Danske Regioner: Anlægsloftet står i vejen for grønne investeringer

DEBAT: Anlægsloftet forhindrer energirenovering af ældre bygninger, fordi nye hospitaler bruger mest af anlægsrammen. Hold grønne investeringer uden for loftet, skriver Heino Knudsen (S).

Af Heino Knudsen (S)
Regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer

Mange af os har oplevet det: oversvømmede kældre, rekordvarme temperaturer, ødelæggende storme, ekstrem regn. Alt sammen tegn på, at vi står over for en klimakrise, som vi alle har et medansvar for at løse.

I regionerne bærer vi også et ansvar, og vi støtter regeringens målsætning om 70 procent mindre CO2-udledning i 2030. Vi er klar til at bidrage med det, der skal til.

Heldigvis er grøn omstilling ikke et fremmedord for os. I regionerne arbejder vi allerede på højtryk for at gøre sundhedsvæsenet grønnere.

Vi nedbringer hospitalernes energiforbrug, mindsker madspildet, bruger mindre plastik, køber mere bæredygtigt ind, omlægger til grøn energi og meget andet.

Regioner er allerede i gang
I min egen region, Sjælland, har vi for eksempel reduceret madspildet med 50 procent, og vi omdanner det resterende madaffald til biomasse, der kan levere grøn energi til hospitalerne. Også i de andre regioner er den grønne omstilling i fuld gang.

Region Nordjylland er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening blevet "klimaregion" og bygger alle nye bygninger efter den internationale bæredygtighedsordning DGNB.

I Region Midtjylland sigter Regionshospitalet Randers mod at blive Danmarks første hospital med svanemærkede afdelinger blandt andet ved at reducere brugen af plastik.

Region Syddanmark har reduceret CO2-aftrykket med 40 procent siden 2004 blandt andet ved at omlægge sit energiforbrug til grønne og vedvarende energikilder. For eksempel har regionen besluttet, at det nye Odense Universitetshospital skal have 2,4 hektar solceller. Det svarer til fem fodboldbaner.

Og i Region Hovedstaden har de vedtaget en tiårig renoveringsplan til syv milliarder kroner, som skal sikre, at de regionale byggerier både er til gavn for patienterne og for miljøet for eksempel gennem energirenovering.

Væk med loft på grønne investeringer
Konfronteret med klimakrisen er der dog brug for, at vi sætter yderligere tryk på indsatsen. Det kræver, at vi får rammerne til at levere.

For eksempel betyder anlægsloftet, at det ofte er svært for os at investere lige så meget i energirenovering af ældre bygninger, som vi gerne ville. Ganske enkelt, fordi byggerierne af de nye hospitaler bruger det meste af anlægsrammen.

Vi foreslår derfor, at grønne investeringer fremover holdes uden for anlægsloftet. Så kan vi energirenovere ældre bygninger og foretage andre grønne investeringer, som kan sikre et klimavenligt sundhedsvæsen, uden at det går ud over vores mulighed for at investere i nye hospitaler, strålekanoner og andet, der kan gøre patienternes behandling endnu bedre.

I regionerne er vi klar til kamp mod klimatruslen, og vi ser frem til at samarbejde med regeringen om klimahandlingsplanerne. Lad os sammen få sat yderligere skub i den grønne omstilling af sundhedsvæsenet.

Forrige artikel Danva: Sluk varmeværkernes CO2-bål med lunkent spildevand Danva: Sluk varmeværkernes CO2-bål med lunkent spildevand Næste artikel EL: Ministerens jagt efter matadorpenge i forsyningssektoren er bekymrende EL: Ministerens jagt efter matadorpenge i forsyningssektoren er bekymrende
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.