Debat

Drivkraft Danmark: Konkurrence er nøglen til effektiv omstilling til el og PtX

DEBAT: Omstilling af transporten kræver at markedet kommer mere i spil. Derfor er det vigtigt, at klimaministeren undgår hurtige fix, og at udbuds- og efterspørgselssiden tænkes ind i dansk Power-to-X-handlingsplan, skriver direktør Jacob Stahl Otte.

Med de rigtige rammebetingelser vil vi fremadrettet se endnu flere ladeoperatører konkurrere om at levere de bedste og billigste produkter til elbilisterne, skriver Drivkraft Danmark.
Med de rigtige rammebetingelser vil vi fremadrettet se endnu flere ladeoperatører konkurrere om at levere de bedste og billigste produkter til elbilisterne, skriver Drivkraft Danmark. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I slutningen af 2020 træf Folketinget nogle vigtige beslutninger for omstillingen af transporten. Men vi er langt fra i mål.

I 2021 skal vi derfor tage nogle helt afgørende skridt frem mod 2030 – både når det gælder elbiler og VE-brændstoffer som Power-to-X (PtX).

En omkostningseffektiv omstilling af transporten kræver nemlig, at vi får markedet mere i spil. Derfor er det vigtigt, at politikerne og ikke mindst transportministeren samt klima-, energi- og forsyningsministeren undgår hurtige fix, og i stedet har fokus på, hvordan markedet for energi til transporten skal se ud frem mod og efter 2030.

Politisk fyldte elektrificering af persontransporten meget i 2020. Det mundede ud i, at der i december blev indgået en aftale om fremtidens bilafgifter, som især gavner elbilerne. Samtidig trådte en række nye aktører ind på banen for opladning af elbiler.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Det gjaldt ikke mindst tankstationerne, der er medlemmer af Drivkraft Danmark, og som næsten står for halvdelen af de projekter, som opnåede støtte fra den statslige pulje til hurtig- og lynladere, der blev offentliggjort i december.

Med de rigtige rammebetingelser vil vi fremadrettet se endnu flere ladeoperatører konkurrere om at levere de bedste og billigste produkter til elbilisterne. Vi skal have de rigtige ladestandere de rigtige steder. Det kommer hverken af sig selv eller ved politisk detailplanlægning.

Vi skal gå foran og vise verden, at det kan lade sig gøre at opfylde Parisaftalen på en omkostningseffektiv måde.

Jacob Stahl Otte, Direktør, Drivkraft Danmark

Konkurrence skal i fokus til gavn for forbrugerne
Skal markedet for ladning af elbiler blive lige så velfungerende som brændstofmarkedet, kræver det nemlig, at konkurrencen hele tiden indtænkes i den daglige planlægning.

I 2020 så vi desværre uheldige eksempler på, at kommunerne glemmer konkurrencen og tildeler attraktive placeringer uden at teste markedet først. Det gør udrulningen både dyr og dårlig.

Med Drivkraft Danmarks medlemmer og andre nye aktører på banen er det forhåbningen, at politikerne i Folketinget, regionerne og kommunerne bliver mere opmærksomme på, at konkurrence skal i fokus til gavn for forbrugerne.

Kommunerne bør altid afprøve markedet, og samtidig bør der stilles klare krav til de ladeoperatører, der opnår økonomisk støtte og/eller får stillet offentlige arealer til rådighed. Det gælder for eksempel krav om nemme betalingsløsninger, fri og lige tilgængelighed samt roaming på tværs af operatører uden meromkostninger, hvilket vil gøre livet som elbilist langt nemmere og ikke mindst billigere.

Det er forhåbningen, at Eldrup-Kommissionen også vil pege på dette i sin kommende delrapport om ladeinfrastruktur.

Langt fra nok
Den tunge transport og den del af transporten, der ikke elektrificeres med batterier, skal også omstilles frem mod 2030. Og også her har markedet en vigtig rolle at spille.

I den forbindelse var det et kæmpe skridt i den rigtige retning, at Folketinget i december 2020 besluttede at indføre et CO2-fortrængningskrav fra 2022. Det vil øge efterspørgslen efter de bedste VE-brændstoffer og i praksis udfase anvendelsen af førstegenerations biobrændstoffer. Men et fortrængningskrav på 7 pricent i 2030 er langt fra nok.

Skal transporten i Danmark være CO2-neutral inden 2050, skal vi for alvor til at have gang i alternativerne til fossile brændstoffer. Det gælder især PtX-produkter som e-methanol og co-processing på raffinaderierne.

Læs også

2021 skal stå i markedets tegn
Derfor er det helt afgørende, at politikere og brancher i fællesskab får lagt en ambitiøst dansk PtX-handlingsplan, der både fokuserer på, hvad systemet har behov for, og hvad markedet faktisk efterspørger i Danmark.

Det nytter jo ikke, at vi i Danmark producerer en masse PtX, der herefter eksporteres til udlandet, og dermed ikke tæller med i vores fælles 70%-målsætning. Nogle vil argumentere for at klimaet er ligeglad med, hvor reduktionen finder sted, men en af pointerne med det nationale krav er jo netop, at vi skal gå foran og vise verden, at det kan lade sig gøre at opfylde Parisaftalen på en omkostningseffektiv måde.

Derfor er det helt afgørende, at både udbuds- og efterspørgselssiden tænkes med i det kommende arbejde med en dansk PtX-handlingsplan.

2021 bør med andre ord stå i markedets tegn. Markedet kan ikke sikre omstillingen alene, men kan bidrage til at det sker så omkostningseffektiv som muligt – både når det gælder opladning af elbiler og VE-brændstoffer til den tunge transport. Det gavner både den grønne omstilling og den kvalitet og pris forbrugerne vil opleve.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Stahl Otte

Direktør, Drivkraft Danmark
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1993), MA International Relations (Lancaster University, 1991)