DI: Sæt skub i forhandlinger om overskudsvarme

DEBAT: DI og Dansk Fjernvarme foreslår at indføre en certificeringsordning for overskudsvarme i stedet for høje afgifter. Politikerne har været lydhøre, nu mangler vi bare en aftale, skriver Tine Roed.

Af Tine Roed
Direktør i DI

Alle Folketingets partier – uden undtagelse – er enige om, at der er behov for nye regler, så virksomhederne kan udnytte overskudsvarmen fra deres produktion fornuftigt. Det blev partierne enige om i energiaftalen, der blev indgået lige før sommerferien.

Desværre er forhandlingerne gået i stå, og det er en skam for klimaet, fjernvarmekunderne og de enkelte virksomheder.

Ifølge Skatteministeriet er der 12,5 PJ industriel overskudsvarme, der ikke bliver udnyttet. Det er nok til at opvarme 128.000 enfamiliehuse. Imidlertid er Skatteministeriet mere optaget af høje afgifter på overskudsvarme end i at få udnyttet så meget overskudsvarme som muligt.

Høje overskudsvarmeafgifter kan betyde, at nuværende overskudsvarmeprojekter lukker, og at nye overskudsvarmeprojekter bliver droppet.

Et eksempel er Rockwools fabrik i Øster Doense nord for Hobro. Her har Rockwool et stort overskudsvarmeprojekt på tegnebrættet. Det er et flot projekt, der forventes at kunne dække mere end 50 procent af den fjernvarme, Hobro Fjernvarmeværk leverer til sine kunder. Men med den omlægning af reglerne for overskudsvarme, som Skatteministeriet har foreslået, kommer projektet ikke til at løbe rundt.

Certificeringssystem for overskudsvarme
DI og Dansk Fjernvarme har foreslået at indføre en certificeringsordning for overskudsvarme i stedet for høje afgifter. Den skal sikre, at gode overskudsvarmeprojekter ikke bliver beskattet, så de lægges i graven, men i stedet får en reel mulighed for at se dagens lys.

Ifølge forslaget skal alle virksomheder, der ønsker at levere overskudsvarme, certificeres, mens der skal udarbejdes et forenklet certificeringssystem for mindre virksomheder og projekter. Det skal sikre, at der reelt er tale om overskudsvarme fra produktionen.

Med certificeret overskudsvarme forsvinder argumentet for at beskatte virksomhederne for at udnytte overskudsvarmen, ligesom der heller ikke vil være behov for at beskatte varmen, hvis den foræres væk, som nogle datacentre påtænker.

Der har været lydhørhed for vores forslag på Christiansborg, og det vil jeg gerne kvittere for. Nu mangler vi bare en aftale til gavn for klimaet, fjernvarmekunderne og de enkelte virksomheder.

Forrige artikel Holbæk: Der findes intet grønt Holbæk: Der findes intet grønt "quick fix" Næste artikel Forskningschef: Det er ikke nok at spare CO2, vi skal også bygge diger Forskningschef: Det er ikke nok at spare CO2, vi skal også bygge diger