Enhedslisten: Kortsigtet forsyningsstrategi truer miljøet

DEBAT: Regeringens forsyningsstrategi har fokus på kortsigtede gevinster. Jeg savner en overordnet plan for grøn omstilling i forsyningssektoren, som kommer miljøet til gavn, skriver medlem af KL's teknik og miljøudvalg Jesper Kiel (EL).

Af Jesper Kiel
Enhedslistens medlem af Kommunernes Landsforenings teknik- og miljøudvalg, samt bestyrelsesmedlem af Svendborg Kraftvarme.

Regeringen har med sin forsyningsstrategi lagt an til en massiv markedsgørelse og liberalisering af forsyningsområdet.

Det centrale skal ikke længere være en sikker og nonprofit-baseret forsyning af vand, varme og el samt affaldshåndtering og spildevandsafledning. Nu skal der kunne tjenes penge på skidtet, og prisen skal i bund, lyder mottoet tilsyneladende.

Men udover det ideologiske angreb på en hel forsyningssektor, så er det også et angreb på, at miljø- og klimaindsats hænger uløseligt sammen med forsyningssektoren.

Fokus på kortsigtede gevinster
Det væsentlige er ikke, om vi har billigt vand i hanerne her og nu, men om vi også har rent vand direkte fra grundvandet om 40 år.

Det væsentlige er heller ikke at komme billigst af med spildevandet igen her og nu, men om vi kan sikre kloaknettet mod voldsomme regnskyl og sikre fjorde og indre farvande mod forurening.

Det vigtigste er ikke, om vi kan få brændt affaldet billigt her og nu, men hvordan vi sikrer en planlagt proces fra forbrænding til større grad af genbrug med mindst mulig transport og forurening.

Regeringens liberalistiske vildspor
Når man bygger et kraftvarmeværk, som brænder affald, så kræver det, at man ved, om der er affald til værket de næste 30 år.

Når man planlægger, om der skal investeres i kæmpe varmepumper, udnyttelse af overskudsvarme fra industrien eller andre måder at producere fjernvarme på, så kræver det også langsigtet tænkning og planlægning. Derfor er regeringens liberaliseringstanker et vildspor.

Fra min egen lille andedam i Svendborg er det meget tydeligt, at regeringens planer kan få drastiske konsekvenser. Der er nærmere brug for mere planlægning og mere samtænkning, end der er brug for hurtige gevinster her og nu.

Værker med økonomisk usikkerhed
I Svendborg leverer vores lokale affaldsforbrænding, Svendborg Kraftvarme, al varmen til det forbrugerejede Svendborg Fjernvarme om sommeren, og om vinteren må fjernvarmen selv producere en stor del af varmen.

Knap halvdelen af affaldet kommer fra Svendborg Kommune. Er værket ikke garanteret affaldet fra Svendborg Kommune, så kan værket ikke løbe rundt og må lukke.

Det betyder samtidig, at Svendborg Fjernvarme ikke kan vide, hvilke investeringer de kan være sikre på tjener sig hjem. Usikkerheden fører til mindre langsigtet planlægning, og det rammer klima og miljø.

Danmark har lagt en god plan for øget genbrug, og det vil føre til at store dele af forbrændingssektoren skal udfases. Det kan meget vel på sigt blive Svendborg Kraftvarme, som må lukke.

Det er ikke nødvendigvis dårligt, det er bare vigtigt at vide hvornår. Så snart Svendborg Fjernvarme med sikkerhed ved, hvornår værket lukker og de ikke er nødt til at aftage varme, åbner der sig nye muligheder.

I dag udnyttes overskudsvarme fra virksomheder i Svendborg ikke i nævneværdig grad. Der er kun brug for den ekstra varme i vinterhalvåret, og det gør den slags investeringer urentable.

For eksempel er der et kæmpe potentiale ved at trække varmen ud af spildevandet, inden det renset ledes ud i sundet. Det vil så involvere det kommunale spildevandsselskab og viser helt konkret, at der er brug for politisk styring og langsigtet tænkning, som sætter miljø og klima i centrum for forsyningssektoren.

Find synergieffekterne i stedet
Jeg mener, at regeringen i stedet for at jagte kortsigtede effektiviseringsgevinster skulle komme i gang med en overordnet plan for grøn omstilling af hele forsyningssektoren.

Kommunalpolitikere, Christiansborg og forbrugerejede selskaber skal sammen jagte synergieffekter og de rigtig løsninger for miljø og klima.

Det er ikke nødvendigvis den billigste løsning her og nu, men vil blive det i det lange løb. Derfor skal vi have regeringen væk fra det liberalistiske vildspor. Vi skal bevare den offentlige eller kollektivt ejede forsyningssektor og få lagt en strategi for grøn omstilling af hele forsyningssektoren.

Forrige artikel "Man skal kunne stole på drikkevandet" Næste artikel Dansk Affaldsforening: Kommunalt genbrug gavner alle Dansk Affaldsforening: Kommunalt genbrug gavner alle