Samuelsen: Danmark hører til i kernen af Nato

DEBAT: På Natos 70-års fødselsdag står det ikke klart, at vi er garanteret 70 år mere med fred og velstand. Derfor skal Danmark gå forrest og yde vores, skriver udenrigsminister Anders Samuelsen (LA). 

Af Anders Samuelsen (LA)
Udenrigsminister

For 70 år siden i dag gik Vesten sammen og dannede den stærkeste og mest succesfulde forsvarsalliance, verden nogensinde har set. Med den amerikanske sikkerhedsparaply over Europa har vi stået sammen imod først den militære trussel fra Sovjetunionen og Rusland og siden både en terrortrussel fra Mellemøsten og den voldsomt stigende cybertrussel.

Med Nato i ryggen har vi siden 1949 kunnet leve i fred og frihed i den vestlige verden. Så fredeligt har der været i Vesteuropa siden Den Kolde Krigs afslutning, at vi måske er kommet til at tage vores sikkerhed lidt for givet.

Mere relevant end nogensinde
Man kunne spørge, om vi har lullet os selv lidt i søvn? For faktum er, at på intet tidspunkt siden 1990 har vores sikkerhed været så udfordret, som den er nu. Med Ruslands udvikling af de nye SSC-8 missiler i strid med internationale traktater fortsætter de med de senere års mere aggressive tendenser.

Russiske soldater kontrollerer i dag store områder i to af Natos partnerlande på Europas dørtærskel – Ukraine og Georgien – og Rusland har de seneste måneder udvidet deres militære aggression til at omfatte Sortehavet og det Azovske Hav, hvor de udviser en chokerende ringeagt for international lov og ret, når de uprovokeret beskyder og border ukrainske flådefartøjer og chikanerer handelsskibe, der søger mod ukrainsk havn.

Og i Baltikum tester Rusland alliancen – blandet andet ved at udfordre suveræniteten af de baltiske landes luftrum. Derfor siger jeg også til dem, der siger, at Nato skulle have udtjent sig selv: I tager fejl! Nato er i dag så relevant som nogensinde.

Og hvis vi skal fastholde Rusland på den internationale orden og samtidig have øje på nye udfordringer længere mod Øst, har vi behov for et styrket Nato.

Vi kan ikke gemme os
Jeg har som udenrigsminister arbejdet for, at Danmark fører en resolut udenrigspolitik og lader vores stemme høre, når der skal træffes beslutninger på den internationale scene.

Det skal også gælde i Nato, hvor vi skal yde vores, og hvor vi skal stille op militært, når det er nødvendigt – som det har været fra Baltikum over Østersøen til Irak og Afghanistan.

Vi må for alt i verden ikke forfalde til tidligere tiders katastrofale fodnotepolitik. Det er ikke i Danmarks interesse at gemme sig og bare lade verden gå sin gang.

Det var blandt andet derfor, at regeringen i januar helt ekstraordinært fik gennemført en tillægsaftale til forsvarsforliget – så vi i 2023 bruger 1,5 procent af BNP på forsvar og samtidig lægger Natos 2-procent-målsætning til grund, når der skal forhandles et nyt forsvarsforlig fra 2024. Det er ganske enkelt nødvendigt, hvis vi fortsat skal høre til i kernen af Nato.

Ikke tom snak fra Trump
Men lad os være ærlige. Det er også et krav, hvis vi skal fastholde det amerikanske engagement i Europa, der er helt nødvendigt for vores fred og sikkerhed. Når det gælder sikkerhedspolitikken, kan Europa ganske enkelt ikke stå på egne ben. Og det er heller ikke det, vi arbejder efter.

Uden tætte bånd mellem Europa og USA vil vi fejle i vores kamp for sikkerhed, frihed og demokratiske principper. Derfor skal vi lægge os i selen for at fastholde USA’s engagement i Europa.

Det kræver, at Europa begynder at påtage sig en større del af byrderne for vores egen sikkerhed. Ellers risikerer vi, at amerikanerne trækker sig. Det er ikke bare tom snak.

I januar blev usikkerheden om spørgsmålet internt i USA så stor, at Kongressen så sig nødsaget til at vedtage et beslutningsforslag, der slår fast, at USA hører til i Nato. De signaler er vi nødt til at lytte til. Også fordi kravet – på trods af Kongressens vedtagelse – ikke kun kommer fra Trump.

Budskabet om, at Europa skal yde mere, vinder genklang på tværs af det politiske spektrum i USA og i Kongressen. Og det er ikke en unfair betragtning.

Danmark i forreste række
I sidste ende er det Europas sikkerhed, der er på spil. Og prisen for den sikkerhed er ganske enkelt forhøjet med Ruslands stigende aggressive adfærd, nye cybertrusler, terror og håndteringen af nye militære stormagter. Det kan vi ikke lade amerikanske skatteydere eller andre betale for.

Dette er min konklusion: Hvis vi skal have 70 år mere med velstand og sikkerhed i Danmark og Europa, så kræver det, at vi investerer i den transatlantiske alliance. Det betyder, at vi skal lytte til signalerne fra Washington – uagtet, at vi ikke altid bryder os om den måde, de bliver serveret på.

Det betyder også, at vi sammen med vores europæiske partnere skal investere i et styrket europæisk sikkerheds- og forsvarssamarbejde – også selvom Danmark i øjeblikket er udelukket fra dele af et sådant samarbejde på grund af vores forsvarsforbehold i EU.

Og det betyder, at Danmark skal være med i forreste række med arbejdet ved alliancens frontlinjer – når der for eksempel skal sendes fremskudte tropper til Baltikum, men også når det kommer til at hjælpe blandt andet Ukraine og støtte deres ønske om et endnu tættere samarbejde med Nato.

Danmark hører til i kernen af Nato. Det kræver, at vi tager ansvaret på os.

Forrige artikel Laustsen: 70 år efter er Hjemmeværnet stadig en uundværlig støtte Laustsen: 70 år efter er Hjemmeværnet stadig en uundværlig støtte Næste artikel Kina-kender: Har Kinas pandadiplomati lukket munden på Danmark? Kina-kender: Har Kinas pandadiplomati lukket munden på Danmark?
Kritik af statsstøttet tænketank breder sig til Christiansborg

Kritik af statsstøttet tænketank breder sig til Christiansborg

KRITIK: Uroen i geledderne hos Atlantsammenslutningen vokser. Dansk Folkepartis Peter Skaarup vil have udenrigsministeren og forsvarsministeren på banen i sagen om regnskabsrodet i tænketanken, der hvert år modtager mere end en million kroner i offentlig støtte.