DTL og Danaffald: Klimarådet svigter sin rolle med ensidige affaldsanbefalinger

DEBAT: Klimarådet lever ikke op til sin uafhængige rolle, når det ukritisk og ensidigt benytter en ensidig rapport fra Dansk Affaldsforening som grundlag for sine anbefalinger om affaldsområdet, mener DTL - Danske Vognmænd og Danaffald.

Af Erik Østergaard og Lars Sørensen
Adm. direktør, DTL – Danske Vognmænd og formand, Danaffald

Klimarådet har forbrudt sig mod sin rolle som uafhængig rådgiver på klimaområdet ved tilsyneladende ukritisk at lægge Dansk Affaldsforenings tvivlsomme undersøgelse af virksomhedernes affaldssortering til grund for sine anbefalinger om affaldsområdet.

Det er udmærket, at Rådet benytter forskellige interessenters arbejde, men der går for meget pølsefabrik i rapportskrivningen, hvis kilderne er ensidige og Klimarådets egne refleksioner få.

Klimarådet er sat i verden for at spille en vigtig rolle som regeringens uvildige rådgiver i klimaspørgsmål, og klima er et komplekst emne, hvor debatten og anbefalinger er præget af mange særinteresser. Derfor er det særlig vigtigt, at Klimarådet har en uvildig og velfunderet stemme, der kan hæve sig over diskussionen blandt brancheforeninger og NGO’er, og som formår at bidrage til den nødvendige helhedsplanlægning af Danmarks klimaindsats.

Og derfor er DTL og Danaffald kritisk og skuffet over, at Klimarådet i sin rapport ”Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion” tilsyneladende skyder genvej ved udelukkende at benytte Dansk Affaldsforenings undersøgelse af affaldssortering som grundlag for sine anbefalinger om, at kommunerne skal kunne indsamle affald fra virksomhederne.

En misvisende undersøgelse
Der kan i sig selv sættes store spørgsmålstegn ved Dansk Affaldsforenings undersøgelse og forslag. I undersøgelsen er det for eksempel misvisende, at antallet af virksomheder benyttes som udtryk for sorteringsomfang, og undersøgelsen ser bort fra, at der er affaldsstrømme og genanvendelse, som ikke dækkes tilstrækkeligt af de oplysninger fra Affaldsdatasystemet, som er den primære kilde. Derudover ses der bort fra, at pligten til at føre affaldstilsyn med virksomhederne ligger hos kommunerne.

Uanset enkelte undersøgelser og forslags kvalitet eller mangel på samme er det vores forventning, at Klimarådets anbefalinger skal være uvildige og ikke knytter sig ensidigt til en enkelt interesseorganisations undersøgelser og ønsker.

I fravær af egne analyser må det forventes, at Klimarådet som minimum benytter sig af flere kilder, sørger for at høre interessenter fra flere sider og forholder sig kritisk til de eksterne interessenters undersøgelser og holdninger, der indgår i grundlaget for Rådets anbefalinger.

I forbindelse med de konkrete anbefalinger om affaldsområdet ville det eksempelvis være en vigtig overvejelse for Klimarådet, om det standardiserede indsamlingskoncept, som kommunerne benytter, kan fungere sammen med virksomhedernes behov for skræddersyede løsninger, og om kommunalisering af indsamlingsopgaven kan forringe kvaliteten af de indsamlede fraktioner og dermed svække cirkulær økonomi og genanvendelse.

Blindt øje for konkurrenceforvridning
Derudover er det velkendt, at der ofte sker konkurrenceforvridning, når det offentlige tager opgaver i konkurrence med private virksomheder.

Konkurrenceforvridningen kan opstå gennem krydssubsidiering mellem kommunernes aktivitetsområder, eller når der underbydes med priser, som ikke er omkostningsægte, fordi vigtige omkostningsposter udelades. Her ville det være oplagt, at Klimarådet forholdt sig til konkurrencesituationen, risikoen for unfair konkurrence og interesserede sig for udbud af indsamlingsopgaver.

DTL og Danaffald vil opfordre Klimarådet til at foretage en bred sondering for at styrke sine analyser og anbefalinger. Vi indgår altid gerne i dialogen på lige fod med andre og kan bidrage med vores vinkel.

Forrige artikel Jørgen Henningsen til Dan J.: Skrot 70-procentsmålet, men bevar ambitionerne Jørgen Henningsen til Dan J.: Skrot 70-procentsmålet, men bevar ambitionerne Næste artikel KL: De mindst klimavenlige værker skal effektiviseres gennem regulering KL: De mindst klimavenlige værker skal effektiviseres gennem regulering