Debat

Søren Espersen: Kofods udenrigsstrategi kommer ikke til at gavne Danmark

DEBAT: En udenrigspolitik bygget på socialdemokratiske værdier, som udenrigsministeren ønsker, er næppe i danskernes interesse. Og det er dem, han skal varetage, skriver Søren Espersen (DF).

Søren Espersen (DF) frygter, at Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi vil blive baseret på universelle værdier. Den skal være interessebaseret, skriver han. 
Søren Espersen (DF) frygter, at Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi vil blive baseret på universelle værdier. Den skal være interessebaseret, skriver han.  Foto: Arthur J. Cammelbeeck/Altinget
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Søren Espersen (DF)
Udenrigsordfører

Den socialdemokratiske regering har bebudet, at den er på vej med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark.

Regeringen har allerede løftet lidt af sløret for strategien ved at slå fast, at omdrejningspunktet for strategien ikke vil være interesser men derimod værdier. Ja, sågar ikke blot danske værdier, men det, som regeringen benævner ’socialdemokratiske værdier’.

Det ville imidlertid være en helt forkert tilgang at basere strategien på universelle og abstrakte værdier, som desværre også i dag præger meget af arbejdet på Asiatisk Plads.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Her bruger et stort antal medarbejdere mere tid på at fremme FN’s verdensmål og menneskerettigheder end Danmark og danske interesser.

Danskernes interesser skal varetages
Det er nemlig Danmark og danskernes interesser, som Udenrigsministeriet er sat i verden for at varetage. Enhver udenrigsminister, som er sig sit ansvar bevidst, bør forud for enhver beslutning stille sig selv det grundlæggende spørgsmål, hvad der gavner Danmark.

I værste fald kan man forestille sig, at regeringen måske lader sig inspirere af sine socialdemokratiske venner i Sverige og deres ’feministiske udenrigspolitik’.

Søren Espersen (DF), Udenrigsordfører

Det er ikke det, den socialdemokratiske regering lægger op til med sin nye strategi, hvor det formentlig vil være en række abstrakte rettigheder og værdier, som vil blive ledetråden i udenrigstjenestens arbejde.

I værste fald kan man forestille sig, at regeringen måske lader sig inspirere af sine socialdemokratiske venner i Sverige og deres ’feministiske udenrigspolitik’.

Socialdemokratiske værdier
Derudover er det problematisk, at regeringen bebuder et fokus på såkaldte ’socialdemokratiske værdier’ i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Det er klart, at det er regeringens prærogativ at forberede og udarbejde en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for kongeriget, men derfra og så til at sætte lighedstegn mellem det, som socialdemokraterne selv mener er vigtige socialdemokratiske værdier, og hele Danmarks værdisæt, er noget af en tilsnigelse.

Alene det faktum, at vi er en bred vifte af partier i Folketinget, som repræsenterer en lang række forskellige ikke-socialdemokratiske synspunkter i den danske befolkning, bevidner jo i sig selv, at det ikke kan være i hele Danmarks og alle danskeres interesse, når man snævert vælger at fokusere på såkaldte socialdemokratiske værdier.

Frygter ufokuseret strategi
I Dansk Folkeparti mener vi, at dansk udenrigspolitik skal tage udgangspunkt i danske interesser. En interessebaseret udenrigspolitik har Kongeriget Danmark som sit naturlige omdrejningspunkt.

Det skal hjælpe os med at vælge til og fra i udenrigspolitikken og vide, hvorfor vi gør det. Det handler grundlæggende om at forstå verdenen med danske briller og påvirke udviklingen til gavn for at nå de udenrigs- og sikkerhedspolitiske mål, som følger af en interessebaseret strategi. At skabe sammenhæng mellem mål og midler.

Jeg frygter, at den socialdemokratiske regering præsenterer en strategi, som i sin natur vil være uklar og ufokuseret, fordi den i sin kerne vil være centreret omkring værdier fremfor interesser.

I så fald må regeringen tilbage til tegnebrættet og udarbejde en udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, som tager udgangspunkt i danske interesser.

Dokumentation

Temadebat: Hvordan skal Danmarks nye udenrigsstrategi se ud?

Jeppe Kofod (S) vil inden for et halvt år fremlægge en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der tager udgangspunkt i danske og socialdemokratiske værdier og ikke nødvendigvis i økonomiske interesser, lyder det fra udenrigsministeren.

Han fremhæver blandt andet demokrati, menneskerettigheder, lighed, ret og pligt og forpligtende fællesskaber som bærende elementer. Som udgangspunkt bliver det en socialdemokratisk strategi, uden bidrag fra de andre partier i Folketinget.

Altinget benytter anledningen og har spurgt partiernes udenrigsordførere: Hvordan skal Danmarks nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi se ud? Er det en god idé, at den tager udgangspunkt i værdier frem for interesser? Og hvad kommer det reelt til at betyde?

 

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Søren Espersen

MF (DD)
journalist (DJH 1980)