DI og Dansk Byggeri til region: Der findes ingen snuptagsløsning for råstofindvindingen

DEBAT: Branchen ser gerne en ny strategi, der kan gøre råstofindvindingen endnu mere effektiv og mindre generende. Men der findes ikke nogen snuptagsløsning, skriver Dansk Industri og Dansk Byggeri i et svar til Region Sjælland.

Placeholder image
Potentialet for øget genanvendelse af byggeaffald svarer kun til to procent af det samlede årlige råstofforbrug, pointerer Dansk Industri og Dansk Byggeri. Foto: Colourbox
GDPRDeleted
Vis mereIcon / Direction / Dropdown
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Ole Nørklit, Bjarne Overgaard, Karin Klitgaard og Torben Liborius
Hhv. administrerende direktør, Nymølle A/S, formand, Danske Råstoffer, underdirektør, Dansk Industri, og erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri

Formand for Regionsrådet Heino Knudsen og formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Sjælland Peter Jacobsen skrev et debatindlæg til Altinget den 27. september med overskriften ”Stop rovdriften på naturens råstoffer og beskyt borgerne”.

I debatindlægget kom Knudsen og Jacobsen med tre opfordringer vedrørende råstofindvinding til den nye regering og miljøminister Lea Wermelin (S). Dansk Industri og Dansk Byggeri er overordnet set enige i de tre opfordringer, men ikke i løsningsforslagene.  

Dansk Industri og Dansk Byggeri ser en national råstofstrategi som et instrument til at sammentænke råstofindvinding fra land til hav samt prioritering af anvendelsen af de ressourcer, vi har adgang til, i samspil med genbrug og genanvendelse.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk
.

En national råstofstrategi bør hvile på kortlægning af vores råstoffer i Danmark – både til havs og til lands. Dermed kan strategien være et koordinationsgrundlag for myndigheder og aktører.

Næsten alt genanvendes allerede
Danmark skal som udgangspunkt stile efter mere genanvendelse af byggematerialer, men selv øget genanvendelse vil aldrig kunne give andet end et minimalt bidrag som erstatning for naturlige råstoffer.

Selv øget genanvendelse vil aldrig kunne give andet end et minimalt bidrag som erstatning for naturlige råstoffer.

Ole Nørklit, Bjarne Overgaard, Karin Klitgaard og Torben Liborius

Af cirka fire millioner ton byggeaffald årligt i Danmark bliver omkring 80 til 85 procent allerede genbrugt eller genanvendt. Potentialet for øget genanvendelse er altså mellem 15 og 20 procent. Det svarer til to procent af det samlede årlige råstofforbrug.

Samtidig skal vi huske, at der kan være grunde, som PCB eller asbest, der gør, at vi ikke skal genanvende materialerne. Hvis vi skal øge værdien af de materialer, som allerede genanvendes, eller øge genanvendelsen af de materialer, som ikke genanvendes i dag, skal der et langsigtet udviklingsarbejde til.

Dansk Industris og Dansk Byggeris medlemmer har i mange år arbejdet seriøst med at inddrage og orientere naboer om råstofindvindingen, processen og ikke mindst planerne for reetablering af områderne.

Læs også

Nabobetaling vil forvride konkurrencen
En kompensationsordning, som foreslået af Danske Regioner, vil ikke alene fordyre råstofferne for brugerne og bygherrerne, men den kan også risikere at sætte dialogarbejdet i stå. Hvis man skal arbejde med en kompensation til berørte naboer, må udgangspunktet være, at der er et tab, der kan opgøres objektivt, og finansieringen skal ske på en sådan måde, at konkurrencen ikke forvrides.

For at holde råstofforbruget på så lavt et niveau som muligt, skal vi bruge råstofferne rigtigt i forhold til kvaliteten. En direkte nabobetaling vil modarbejde både konkurrencen og en miljømæssig korrekt brug af råstofferne.

Derfor skal man meget nøje overveje, hvordan en sådan kompensation udformes og administreres, og ikke mindst hvad man gør i de områder, hvor naboer oplever en stor værdistigning, når indvindingsområdet reetableres til værdifuld natur.

Dansk Industri og Dansk Byggeri indgår gerne i en dialog og tilbyder vejledning og ekspertise til regeringen og regionsrådene om at løse udfordringerne i den danske råstofbranche.

Lad os aflive de umiddelbare myter om eventuelle snuptagsløsninger og arbejde for at etablere rammebetingelser, som fremmer en effektiv udnyttelse af vores ressourcer – både de udviklingsmæssige og de naturgivne.

Omtalte personer

Karin Klitgaard

Underdirektør, miljøpolitisk chef, Dansk Industri
mpa (Roskilde Uni. 1994)

Torben Liborius

Chef, Dansk Infrastruktur
cand.polit. (Københavns Uni. 1993)

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser