Stormagters militære oprustning i Arktis kan udfordre Danmark

SPIL: Det kan blive svært for Danmark at balancere mellem sikkerhedspolitiske interesser og ønsket om et fredeligt Arktis, i takt med at USA og Rusland øger sin militære tilstedeværelse, påpeger efterretningstjeneste.

Det kan blive stadig sværere for Kongeriget Danmark at holde fast i ambitionen om et fredeligt Arktis og så samtidig varetage vores sikkerhedspolitiske interesser. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste i sin seneste trusselsvurdering, hvor Arktis har fået en fremtrædende placering forrest i rapporten. 

Efterretningstjenesten ser nemlig tegn på øgede stormagtsspændinger i regionen.

”Der tegner sig nu klare konturer af et sikkerhedspolitisk spil mellem særligt Rusland og USA, men det inkluderer også Kina, og alle tre lande har betydelige strategiske og økonomiske interesser i regionen. Det er sandsynligt, at denne udvikling vil medføre skærpet politisk retorik og øget militær opbygning i Arktis,” skriver Forsvarets Efterretningstjeneste.

Login