Venlige Rusland kan hurtigt blive fjendtlige Rusland

RISIKO: Ruslands vilje til fredeligt samarbejde i Arktis kan forsvinde, hvis russerne synes, Nato fylder for meget i Arktis, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste, der også ser øget kinesisk militærinteresse for Arktis.

Rusland er i disse år i fuld gang med at genåbne en række fremskudte militærbaser i Arktis. Russerne siger, at baserne kun skal bruges som udgangspunkt for redningstjeneste langs den stadigt mere trafikerede søvej Nordøstpassagen og til at beskytte Rusland mod amerikanske missil- og flyangreb.

For når det kommer til selve den arktiske region, så ønsker Rusland på linje med de øvrige arktiske nationer at fastholde en stabil og fredelig udvikling. Det skal sikre god grobund for Ruslands ønske om økonomisk udvikling i sine arktiske egne samt gøre, at de arktiske stater kan tale sig til rette om eksempelvis grænsedragning og drage nytte af hinanden, når det kommer til søredning og lignende.

Det er dog langtfra sikkert, at Rusland vil fastholde den samarbejdsorienterede kurs i Arktis, vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i sin risikovurdering for 2018, som blev offentliggjort tirsdag.

Login