Marie Krarup: Vi skal ikke finde os i russiske cyberangreb

DEBAT: Forsvarsministeren har beviser for, at Rusland har gennemført hackerangreb mod Danmark. Derfor må ministeren protestere over for russerne, for det skal vi som land bestemt ikke finde os i, mener Marie Krarup (DF).

Af Marie Krarup (DF)
Forsvarsordfører

Cyberområdet er et nyt område. Vores samfund er mere og mere afhængigt af digitalisering og internettet, og vi er derfor mere og mere sårbare overfor fjendtlige hackerangreb.

Derfor har vi aftalt i forsvarsforliget, at der skal sættes flere penge af til at opbygge et solidt cyberforsvar. Det er sund fornuft og rettidig omhu. 

Men vi er ikke kommet særlig langt i den praktiske udformning af et cyberforsvar. Jo, der er blevet oprettet et Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste, og dette center har fået beføjelser i forhold til rådgivning og indberetning over for private firmaer.

Hvor skal linjerne trækkes?
Regeringen har lovet at komme med en strategi for cybersikkerhed i løbet af foråret 2018. Det ser vi frem til at høre mere om. For der er mange store spørgsmål, der skal afklares.

Især er spørgsmålet om, hvem der har ansvaret for en enkelt institutions cybersikkerhed ikke helt nemt af afgøre. Hvem skal stå for cybersikkerheden på sygehuse, i energiforsyningen, på forskningsinstitutioner og i det private erhvervsliv?

Skal Forsvaret ind og kontrollere samtlige computere og al netinformation i Danmark? Det er klart, at der skal træffes nogle afgørelser og trækkes nogle linjer her.

Jeg som forsvarsordfører ser frem til at høre de forslag, som regeringen og eksperterne vil komme med. Så må vi politikere træffe en beslutning på baggrund af det.

Protest over for Rusland
Vi har i de seneste uger kunnet læse i aviserne, at forsvarsministeren har beviser på, at den russiske stat har rettet cyberangreb imod Mærsk i Ukraine sidste sommer. Vi skal kunne forhindre, at noget sådant sker i Danmark.

En af de ting, der gør cyberområdet så vanskeligt, er, at det er svært at finde ud af, hvem der står bag en hacking. Derfor kan der opstå mange ubehagelige beskyldninger lande imellem, uden at man klart kan afklare, om der er hold i dem. Det er en meget ubehagelig og destabiliserende situation. Det er altid bedst at have rene linjer og få luften renset.

Hvis man mener, at man er blevet udsat for et angreb, må man protestere overfor den ansvarlige, hvis man ved, hvem det er, og i fremtiden forsvare sig selv bedre. I denne situation, hvor forsvarsministeren er sikker på, at det er den russiske stat, der står bag angrebet imod Mærsk i Ukraine i sommeren 2017, skal vi selvfølgelig protestere over sådan en behandling.

Derfor har Dansk Folkeparti opfordret til, at forsvarsministeren holder et møde med den russiske side, hvor han fremlægger beviserne og protesterer overfor Rusland. For det skal vi bestemt ikke finde os i.

Og så skal vi som sagt gøre alt, hvad vi kan, for at gøre det svært at få held med at gennemføre et cyberangreb imod Danmark i fremtiden.

Forrige artikel Forsker: Cybersikkerhed opnås ikke ved at forskanse sig mod truslen fra øst Forsker: Cybersikkerhed opnås ikke ved at forskanse sig mod truslen fra øst Næste artikel Samuelsen efter Lavrov-møde: Ruslands adfærd er stærkt bekymrende Samuelsen efter Lavrov-møde: Ruslands adfærd er stærkt bekymrende
Forslag om at flytte officersskoler skydes ned

Forslag om at flytte officersskoler skydes ned

UDDANNELSE: Bjarne Laustsen (S) har hverken opbakning i sit eget parti eller hos V og DF til sit forslag om at samle officersskolerne på Fyn. Forsvarsministeren lurepasser i sagen, men skal forholde sig til forslaget i denne uge.