske havet ikke er internationalt farvand som passagerne gennem Storebælt og Øresund er.
  Derfor styres adgangen til dette ind-hav af aftaler mellem Ukraina og Rusland, men det forudsætter så, at aftalerne overholdes.

  Så når Ukraina sender flådefartøjer ind i det smalle stræde, hvor der skal være helt styr på alle fartøjer, UDEN at varsle russerne om deres planer og afvente et klarsignal før de fortsætter (sådan som det var aftalt og praktiseret mange gange tidligere),
  ja så svarer det til hvis Bertel prøvede at mase sig igennem Københavns havn for 40 år siden, uden at bede om at få tilladelse og oplukkede broer.
  Tænkende væsener kan derfor godt forstå, at russerne følte sig provokeret.
  Så prøv dog at tænke før du skriver, Bertel.

  Og mht din BNP sammenligning, så viser den også, at du ikke har begreb om denne størrelse, og heller ikke har erfaring med hvordan russere lever i deres land. Undersøg noget mere om BNP, så du opdager at man ikke kan sammenligne to landes officielle BNP tal uden at medtage en masse andre faktorer, hvis man ønsker at finde realiteterne.
  Farvel og held og lykke med læsningen og ...

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johanen

  Det er ret besynderligt at du mener jeg ødelægger ikke dine muligheder for at fremføre dine efter min opfattelse besynderlige opfatrelse af velfærd og demokrati.
  Jeg synes det er meget vigtig at du fremføre dine synspunkter - uanset hvor absurde en de er - for det er med til at trække grænser og skabe debat.
  Jeg godt se at det er ret at kunne skrive en hel masse efter min vurdring noget sludder uden at blive imødegået.
  Du har en del åndsfeller som mener at de kan fremføre grove beskyldninger eller nedgør andre uden at de bliver imødegået.
  Parivennerne Ole Rasmussen, J.Jensen og I.R. Bertelsen er gode eksempler på det nævnte - den sidstnævnte er jeg dog lidt overraskede over, hvis jeg skulle tage hans selvopfattelse af alvorligt
  Det forbavser mig ikke at du som de andre ønsker at få lukke munden der siger jer imod

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Goliath I & Goliath II

  USA og Rusland er som 2 x Goliath i nuclear henseende. Alle vi andre er nogle mere eller mindre små Davider til sammenligning, hvad angår atomare arsenaler og ingen af os har en David´s snilde til at hindre disse i at blive anvendt.

  Derfor er det klogt af os Davider i fællesskab at tale dem begge til fornuft i videst muligt omfang. Det kan ikke være en ensidig affære.

  Økonomisk overlegenhed har ingen relevans hvis kernevåbnene kommer i anvendelse. Putin og Trump er bøller på hver sin facon, men det er desværre nok rigtigt, at Putin som den eneste har midlet til pulverisere USA til radioaktivt støv, hvis han kommer først når Ragnarok slippes løs til ingen nytte.

 • Anmeld

  ole rasmussen

  de sociale medier

  Jeg skrev: Hvis det ikke er Putin selv, så er Rusland uden for rækkevidde og hvornår de trykker på knappen kan ingen føle sig sikre på. Dermed skal man forstå at det russiske styre er uberegneligt. Putin er kun en brik som ikke har styr på sine tropper. Hvis man har set Presselogen i dag, så handlede den diskussion netop om russerne falske nyheder på nettet, deres op ilden til fjendskab i Europa, og mediernes skærpede vagtsomhed overfor debatter på de sociale medier infiltreret af provokatører.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Du har ret

  Anthony Barrett,
  og du er en af de få ordentlige debattører i dette forum.

  Dette skrev jeg i en anden debat, som ingen gad deltage i:

  Hvor kommer dårlig politik fra ?
  Fra dårlige politikere - og fra en befolkning, som ikke får sat disse politikere på plads ved valgene.

  Det er jo et faktum, som går op for flere og flere, at man i realiteten bedre kan stole på russerne end på ens egne Nato-partnere, især USA, UK og Frankrig.
  De har gennem mange år løget sig igennem med sager som enten har skullet beskylde Rusland eller andre for kriminelle handlinger, eller blot har haft til formål gennem strategiske militære manøvrer at ændre magtbalancen til deres egen fordel.
  Vietnam, Iraq, Grenada, Libyen, Ukraina, Syrien, Yemen.

  Trump er en umoralsk buisiness-mand, som kun har egne interesser for øje.
  Han har nu omgivet sig med nogle super-høge som Pompeo og Bolton, som er uddannet og opdraget til at tænke i strategiske magt-baner.

  Hvis den danske befolkning og øvrige Nato-lande begyndte at studere, hvad det egentlig er disse folk siger og gør, og hvorfor de gør det, - og forudsat at den vælgerskaren ikke er ufatteligt fatte-svag -
  så er jeg sikker på, at man ville vælge politikere til parlamenter og regeringer, som kunne og ville arbejde på fredelig sameksistens i stedet for på magt og overherredømme ä la sort middelalder.

  Heller ikke klimatruslen tages alvorligt. Og nu vil danske politikere så - for ikke at komme i klemme i Nato, undlade at give tilladelse til nr 2 gasledningen, og i stedet lade USA skovle penge ind på dyr dyr gas, de har produceret langt væk ved at ødelægge deres egen natur, så de kan fragte gassen til EU og samtidig udlede endnu mere CO2 på vejen hertil.
  Velkommen fremtid !

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Der er et besynderligt påstand og tankesæt at påstå russerne er uberegnelig og kunne finde på at begynde en atomkrig
  Det kan godt være russerne laver fake news men så er det disciplin de har lært af vesten iforbdndelse med Irak krigene blev der skruet op for fake news fra vesten for at legitimere en ulovlig krig.
  I 1970 havde DR en tv - udsendelse der viste børn i fangedragter.
  Det blev fortalt, at det var børn af politiske afvigere i Sjovetunionen.
  Det viste sig det var et billede fra Østtyskland, fra en børnehave.
  Desuden vandt billedet i en amtør konkurrence
  Det er hellere ikke mere nogle år siden Amerikanerne aflyttede deres allieredes ledere telefonnummer.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Prøv nu lige at sammenligne

  det som man hele tiden beskylder Rusland for, når de ønsker at sikre deres eget forsvar,
  med det, som i 1983 var USA's argument for at gå ind i Grenada i Caribien.

  Der står sådan her i WIKI P.:
  USA's argumenter for at invadere Grenada var, at man ikke kunne tolerere ustabilitet i et land så tæt på egne grænser, samt at der var amerikanske medicinstuderende på øen. Canada og Storbritannien, der også begge havde borgere i Grenada, var dog modstandere af invasionen.

  Derfor synes jeg af vestens bedømmelser og fordømmelser af hvad Rusland gør af småting i forsvarsøjemed, er dybt umoralske og forkastelige.

  Rusland går IKKE massivt ind i Ukraine og følger USA-logikken. Men når Kiev bombarderer Donbass og slår 10-tusinder russiske ihjel, så er det vel helt naturligt at der kommer lidt hjælp ind fra sidelinien.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Bem. til Henrik Clemmensen

  - alt kan jo relativeres ned til ligegyldigheder set i historiens klare lys.
  Det ændrer jo dog ikke ved, at Rusland i 1940 erobrede de Baltiske lande og det østlige Polen i en alliance med Hitlertyskland, og at Rusland efter 1945 holdt hele Østeuropa militært besat, herunder løb fra Jaltaaftalerne om frie valg.

  Kun Rusland´s egen svaghed på grund af et fejlslagnet samfundseksperiment gjorde at Rusland i 1990-91 måtte give op, og trække sig tilbage til egne grænser.

  Men aldrig så snart Putin havde fået samlet noget militær styrke igen startede angrebene igen på naboerne. Georgien, Ukraine som de første, og alliancen med Syriens diktator.

  Så kan vi kritisere USA ved anden lejlighed, men det er ærlig talt en anden debat. Bundlinien her er, at Rusland har genoptaget Zarenes og Sovjetmagtens militære ekspensions-politik, hvilket for Vesteuropa er helt uantageligt og bør besvares mere håndfast end tilfældet er.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen - du ødelægger debatten i Altinget med dine forvrøvlet sludder

  Det er ret besynderlig du har behov for at demonstrere din manglende historiske kundskab
  Det kan måske ikke være anderledes når jeg kan udlede af alle dine indlæg at du er højre højre oritenterde.
  Du glemmer eller måske ved du det ikke på grund af at du ikke sættet dig ind i tingene
  Du glemmer at de tidligere lande i balitakum og Polen var facistisik styret at de kort efter den russiske revolution indvanndrede Rusland.
  Nu omgår behændigt at fortælle grænserne efter anden verdenskrig blev fastlagt af englænderne og russerne efter det man kaldte de pågældendes interesseområder.
  Er der nogen der er aggressiv så er det vesten der provokerede ved at presse sig længere op på Rusland
  Det ville amerikanerne aldrig havde fundet sig i hvis det var omvendt.
  For et halvt år siden havde Deadline en professor fra USA, der så rigtig sagde, at russerne ligesom amerikanerne sikrer og agere for deres interesserer
  Jeg kan godt forstå at du ville holde USA uden for ligningen.
  Det er rart, at du giver dine synspunkter tilkende

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  ..Om debatoplægget, der næsten "løb af sporet"...

  Kim Nielsen.
  Som ved enhver adfærdsregulerende indsats har jeg forsøgt at overse dine stærkt personlige angreb på skiftende debattører.
  At gå efter personerne i en fodboldkamp i stedet for at gå efter bolden, vil ødelægge enhver fodboldkamp. Fuldstændigt det samme er sket i denne debattråd.
  Trist, for der var mange gode, reflekterende indspark.
  Akkeja….!!
  Slut herfra.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Jeg går ikke efter dig som person men dine holdninger som jeg ikke er enig i
  Jeg genkender ikke igen i dine forsøg på at gøre Russerne til kun at være den aggressiv part i den krise som vesten også har en del skyld i
  Den rørende fortælling om de uskyldige lande i Baltikum glemmer du at nævner de samme lande før anden verdenskrig havde indvandrede Rusland.
  Det var også lande der ikke var kendt for at have demokratiske styreformer.
  Opdelingen af grænserne i Europa efter anden verdenskrig sket ved en aftale mellem Churchill og Stalin ved jalta konferencen.
  Kritikken af russerne er unuancerede og hykleri af væreste skuffe
  Jeg deler ikke din demokratiske opfattelse eller ønsker om brugerbetaling og dit ønske om at få indskrevet et politisk målsætning, der reelt undergraver velfærdsstaten
  Du er formentlig en flink fyr og måske en god formand for din forening, men jeg er ikke enig med dig og i din højreorienterede politiske opfattelse
  Som tidligere det er god du skrivet og giver din menig til kende, men du må at der er nogen, som ikke deler den, og imødegår din påstanden.
  Jeg kan se at du gør det samme ved andre.

 • Anmeld

  Uffe Ellemann-Jensen

  Marie Krarups særlige form for polemik

  Marie Krarup hævder, at Danmark kritiserer Rusland fordi landet ikke har et liberalt demokrati. Det er forkert. Danmark kritiserer Rusland på grund af de brud på internationale aftaler, vi oplever - med Krim, Østukraine, Kerth-strædet osv. osv.

  Marie Krarups form for polemik er beskrevet så glimrende af Piet Hein i et af hans udødelige Gruk:

  En særlig form for polemik,
  består i det probate trick
  at dutte folk en mening på
  hvis vanvid alle kan forstå.

  Forhold dig til sagen, Marie, i stedet for at opfinde en konflikt, som ikke er der.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Maskinmesteren uden balancesans?

  Til Bertel i al fredsommelihed: Jeg kan se at Kim Nielsen har forsøgt at korrigere på dine misforståelser, og jeg vil blot tilføje dette:

  Retfærdighed og balance opnås kun, hvis alle anstrenger sig for at være bare en smule objektive i deres vurderinger.
  DU har kun EEN metode: at angribe Rusland på enhver tænkelig måde og på som regel helt forkerte præmisser.
  - Hvis du nøjedes med at kritisere russerne for det, som de bør kritiseres for, var alting lettere.
  Det var ikke Rusland, som startede med at angribe Georgien, det var den i USA opdragede og uddannede Saakashvili, som angreb befolkningen i Sydossetien efter falske beskyldninger. - Den samme mand, som for få år siden fik en stor stilling i Odessa, fordi han havde støttet den korrupte Kiev-regering, som var kommet til magten efter et komplot, styret og betalt af USA og støttet af en gruppe ukrainske nynazister.
  Skulle du ikke lige undersøge tingene, før du konkluderer noget vrøvl?

  Derfor var det ikke Rusland, som angreb Ukraine i 2014, men den ukrainske kup-regering støttet af USA og EU, som angreb russere, primært i Donbass-regionen og også i Odessa-området, hvor mange russisksindede på mystisk vis omkom i en påsat brand uden at nogen forsøgte at redde dem.
  Er det den moral, du og mange andre synes I skal støtte ??

  På Krim var der højst 5% som støttede Ukraine, netop fordi Krim var russisk igennem mange år. Krim ligger meget tæt på Rusland og er derfor vigtig for Rusland, også grundet Sevastopol flådebasen, som der var indgået aftale om mange år frem i tiden, til 2042.
  I havlfjerdserne angreb USA mfl den caribiske ø Grenada, fordi kommunister skulle overtage styret efter et lovligt valg.
  Grenada ligger omkring 1.200 KM fra USA. Krim og Ukraine ligger klods op ad Rusland. - Så hvad gør Rusland, som USA ikke har gjort utallige gange og i situationer, hvor deres begrundelser var helt uholdbare?

  Assad i Syrien har ikke været et dydsmønster, men han har jo måttet slås med forskellige slags oprørsgrupper, som selv om en del af dem tilhører ISIL og bruger våbenmagt mod regeringen (og nervegas mod alle), er blevet støttet af bl.a. USA.
  Dette er typisk USA-politik: at blande sig i noget i et andet land, uden at være inviteret og uden at have ret til at invadere det andet land.
  Årsagen til at de er der, er klar: De vil skabe sig en magt-base som udgangspunkt for deres kommende krige mod Iran og andre lande, som ikke er deres allierede olie-leverandører.
  I den nye amerikanske ordbog findes ordet moral slet ikke længere.
  Det er erstattet af to andre ord, som de selv bedre forstår: PENGE og MAGT.
  Trump har åbent indrømmet, at han gerne vil handle med forbryderne i Saudi-Arabien, for det er en god forretning for USA.

  Hvis alle debattørerne så lidt fremmed TV og hørte de amenrikanske politikeres aggressive udtalelser, så ville folk måske vågne op. Altså hvis folk stadig er i live...

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Tak til Henrik Clemmensen

  Svar til Henrik Clemmensen: Tak for Deres korrektion af min fejl med, at det Azovske Hav skulle være internationalt farvand.
  Men jeg vil dog til dette anføre, at da dette hav er fælles for to suveræne stater og er en gren på Sortehavet, og har en størrelse der svarer til Østersøen imellem Danmark og Tyskland, burde det naturligvis være internationalt farvand, nøjagtigt som Østersøen imellem Danmark og Tyskland er det. Ligesom russiske krigsskibe frit kan sejle der, bør Ukraine og andres flådefartøjer naturligvis også kunne sejle frit i det Azovske Hav til Ukrainske havne der.
  Men her er det vel gammel Russisk og senere Sovjetisk militært pres der er skyld i denne fejlagtige status for dette havområde.
  Derudover mener jeg det omsonst at gå i dialog med Dem om Deres holdning til, at specielt Rusland skulle have magtmæssige særrettigheder over deres nabostater, ligesom jeg ikke mener et det tjener noget formål at erindre Dem om hverken de Baltiske landes lidenhed og totale mangel på trussel overfor Rusland, eller om Ruslands/Sovjets overfald på Finland i 1939.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Ronkedorernes indtogsmarch

  I det hedengangne Muppet-show var et af de morsommere indslag 2 meget ældre herrer oppe på balkonen, der til alle scetches på scenen udbasunerede deres livsvisdom - med passende hukommelseshuller.

  Det fik mig til at huske et indslag på DRTV nogle uger efter at Trump var blevet indsat i et embede han ikke begriber indholdet af:

  Ronkedorerne Lykketoft og Ellemann-Jensen blev hurtigt rørende enige om, at Trump nok ville ryge ind i en rigsretssag, hvorefter Michael Pence ville overtage præsidentembedet - "og det ville nok være godt nok".

  Den konklusion var en fejlslutning af de større: Hvis Trump ryger ud og bliver erstattet af Pence, så får det republikanske parti i USA det overhovedet bedste kort på hånden til at kunne cementere en længerevarende amerikansk puritanisme og isolation, som de republikanske vælgere vil bifalde en bloc, men som hverken demokraterne i USA eller nogen overhovedet i Europa - på nær Putin - vil bifalde.

  Pence som præsident vil lettere kunne genvælges end Trump. Europa vil i den situation komme fra asken og i ilden.

  Tilbageblikket på det nævnte DRTV indslag viser tydeligt, at ældre forhenværende danske ministres tankesæt i for høj grad relaterer sig til dels hvad de har stået for i deres velmagtsdage som politikere, dels at de i for høj grad drager deres slutninger med øjenene i bagspejlet, idet de glemmer det væsentlige: fremtidens uoverensstemmelser landene imellem - og eventuelle mulige løsninger heraf - tager ikke alene udgangspunkt i fortidens stridigheder og løsningsmodeller, hverken hvad angår økonomiske, politiske eller militære virkemidler.

  Vi lever nu i en globaliseret verden med moderne sociale medier, der for første gang i historien - på trods af autoritære statslederes forsøg på at censurere dem - muliggør kommunikation mellem utilfredse befolkningsgrupper i alle lande. Det åbner op for et informationsmarked, hvor både sande og falske informationer kan bruges/misbruges til at udarbejde politiske løsningmodeller (Brexit), (Valget af Trump), men det giver også mulighed for at meget bredere del af befolkningen end "the establishment" kan komme til orde.

  I det spil er det i højeste grad de yngste generationer, der har fingrene på tastaturet når de fremkommer med orienteringer og synspunkter, der aldrig førhen nåede frem til de trykte mediers spalter.

  Dette står i grel modsætning til nogle af indlæggene i denne tråd, der går tilbage til 1940, Stalin, Ribbentrop, Churchill, Rosevelt osv. D´herrer traf beslutninger der var både grusomme, ubehagelige, logiske og pragmatiske, men sjældent menneskelige (jfr. Stalin´s massehenrettelser af til Sovjet hjemvendte russiske soldater, der havde kæmpet på allieret side i 2.den Verdenskrig)

  I udgangspunktet baserede d´herrer deres tankesæt på Boerkrigen: KZ-lejre (britisk opfindelse), 1.ste Verdenskrig´s afslutning (fransk mindreværdskompleks efter den tysk-fransk krig 1870 -71) inkl. Balfour´s deklarationer (der skabte forudsætningerne for rodet i Mellemøsten i dag) og den russiske revolutions planmæssigt forudseelige "æden af sine egne børn", osv. osv.
  Blandt 1.ste Verdenskrig´s sejrherrer holdt en klog amerikansk præsident: Wilson 3 brushoveder: George (UK), Clemenceau (Frankrig) og Orlando (Italien) i ørerne i Versailles, men det hjalp ikke efterfølgende, for ingen af de 3 havde indsigt nok til at begribe, at det var vigtigt ikke at ydmyge et militaristisk orienteret Tyskland med en hær der ikke var slået og en pensioneret hærledelse, der blot gik derhjemme og skumlede i venten på nye tider med en aggresiv fører.

  Det 20. århundredes uoverensstemmelser kan primært bruges til en historisk begrundet viden om hvad man ikke skal gøre i forhold til nutidige og fremtidige konflikter. Løsningsmodeller til sidstnævnte skal nytænkes.


 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Bertel Johansen

  Jeg forsrår stadigvæk ikke du har behov for at udstille din uvidenhed jeg går ud fre en maskinemester ikke udøver historie forfalskning

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Maskinmesteren har genoplivet arvesynden

  Deres henvisning til Finlandskrigen i 1939 svarer jo til, at vi andre i dag angreb hr. Maskinmesteren for ting, som hans farfar havde gjort dengang.

  Der døde omkring 27 millioner russere under / som følge af seneste verdenskrig, altså mange gange mere end vestens allierede mistede tilsammen.

  Iøvrigt var årene før seneste verdenskrig en tid, hvor både Sovjetunionen (IKKE = Rusland) og bl.a. UK, USA og Tyskland havde mange mærkelige holdninger og beslutninger, som de senere ændrede helt på. Jeg kan oplyse, at Finland og Rusland i dag har et fornuftigt forhold til hinanden som gode naboer.
  I de baltiske lande er udviklingen efter sovjet-exiten og lukningen af de tidligere kommunistiske fabriker m.v. gået helt i stå, og eneste udvej for dem er åbenbart at klynke efter hjælp hos EU og Nato. Landenes holdning til Rusland som nabo er beskæmmende og trist, men er åbenbart deres eneste måde at klynke efter mere hjælp på. Polen er dog kommet bedre på vej, men har også fået milliarder i hjælp fra EU.
  De baltiske lande kunne med en mere positiv holdning til Rusland have dannet forbindelse mellem Rusland og resten af EU / verden, via nye landeveje, som EU har betalt, og deres udmærkede havne, som jo slet ikke udnyttes.

  Østersøen skal betjene 9 lande med internationale skibstransporter.
  Det Azovske hav: Der er kun to stater, som har direkte og legitime interesser der, nemlig Ukraine og Rusland. Disse to lande har derfor AFTALER om hvordan man anmelder sin ankomst i den anden stats farvand, og afventer en normal accept inden man sejler frem med 20 knob.
  Det gælder både egne fartøjer og handelsskibe af anden nationalitet, som et af de to lande er afhængige af - men nok ikke krigsskibe fra vesten.....
  Rusland har da INTET at vinde ved at lave ballade om dette. Men det har derimod Ukraines præsident, som jo står til at tabe valget til næste år stort, og oven i købet til en kvinde. Derfor stoler jeg på at den russiske udlægning af forløbet er den korrekte. Poroshenko sidder der p.t. som præsident, som følge af et USA-støttet og orkestreret kup i 2014.
  Demokrati ? Liberalisme ? BVADR.

  Og hr. Maskinmesteren har aldrig svaret på, hvad det nu var som gav USA ret til
  .. at blande sig i Sydamerika, Grenada, Vietnam, Iraq, Libyen, Syrien, Iran, Korea eller Kina og måske snart Venezuela og stater i Afrika,
  .. samt prøve at tvinge Nato-partnere og EU-lande til at foretage bestemte valg til fordel for USA's politik.
  Vi sidder i saksen, så længe vi ledes af dårlige politikere.

 • Anmeld

  AnthonyBarrett

  Vil UK aflevere Gibraltar til Spanien, som Hongkong til Kina?

  Diskussionen om at Rusland bør aflevere Krim til Ukraine kan ses lidt i lyset af hvordan UK kom ud af Hongkong, men ikke er kommet ud af Gibraltar. Gibraltar har i dag lidt samme betydning for UK som Falklandsøerne, Syd Georgien, St. Helena, Ascunzion, Andamanerne og et hav af andre småøer i Stillehavet og det Indiske ocean.

  Fælles for alle disse oversøiske småbesiddelser er, at de repræsenterer en tidsalder, hvor Royal Navy beherskede verdenshavene.

  Opretholdelsen af sådanne militære støttepunkter signalerer et fortidigt overherredømme over dele af verdenshavene, hvor briterne reelt ikke har noget at gøre i nutiden.

  Der er paraleller til Guantanamo på Cuba, hvortil USA kan "deportere" såkaldte krigsfanger fra ikke-erklærede krige samt et antal erobringer i Stillehavet fra USA´s kortvarige kolonisering af Philippinerne, tidligere japansk besatte øer mv.

  Der er mere geopolitisk ræson i de amerikanske størttepunkter end i de britiske.

  Royal Navy´s betydning i nutiden er begrænset; et flertal af de britiske hangarskibe er lagt i mølposer. Landet har ikke råd til at klargøre dem og det bliver næppe lettere ved en evt. hard Brexit.

  Når nu UK kunne aflevere Hongkong til Kina efter udløbet af en 99 årig lejeaftale i 1998 - som må være blevet indgået på et tidspunkt hvor Kina var en svag nation - Hvorfor i alverden kan UK så ikke aflevere Gibraltar til Spanien? Subsidiært kunne EU gøre Gibraltar til frihandelsområde.

  Spaniernes irritation over at briterne ikke vil aflevere Gibraltar er stor; så polemisk: hvorfor skal Rusland aflevere Krim til Ukraine p.gr.af en fejl fra Krustjov´s side i 1950érne, når UK ikke vil aflevere Gibraltar.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Ensidig kritik af russerne

  Det er ikke ret meget stor tak til at russerne under den anden verdenskrig var med til at befri Danmark
  Derimod er det hovedregel i meidierne at føre an i en misttænkelliggørelse og beskyldninger for næsten alverdenens ulykker.
  Denne krik af at russerne varetager deres beskyttelsesinteresser i form af ikke at have fjendtlige lande liggende uden for deres grænse må bunde i enten manglende historisk viden eller grov manipulering - og det er nok det sidste.
  Efter revolutionen blev Rusland indvandrede af soldater fra deres nabolande.
  Landmandsbanken gik konkurs bl.a. på grund af at finansiere en kontrarevolution
  Nazi Tyskland havde til mål at ville udslette russerne fra jordens overflade og nogle af de fascistiske styre i øst Europa deltog på tyskernes side.
  Det er ikke underligt at russerne reagerer når EU og USA presser russerne længere op i en krog - men det bliver hurtigt udlagt som aggression fra russernes side.
  Det samme gør sig med fake news og påvirkning gennem de sociale medier, selv om ddt ikke er unikt for Rusland, vesten og USA kan godt være med på vognen.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Een gang til for Henrik Clemmensen

  Henrik Clemmensen: Vi kan som nævnt mene noget om USA ved en anden lejlighed. Udgangspunktet her er Rusland, som det er iværksat af Marie Krarup.

  Jeg skal gøre det kort: Rusland/Sovjet havde indskrevet i sit politiske kommunistiske udgangspunkt, at deres kommunistiske system skulle udbredes til hele verden, og styres fra Moskva, alt jf. den såkaldte "videnskabelige maxisme."

  Og den politik blev fulgt med både politiske og militære midler, Komintern m.v. og det eskalerede efter 1945. Deres største succeser må vel være Kina, Mongoliet og Cuba samt de 44 års militære besættelse af Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien og de ca. 70 års undertrykkelse af Belarus, Ukraine, Georgien, m.fl. i Kaukasus. Og så nogle småsucceser i Afrika.

  Og i dag er det tydeligvis Ruslands hensigt at genoprette så meget som muligt af den undertrykkelse under dække af behovet for "venlige naboer" og "bufferzoner" og andet lingo fra 1800 tallets enevældige magthaveres ordbog. Og bemærk: Rusland/Sovjet er til dato den eneste magt der som sin erklærede politik har haft at beherske verden. Faktisk lidt uhyggeligt.

  Undskyld det alligevel blev lidt langt, men mængden af stater der har været undertrykt eller besat af Rusland/Sovjet er jo desværre ret lang, og nogle stykker er endda ikke nævnt.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Ja, Fake News er et andet godt eksempel

  Vesten bruger utroligt meget krudt på at frame Rusland for indblanding i diverse valg i vesten. Og meget andet.
  Jeg glæder mig til, at fx sandheden om mordforsøget på Skripals bliver afsløret som et britisk produceret stunt for at gøre russerne og Putin upopulære. Giften virkede ikke i Salisbury, fordi det ikke var russisk fremstillet nervegift. - Derfor måtte briterne prøve igen nogen tid senere.

  Det er lidt morsomt at tænke på, at det er vesten, som for flere år-tier siden begyndte at spionere via de elektroniske medier, og udsprede falske historier om andre lande og deres regeringer.

  I kan bare spørge NSA i USA eller MI6 i UK. Selv Merkels mobiltelefon blev aflyttet.
  Derfor forstår man, hvorfor Julian Asange stadig sidder fanget i London, og hvorfor USA absolut vil have ham udleveret og fængslet ---- forever.

  Hvis man undersøger bare lidt om, hvad Wikileaks har afsløret - og Edward Snowden - så bliver vestens beskyldninger pludselig til et angreb på dem selv. - Men det har de færreste danskere eller europæere opfattet. - Man har nok for travlt med aftenunderholdningen foran flimmeren,

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Maskinmesteren tager igen fejl

  Ikke i alt, men i det som er hovedsagen.
  Hans udlægning af den kommunistiske periode er sikkert rigtig i hovedsagen.
  Men den kaptajn, som vil styre sit skib ud fra hvilke rev han har undgået i en sejlads for mange år siden, han risikerer altså at gå på grund. - At hvile sit hoved på historien alene, er som at gå sovende ind i fremtiden.

  Vi har IKKE hørt om et nyt manifest fra Rusland efter 1992, som ligner det du beskriver.

  Og at
  "" Rusland/Sovjet er til dato den eneste magt der som sin erklærede politik har haft at beherske verden. Faktisk lidt uhyggeligt. ""

  - DEN påstand passer ikke længere!
  Inden for de seneste uger har netop USA via deres talsmænd gjort det klart, at USA med alle midler vil sørge for at tage magten både militært og økonomisk, over hele verden. Jeg mener det var John Bolton som udtalte sig meget skråsikkert om denne magt-strategis store muligheder.
  Og USA har jo lige forlangt udleveret en kineser fra Canada, fordi man påstår hun via sit kinesike firma Huawei har overtrådt nogle AMERIKANSKE regler om ikke at handle med IRAN. Så faktum er, at USA vil styre og bestemme overalt.
  Og fx Nato -dvs USA og UK - er allerede helt ligeglade med hvad både Løkke, Anders og Hjorten mener om budgettet. Det var sikkert også grunden til, at danske regeringer var tvunget til at sende danske fly m.v. til Iraq, Libyen og nu senest til Syrien, hvor de meget tilfældigt kom til at beskyde nogle syriske tropper i stedet for de væbnede oprørere. Befalhaver = USA !

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Lang spytte konkkurrence

  Bertel Johansen beskrivelse af Sovjetunionen er alt for unuancerede.
  Det R den ensidige propragada fra den yderst højrefløj og som er ført videre til Rusland.
  Det er påfaldende den samme gruppe mennesker ikke vil snakke, hvis kritikken rejses mod USA
  Bertel Johansen omgår historien bevidst og remser en masse ting op i håb om at folk tror på eksemplerne og ikke selv sætter sig ind i det
  Sovjet varetog sine politike og sikkerhedsmæssig interesserer ligesom USA har gjort og gør.
  Det er prisværdigt at du Henrik Glemmesen holder diskussion igang med en, der ikke er modtagelig for fakta og kun ville snakke om russerne
  Jeg mener at det er godt Bertel Johsnsen skriver sine indlæg og tilkende sine synspunkter, men det forekommer som en konkurrence i lang spyt at forsætte en diskussion uden nuancere og refleksioner fra Bertel Johansen

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Ja vi stopper her

  Jeg gider ikke spilde min tid længere på en maskinmester eller andre, der opfører sig lige så snæversynet som en FCK eller Brøndbyfan på udebane.
  Han har sikkert heller ikke opfattet, at vi står over for en klimatrussel, som er langt vigtigere at få kontrol over end hvad nogle kommunister sagde i forrige århundrede.
  USA er nutidens største trussel, både grundet sin erklærede magtpolitik og sin vægring ved at tage naturen alvorligt.
  Er det synd at så mange i USA omkommer ved skovbrande, tyfoner og andre naturfænomener? Jo da, men de har selv medvirket voldsomt til det hele.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Henrik Clemmensen

  Meget af de fordomme og uvidenhed om Rusland strammer bl.a. fra en meget ensidig medie dækning - herunder Dagen og Deadline
  Der ligger langt fra en nuanceret og alsidige dækning man burde forvente
  Før VM i Fodbold blev den tidligere landsholdsmålmand hængt ud for næsten at udøve landsskadelige virksomhed, fordi han reklamerede for sportsbegivenheden for et russisk tv - selskab.
  Det nævnes kun i en bisætning at Russerne har saglige grunde for ar reagere som de gør.
  Historisk fakta bliver enten fordrejede eller glemt fuldstændig.
  Der har ikke været et kommunistisk system, det har oprindeligt været et mål at opnå et kommunistisk samfund, der var en opgør med den massive undertrykkelse og fattigdom i Rusland.
  Det var så grelt at Zaren skulle have været advaret fra bl.a. det danske kongehus om, at det ville få galt, hvis Zaren ikke ændrede stil.
  Danskerne har tilsyneladende glemt at millioner af mennesker i daværende Sovjet ofret deres liv våde for deres og vores frihed.
  Danmark har aldrig været i Krig med Rusland/sovjet og de kunne i 1946 havde indlemmet Bornholm i Sovjetunionen uden nogen ville kunne have hindret det.
  Adolf Hitler havde ikke alene målsætning om at udrydde jøderne men også de russer, der ikke skulle være slaver.
  Selv i komcentrationslejer er der beskrevet hvor hårdt russerne blev behandlede i forhold til andre nationaliteter
  Jeg ønsker dig og din kone en god jul

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Lidt historieundervisning fra før og nu

  - det er vist lidt usikkert om det var Stalin-regimet selv eller Hitlertysklands militære angreb der koste flest døde sovjetrussere i WW2.

  - de miljømæssige tiltag til mindre fossil afbrænding er ret sparsomme i Rusland hvor radiatorventiler er en nyhed og regulering foregår ved at åbne vinduerne om vinteren.

  - al ny teknologi til mindre fossilt energiforbrug kommer fra USA og EU.

  - "højreorienterede" er vist noget man specielt finder i Rusland og hos Marie Krarup`s parti, og næppe blandt de der er opmærksomme på Ruslands aggressive politik overfor naboer.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Maskinmesteren blev mindre og mindre

  som menneske og samfundsdebattør.
  Svar på dine 4 påstande :

  1. - det er vist lidt usikkert om det var Stalin-regimet selv eller Hitlertysklands militære angreb der koste flest døde sovjetrussere i WW2.

  Bertel: Du viser her hvor lille et menneske, du er. Stalin og Beria var ikke flinke folk, men du udviser de samme tendenser i dine metoder og fornedrer et helt folk med dine billige bemærkninger.

  2. - de miljømæssige tiltag til mindre fossil afbrænding er ret sparsomme i Rusland hvor radiatorventiler er en nyhed og regulering foregår ved at åbne vinduerne om vinteren.

  Ja, men de har masser af billig atomkraft og gas. Termostaterne er først ved at blive indført gradvist nu, for der var ikke råd til det tidligere. Mens USA gav Marshal-hjælp til Tyskland, krævede de betaling fra russerne for al mad, stål og teknik, de havde sendt til dem under krigen. Studehandlere!

  3 - al ny teknologi til mindre fossilt energiforbrug kommer fra USA og EU.

  Ja de enkelte stater i USA er bedre til at spare på energien end regeringen.
  USA er verdens dårligste forbillede, og det smitter nok af på mange andre stater.
  Men det er ikke de enkelte US-stater, som fastlægger miljøpolitiken og våbenproduktionen, som koster milliarder både i dollars og energiforbrug.
  Trump vil jo sælge dyrt udvundet gas ved at fragte den i skibe til EU og sælge den med stor fortjeneste. Er det energi-smart hr professor ?

  4. - "højreorienterede" er vist noget man specielt finder i Rusland og hos Marie Krarup`s parti, og næppe blandt de der er opmærksomme på Ruslands aggressive politik overfor naboer.

  Du fortsætter stupidt i et spor, jeg har lukket ned for forlængst. Du er den type, som fremmer højredrejning, ved at nægte at der findes problemer, som skal løses anderledes end du har fantasi til at forestille dig.

  Hvis USA ikke havde opstillet missiler tæt på Rusland, fremprovokeret fjendtligheder i Georgien, planlagt og betalt for Maydan-revolutionen, forsynet Ukraine med våben, givet Polen tilsagn om tanks og raketforsvarsbase, og ført tanks frem igennem de baltiske lande, ødelagt aftalen med Iran, saboteret Assad og Isil-bekæmpelserne i Syrien,
  ødelagt aftalen med Rusland om udvikling/produktion af atomvåben og missilsystemer, o.s.v.

  ja så havde Rusland givetvis sparet sit raketforsvar i Kaliningrad og mange andre ting for at forsvare sig mod vestens trusler.

  Men DU har som en ægte amatør-politiker helt undladt at tage stilling til det meste af det, jeg og andre har fremført, - du holder stædigt fast i din formørkede ideologi.
  Held og lykke fremover !
  p.s. Tak til Kim for støtten og god jul til jer alle.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Lidt teknologiundervisning til Maskinmesteren

  I USA kender man - med én undtagelse - overhovedet ikke til samproduktion af varme og el - kraftvame. Her producerer man el for sig og varme for sig ved uigennemtænkt afbrænding af fosslie brændsler. Dette er stærkt medvirkende til - sammen med automobiler med uhensigtsmæssigt brændstofslugende overstørrelse motorer - en overflødig overproduktion af drivhusgasser.

  Det eneste område i USA hvor der produceres kraftvarme er i området i og omkring Minneapolis / St. Paul. Årsagen hertil er, at der bor mange efterkommere af indvandrere fra Sverige, der har haft held til at implementere en fra hjemlandet kendt hensigtsmæssig samproduktion af el og varme. Alle øvrige steder i det store land er man bedøvende ligeglad med energiforbruget, til efterfølgende besvær for planetens befolkning som helhed.

  I modsætning hertil har der i både Rusland og de tidligere kommunistiske østlande i over 70 år været udstrakt brug af fjernvameforsynning, der efterhånden også er blevet ombygget til samproduktion af el og varme.
  Det er korrekt, at man tidligere i et udstrakt grad brugte det åbne vindue som termostatventil, men det ovenfor beskrevne viser med al ønskelig tydelighed amerikanernes foragt for energibesparende tiltag i en moderne verden.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Et par miljøtal for Rusland og andre

  Ifølge FN udleder DK 5,9 tons/peron årligt,
  Rusland 11,8
  Japan 9,5
  USA 15,9
  Set i forhold til velfærdsniveau og breddegrad tyder det jo på at Rusland ikke rigtigt har styr på ret meget. Deres CO2-emission tyder på "en fejlslagen stat. Ærgreligt, der er ellers muligheder nok fra naturens hånd ligesom borgerne der jo principielt kan lige så meget som alle andre.

  Så eneste forklaring må være: Fejlslagen stat, under Zaren, under Kommunismen og stadig nu under Putin. Og sådanne stater plejer jo at true og lægge sig ud med nabolandene for at sikre den indre fred med egne borger. Og det er jo farligt for alle naboerne.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Den relative klimabelastning - økonomisk formåen uanset

  Det er interessant at se at verdens ledende økonomi - USA´s befolkning i gennemsnit - belaster klimaet med en faktor 15,9 / 5,9 = 2,69 i forhold til Danmark.

  Al den stund at 30 % af amerikanerne har en årsindtægt, der er så markant under alt hvad der kan kaldes fattigdomsgrænser, at de så godt som ikke har en "dime" til at bevæge sig ud af stedet bortset fra hen til det nærmeste supermarked og tilbage igen. Derfor kan man godt pille dem ud af klimabelastningsregnskabet.

  Overfører man dette til de øvrige 70% af USA´s befolkning, der flytter på sig rimeligt meget -ligesom hovedparten af den danske ditto - er den relative klimabelastning 2,69 / 0,7 = 3,84 i USA´s "favør".

  Men tumpen Trump har meldt sig ud af det gode selskab mht. at forsøge at opretholde planetens beboelighed i vore oldebørns tid.

  Russerne kan indtil videre "gemme" sig bag et mere primitivt informationsniveau ude på tundraen. De bliver klogere, når permafrosten forsvinder under jernbanesvellerne i Sibirien.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  Uden balance vælter vi snart

  Marie Krarups debatindlæg har jeg opfattet som en opfordring til os alle
  om at sadle om og bruge en mere positiv approach for at komme i bedre dialog med Rusland.
  Desværre findes der nogle bøller, som hellere vil fortsætte den lavpandede slåskamp og derfor gør alt hvad de kan - og ikke kan - for at miskreditere og fornedre deres "modstander".
  Jeg er SÅ træt af disse fodboldbøller og deres trang til fortsatte gadekampene.
  Verden har jo netop brug for samtale og forståelse for at finde løsningerne på det hele, ikke mindst på det overforbrug af energi, som både øst og vest og EU mangler at få bugt med.
  - Men når vesten, dvs primært USA og UK med partnere, fortsætter med at angribe og konfrontere især Rusland, så tvinger man både sig selv i vesten og i Rusland og Kina til at prioritere våbenudvikling og produktion, frem for det vi ALLE har brug for, nemlig en reduktion af vores alles CO2-udledning og forurening på alle niveauer.
  Jeg gætter på, at maskinmesteren og hans støtter går højere op i, at de kan få deres argentinske oksebøffer, end hvordan de påvirker klimaet.
  På det punkt mangler de sikkert også både overblik og ansvarsfølelse.

  Tak til Anthony Barrett for alle de gode indlæg. God Jul.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Clemmensen

  Kendsgerningen er vel en smule anderledes. Danmark og resten af EU har siden murens fald og indtil for ganske nylig i tillids til sine nabolande hævet fredsdividende. Men når det store nabolandet mod øst vil en anden vej, så er konsekvensen af den aggressive politik, at der nu bliver genoprustet, og i sidste ende med et helt nødvendigt EU militær der matcher den nye situation.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  J. Jensen

  Forstår ikke hvordan nogen kan få sig selv til at fremkomme med så meget sludder og vrøvl i een og samme debat.

  I vore dage er kommunismen i Rusland halvdød og uden politisk betydning. Jeg ved det, fordi jeg kender russere og følger lidt med i det politiske liv derovre.
  Jeg har også fulgt med i alle de løgnehistorier, som UK har leveret uden at hverken kunne eller ville føre et eneste bevis for noget af det.

  Det er folk som dig, der sørger for, at den ægte og potentielt givende politiske debat er stinkende død.
  Du taler åbenlyst mod bedre vidende, eller også har du slet ikke læst på lektien eller forholdt dig granskende til alle de gode input du har fået serveret i et forsøg på at bibringe dig lidt viden om de faktiske forhold.

  Du er den åndssløve parti-politiker-type, som blindt labber alt det sludder i dig, som din partiforening eller dine kære vestlige allierede serverer.
  Dine indlæg viser, at du ikke har undersøgt noget som helst selv eller forholdt dig kritisk til serverede påstande.

  Du bringer intet positivt eller konstruktivt ind i debatten, men spilder alles tid med dine midforståelser og forvanskninger af sandheden. Så hold dog op!

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  J. Jensen

  Har du fx. sammenlignet Natos forsvarsbudget med Ruslands og derved fundet, at Rusland er agressiv ?

  Har du fx. nærlæst den undersøgelse, som en professor i udenrigspolitik ( tror jeg) ved Københavns Universitet har foretaget for at sammenligne vests og østs (= Ruslands) evt, aggresive foranstaltninger eller ytringer,
  og hvor den meget tydelige konklusion var, at Rusland opførte sig langt MINDRE aggressivt end vesten ??

  Flere debatdeltagere har givet dig masser af gratis info om alt mellem himmel og jord, som tydeligt viser dig, at dine synspunkter er helt uholdbare. Du fatter ikke et vink med en vognstang.

 • Anmeld

  Kim Nielsen

  Kim Nielsen

  Nu er manden, der ønsker at EU skal være en fødernation bestående af selvstændige, stater, der skal være underlagt en Europiske regering, der kan træffe beslutninger hen over over hovedet på det eller de medlemsland(-e) der ikke kan eller ville, på banen igen.
  Det nævnte ønske og evt. virkeliggørelsen af denne ville reel set være ensbetydende, at Danmark ophører med at være en selvstændig nation.
  Det ville have blive taget god imod af en lille mand syd for grænsen og som havde magten fra 1933 -45.
  Den samme lille mand var besat af enten at få fjernet russerne fra jordens overflade eller bruge russere som slavearbejdskraft i udvidelsen af lebensrum.
  Bortset fra at have til formål at udrydde russerne fra jordens overflade, så eksisterer der den opfattelse at russerne er en slags undermennesker, der bare har rettet sig efter vesten og især EU - hvis de ikke ønsker det bliver de beskyldt for alverdens ulykker i verdenen.
  Når Rusland ikke ønsker at have fjendtlige starter udenfor deres hoveddør bliver de beskyldt for at være aggressiv.
  Hvis de som alle andre magter på denne jord er kommet med fake news ( noget den dansker regering har forsøgt nogle gange) eller har prøvet at påvirke befolkninger i andre lande til en bestemt holdning, bliver propaganda apparatet sat igang - og det glemmes fuldstændig vesten har været flittig at benytte de samme påvirkningsme- toder.
  Det er lykkedes godt for medierne og især Dagen og Deadline er meget ensidig og usaglig i deres dækning af Rusland.
  EU prøver bevist at undergrave Russernes sikkerhed ved sammen med NATO at presse Rusland meget tilbage og svække russerne og til det formål har der været om ikke et samarbejde med Ukrainske nazister eller andre grupper, der er tilhænger af facisme, så er der en massiv støtte til at fremme sådanne synspunkter fra EU s.
  EU agerer sig over for Rusland på en måde der leder tankerne hen på den lille mand syd fra grænsen.
  EU ville gerne have militærmagt og udbrede det EU anser for kerneværdier det kan ske ved økonomi eller ved at uddele bøllebank til dem, der ikke kan forstå eller ville tage kerneværdierne til sig.
  Det er en meget farlig vej at betræde og de gang, det er forsøgt i historien, er det mildt sagt endt med en katarstrofe for menneskeheden

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist

  TAK til Marie Krarup for et godt oplæg.

  Den mere seriøse del af læserne har læst dit indlæg og fattet, hvorfor du kom med det.
  Og det var vigtigt.
  Også at flest mulige forstod det, hvilket desværre nok ikke er lykkedes helt så godt, hvis man skal dømme ud fra kommentarerne. - Så lad være med det.

  Det positive ved den debat, dit indlæg har medført, er netop, at visse folk har luftet deres fanatiske og dårligt funderede holdninger, mens en masse andre har imødegået det vrøvl, som kunne imødegås i dette format, og vist, at sandheden er helt anderledes end de små amatørpolitikere havde forestillet sig.

  Jeg kender dig ikke som politiker og vil nok ikke altid støtte dit parti, men jeg synes du har gjort et godt stykke arbejde for at finde frem til noget konstruktivt i stedet for gammelpartiernes evindelige arvesynds-teorier, som jo er helt ubrugelige i dagens behov for nytænkning.
  Jeg håber denne debat har fået flere til at indse hvad de virkeligt vigtige udfordringer er. Det er på høje tid.
  Så tak herfra.

 • Anmeld

  Henrik Clemmensen · Pensionist og fri europæer

  Meget 'a pro pos

  Hvis I ikke kender til John Pilger, er det vist på høje tid at I lærer mere om ham og hans undersøgelser. - Der omtales også en amerikaner ved navn William Blum, som også er vigtig i denne sammenhæng.

  https://www.rt.com/shows/going-underground/447209-john-pilger-going-underground/