DI: Grønne initiativer kvæles af afgifter

DEBAT: Pengenød kan tvinge fjernvarmesektoren til at innovere, når grundbeløbet forsvinder. Hvis politikerne virkelig vil sikre den økonomisk fornuftige grønne omstilling, så burde de frem for alt fokusere på at lempe elafgifterne, skriver Troels Ranis fra DI Energi.

Af Troels Ranis
Branchedirektør, DI Energi

Der er adskillige gevinster at hente, hvis fjernvarmesektoren bliver effektiviseret.

Jeg har tidligere skrevet i et debatindlæg i Altinget, at effektiviseringer kan bidrage til, at varmekunderne kan undgå prisstigninger, når grundbeløbet forsvinder.

Men krav om effektiviseringer kan også føre til innovation inden for fjernvarmeteknologi, som igen kan føre til vækst og stigende eksport. Og endelig kan ressourcerne blive udnyttet bedre, hvis de rette rammebetingelser er til stede.

Genbrug varmen
Fjernvarmesektoren kan dog ikke løse opgaven alene. Der er brug for, at politikerne kommer på banen og skaffer sektoren disse rigtige rammebetingelser.

For det første er der store mængder billig industriel overskudsvarme – vi kunne også kalde det genbrugsvarme – som ikke bliver udnyttet. Det skyldes blandt andet overskudsvarmeafgiften.

Ifølge en analyse fra Skatteministeriet vil overskudsvarmen kunne opvarme 190.000 enfamilieshuse på 130 kvadratmeter. I dag bliver varmen sendt ud i den blå luft, mens fjernvarmeselskaberne bruger energi på at producere varme til opvarmning af de mange huse.

Det er spild af ressourcer, og det belaster klimaet, hvis man bruger fossil energi til at producere varmen.

En del af overskudsvarmen har en for lav temperatur til, at den kan bruges direkte i fjernvarmesystemet. Temperaturen skal altså hæves, og her kommer en anden forhindring i vejen – nemlig elvarmeafgiften.

Afgifter står i vejen
Det er oplagt at hæve temperaturen ved hjælp af en varmepumpe, der kører på el. Men det kan ikke betale sig på grund af den høje elvarmeafgift.

Det vil i det hele taget være en god ide at få eldrevne varmepumper ind i fjernvarmesektoren. Så vil vi kunne bruge el til varme, når vindmøllerne i perioder producerer for meget el og priserne derfor er lave.

Det er en god og effektiv måde at bruge ressourcerne, og det vil give masser af billig fjernvarme. Men det kan heller ikke betale sig på grund af den høje elvarmeafgift.

Der er altså et par afgifter, som forhindrer, at vi får ny teknologi ind i fjernvarmesektoren og blokerer for, at vi kan skabe et fornuftigt samspil mellem fjernvarmesektoren, elsektoren og industrien.

Lempelser skal sikre den billige omstilling
I DI er vi derfor glade for, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale har aftalt at halvere elvarmeafgiften over de kommende år og at de efterfølgende har besluttet at fremrykke lempelsen.

Det skal nok skubbe gang i brugen af (grøn) elektricitet til opvarmning. Der er dog tale om en midlertidig lempelse, så langsigtede projekter vil ikke blive tilgodeset.

Næste skridt må derfor være at gøre afgiftslempelsen permanent.

Vi ønsker derfor, at politikerne under forhandlingerne om den kommende energiaftale beslutter at lempe elvarmeafgiften permanent.

Og så er der et påtrængende behov for at få ændret reglerne om overskudsvarme.

Afgiften skal sættes ned, reglerne for levetidsforlængelse af anlæg skal lempes, og de administrative regler om overskudsvarme skal lempes. Det vil sikre den fornødne fleksibilitet i systemerne. Det vil skabe samspil på tværs i energisektoren, og det vil være til gavn for den grønne omstilling.

Endelig vil det være med til at sikre billig fjernvarme, så vi kan undgå at priserne stiger, når grundbeløbet forsvinder ved udgangen af 2018.

Forrige artikel Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse Naturgasdirektør: Nul brændselsbinding er lig med mere biomasse Næste artikel Pia Olsen Dyhr: Klog og grøn regulering skal redde fjernvarmen Pia Olsen Dyhr: Klog og grøn regulering skal redde fjernvarmen
Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

Regeringen vil fritage foreninger for gebyrer på affald

AFFALD: De velgørende foreningers genbrugsbutikker slipper fremover for at betale afgift, når de afleverer affald på genbrugspladserne. Det er regeringen blevet enig med et flertal i Folketinget om – men EU-regler kan forhindre afgiftsfritagelsen.