ARC efter COP24: Byerne må tage over, når staterne svigter

DEBAT: Det er helt tydeligt, at USA med Trump i spidsen forhaler al positiv klimaudvikling, og når andre stater ikke påtager sig det nødvendige ansvar, må andre træde til. Det skriver Jacob Simonsen og Susan Hedlund fra Amager Ressourcecenter.

Af Jacob Simonsen og Susan Hedlund (S)
Hhv. direktør og bestyrelsesformand for Amager Ressourcecenter (ARC) 

I 2017 begyndte vi at brænde affald på verdens mest miljørigtige energianlæg, Amager Bakke. Vi præsterer utroligt flot på miljøparametre og energieffektivitet. Men uanset hvor godt anlægget præsterer, udleder vi CO2. Faktisk cirka 160.000 tons årligt.

Det kunne vi vælge at være tilfredse med. For nu, hvor statslederne er fløjet hjem fra COP24, har vi ikke fået argumenter for at gøre det bedre.

Den brændende platform, vi alle er en del af, fører tilsyneladende ikke til lederskab. Det er helt evident, at USA med Trump i spidsen forhaler al positiv udvikling, og når andre stater ikke påtager sig det nødvendige ansvar, må andre træde til. Og her er vores byer og kommuner en af de aktører, der kan gøre mest på kortest mulig tid.

Mens de tænker på genvalg
ARC's ejere har et ambitiøst mål om at være CO2-neutrale i 2025. Med ansvaret for håndteringen af affaldet fra mere end 600.000 borgere og virksomhederne i vores område, har ARC faktisk en rigtig fornuftig mulighed for at levere konkrete resultater.

Vi har valgt at levere på flere parametre, mens verdens ledere tænker på næste genvalg.

Vi vil trække alle de genanvendelige materialer ud af affaldet. For hvert ton plastik, vi trækker ud af ovnene, vil vi spare 800 kilo CO2. For hvert ton aluminium, vi kan genanvende, vil vi spare 10,6 ton CO2.

Vi vil kun lave energi på det affald, der ikke kan genanvendes. Derfor vil vi til stadighed arbejde for bedre affaldssortering. Det skal være nemt og enkelt at sortere sit affald. Her er der store CO2-besparelser at hente.

Vi vil også sortere det grønne husholdningsaffald. Det kan vi nemlig lave biogas af. Vi forventer at kunne producere cirka 15 millioner kubikmeter grøn gas årligt til hovedstadens gasforbrug. Vi kan hermed fortrænge samme mængde fossilt gas, hvilket vil være en kolossal klimagevinst for hovedstadsområdet. Er det nok? Nej, vi mener, vi kan gøre mere.

Vi tager ansvar
ARC har derfor i samarbejde med Københavns Kommune igangsat et projekt om Carbon Capture. Lidt populært sagt handler det om af finde metoder til at trække CO2'en ud af røgen for at kunne bruge den til noget andet.

Ambitionerne er store og visionen klar. Vi ønsker at trække så meget fossilt CO2 ud af røgen, at vi reelt bliver helt CO2-neutrale. Og hvis vi kan komme videre, vil vi også trække det øvrige CO2 ud af røgen. Så vil ARC være nettobidragsydere til et bedre klima.

Københavns vision om at være verdens første C02-neutrale hovedstad er en vision, der kommer til at overleve disse års kaskader af uansvarlige statsledere. For når staterne ikke tager ansvar, må kommuner, private og offentlige aktører gøre det i endnu højere grad.

Vi har med Amager Bakke skabt et anlæg, som faktisk i sin nuværende form er til global inspiration for progressive kommuner og regioner verden over. Lykkes vi med næste fase, vil Hovedstaden stå som den afgørende globale leder inden for grøn omstilling med udgangspunkt i affald.

Forrige artikel Forskningschef: Det er ikke nok at spare CO2, vi skal også bygge diger Forskningschef: Det er ikke nok at spare CO2, vi skal også bygge diger Næste artikel DI: Forfejlede støtteordninger koster tillid og store investeringer DI: Forfejlede støtteordninger koster tillid og store investeringer