Dansk Byggeri: Affaldsområdet skal konkurrenceudsættes

DEBAT: Det er virksomhederne, der med de rette politiske rammevilkår, skal drive den cirkulære udvikling. Men hvis affald skal ses som en ressource, kræver det, at affaldsområdet konkurrenceudsættes, mener Michael H. Nielsen.

Af Michael H. Nielsen
Direktør i Dansk Byggeri

I Dansk Byggeri byder vi regeringens strategi for cirkulær økonomi, som er en del af finansloven for 2019, mere end velkommen. Ikke mindst fordi strategien udpeger bygge- og anlægsbranchen som én af de centrale sektorer i den bæredygtige udvikling.

Den rolle er naturlig for Dansk Byggeri, og vi er allerede aktivt i gang. Naturligt, da bygge- og anlægsbranchen tegner sig for hele 35 procent eller godt 4,3 millioner tons af al det affald, der produceres i Danmark.

Overordnet skal strategien roses for fokus på, at det er virksomhederne, som skal drive den cirkulære omstilling. Og for at den samtidig anerkender, at staten er nødt til at skabe de rigtige rammer, hvis virksomhederne skal kunne udvikle området og løfte opgaven. For vejen til et forretningsmæssigt afsæt for cirkulær økonomi kræver de rette rammevilkår.

Affald som en ressource
Grundlæggende er der behov for, at vi gør op med hele vores holdning til affald; at vi betragter affald som en ressource, der kan blive grundlaget for noget nyt - i stedet for at se affald som noget, vi bare skal slippe af med. En forudsætning for at vi kan gøre det, er, at der etableres miljømæssige og økonomiske incitamenter. Hvis de to ting ikke går hånd i hånd, så kommer det aldrig til at ske.

Første skridt mod at skabe økonomiske incitamenter handler om ny organisering af affaldssektoren. Skal vi udvikle den cirkulære økonomi, så den bliver forretningsbaseret, skal private virksomheder have lige og fair adgang til affaldet. Det kræver et opgør med kommunernes fortrinsstilling i forhold til håndtering af affald.

Den problemstilling skal den kommende forsyningsstrategi sikre. Her skraber regeringens strategi for cirkulær økonomi kun i overfladen. Uden konkurrenceudsættelse af affaldsområdet vil man ikke understøtte hensigten om, at det skal være virksomhederne, der skal drive den cirkulære omstilling.

Næste skridt mod at skabe økonomiske incitamenter handler om at producere mere genanvendeligt affald. Det bliver adresseret i strategien med initiativet om selektiv nedrivning. Altså nedrivning, hvor materialerne i bygninger kortlægges inden nedrivningen, og hvor der er en klar plan for genanvendelse og affaldssortering. Her bakker vi helt op om strategiens ambition om både mere kontrol, men særligt også om, at det skal blive nemmere for bygherrerne at sikre en selektiv nedrivning.

Endelig peger strategien på, at der er brug for at bringe cirkulær tankegang ind i måden, affaldet produceres på, og hvordan der bygges. Det initiativ er imidlertid langt fra byggebranchens virkelighed i dag, hvor man kun i begrænset omfang producerer materialer og bygger efter, hvad der skal ske med byggeriet efter endt levetid.

Det vil kræve et langt sejt træk at producere og bygge cirkulært, og her peger strategien ikke på voldsomt brugbare tiltag. Jo, mærkningsordninger, som der peges på, kan skabe mere synlighed om mulighederne, men egentligt cirkulært byggeri kræver, at hele byggeriets værdikæde af aktører tænker og arbejder anderledes.

Det er en supertanker, der skal drejes. Det er ikke umuligt, men det vil tage tid og kræve langt mere end det, strategien peger på.

Viden og nye kompetencer
Apropos nye måder at tænke på, så adresserer strategien kun i begrænset omfang kompetencer. Men der er brug for at udvikle retningslinjer og viden, så blandt andet nedrivning og renovering foregår på en måde, hvor vi dels identificerer og fjerner farlige stoffer og materialer samt skaber rene affaldsfraktioner, der kan anvendes som råstof for nye produkter eller ny anvendelse.

Og her har Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggematerialer (VHGB) gennem de seneste par år leveret vigtig viden, der skal bruges af såvel myndigheder som bygherre, deres rådgivere og de udførende virksomheder. Der er i den grad brug for viden og opbygning af basiskompetencer i hele bygge- og anlægsbranchen, for at den cirkulære økonomi kan udvikles og blive til en naturlig del af det at bygge eller renovere.

VHGB er et godt initiativ i den retning, og derfor bør centret sikres finansiering, men også uddannelserne – generelt set – skal på banen, så cirkulært byggeri integreres i undervisningen. Her har strategien et blindt punkt.

Kun lige begyndt
Mange af Dansk Byggeris medlemmer har kastet sig over arbejdet med udvikling af bæredygtige løsninger og opbygning af kompetencer. Det gælder både dem, der bygger, og dem, der producerer materialerne, og som måske i fremtiden skal bruge affaldet som råmaterialer til nye produkter.

Interessen for det bæredygtige er der, men der er lang vej, før det bliver en del af virksomhedernes forretning. Derfor ser vi også regeringens strategi som et kærkomment pejlemærke, der understreger betydningen af at arbejde bæredygtigt og med at udvikle cirkulær økonomi som et forretningsområde.

Vi er bare lige begyndt arbejdet med udvikling af den måde, vi skal bygge og renovere i fremtiden.

Forrige artikel Biogasbranchen: Biogas gør økonomien cirkulær Biogasbranchen: Biogas gør økonomien cirkulær Næste artikel Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur Dansk Erhverv: Det er dybt nødvendigt med en ny affaldsstruktur